Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Prevod pohľadávky
 
Ekologický čin roka 2016

 

 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk

Úradné hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 
 
Správa majetku SMS TTSK s.r.o.
 
Rodný môj kraj
 
Napísali o nás
 
Súťaže
 
Podnikateľský región roka
 
Narodná cena Slovenskej republiky za kvalitu
 
Jihomoravský kraj
 
Burgenland
 
WebMail

 

 

V rámci skvalitňovania svojej činnosti Trnavský samosprávny kraj inovoval svoju internetovú stránku, ktorá obsahuje aj nové elektronické služby pre obyvateľov kraja.

V prípade, ak by ste hľadali staršie informácie, nájdete ich na starej internetovej stránke

 

 

Poslanie a práca dobrovoľníkov v TTSK

8. 12. 2016 -  Trnavský samosprávny kraj, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnavská univerzita v Trnave a...
 

21. riadne zastupiteľstvo TTSK

7. 12. 2016 – Po kontrole plnenia uznesení minulého zastupiteľstva poslanci schválili výzvy  na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu TTSK. Na rok 2017 je z rozpočtu TTSK vyčlenených po 60 000,- eur na podporu kultúrnych a...

Jadrové palivo – umenie špičkových technológií

6. 12. 2016 - V priestoroch Trnavského samosprávneho kraja sa uskutočnila vernisáž výstavy s názvom Jadrové palivo – umenie špičkových technológií. Základnou myšlienkou výstavy je prepojenie špičkových technológií, využívaných pri...

Zlatý Matej Tóth členom expozície osobností športu!

5. 12. 2016 – Plagát s podpisom olympijského víťaza v chôdzi na 50 kilometrov z  Ria de Janeiro 2016 , majstra sveta z Pekingu 2015 a niekoľkonásobného víťaza ankety Slovenský atlét roka Mateja Tótha sa stane novým...

Životnými cestami Jána Palárika

25. 11. 2011 – Konferencia združenia Životnými cestami Jána Palárika sa uskutočnila v Divadle Jána Palárika v Trnave. Prítomní členovia schválili prijatie obce Veľké Kozmálovce za nového člena združenia. Vyhodnotili svoju...

Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť

23. 11. 2016 - Trnavský samosprávny kraj, Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave, Slovenské jadrové fórum a Energetický klaster – západné Slovensko usporiadali 5. ročník vedeckej...

Oznámenie o zverejnení návrhu Rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019

Trnavský samosprávny kraj v zmysle § 9 ods. (3) zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov oznamuje zverejnenie návrhu Rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019 na úradnej tabuli a na...

Pozvánka na seminár

Trnavský samosprávny kraj Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program     Vás pozýva na seminár k  výzve na predkladanie projektových zámerov v rámci...

Kraj ocenil najlepších študentov

15. 11. 2016 - 17. novembra si každoročne pripomíname udalosti, ktoré svojím významom presahujú dobu a na ich čele stáli práve študenti. V roku 1939 zatvorili nacisti české a slovenské vysoké školy. O päťdesiat rokov...

Púť športovcov v Šaštíne

10. 11 2016 – Trnavský samosprávny kraj, Trnavský olympijský klub, športový odbor Matice slovenskej a Šport Lúdus pripravili ďakovnú púť športovcov, organizátorov a reprezentantov TTSK do národnej svätyne, Baziliky...
Ukazujem 1 - 10 z 256 výsledkov.
z 26