Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku
 
Ekologický čin roka 2017
 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk
 
Stránkové hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 

 

 
Rodný môj kraj
 
WebMail
 
 
« Späť

21. riadne zastupiteľstvo TTSK

21. riadne zastupiteľstvo TTSK

7. 12. 2016 – Po kontrole plnenia uznesení minulého zastupiteľstva poslanci schválili výzvy  na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu TTSK. Na rok 2017 je z rozpočtu TTSK vyčlenených po 60 000,- eur na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít,  mládežníckych aktivít, aktivít zameraných na pomoc sociálne odkázaných občanov, podporu zdravia a prevenciu chorôb v Trnavskom samosprávnom kraji, podporu športových aktivít pre všetkých.  Dohromady je to 300 000 eur určených pre zlepšenie života v našom kraji. „Keďže sme videli, že vývoj je pozitívny, je tu priestor na to, aby sme podporili tých, ktorí sú ochotní pracovať a robia neoceniteľnú službu spoločnosti," povedal predseda TTSK Tibor Mikuš. 

Schválili návrh rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019. „Rozpočet je vyrovnaný, rozvojový a odpovedá na reálne výzvy v 14 programových oblastiach. Má takmer 94-percentú podporu z radov prítomných a ja ho pokladám za dobrý rozpočet," okomentoval priebeh hlasovania Tibor Mikuš.

Na základe zániku mandátu poslanca Árpáda Érseka zvolili nových členov v orgánoch zastupiteľstva a nominovali členov do orgánov Regionálnej rozvojovej agentúry Hlohovec – Piešťany.

V informáciách zaznela aj správa o vývoji dlhu TTSK. „Prostriedky z úveru budú využité na to, čo súvisí s komfortom, bezpečnosťou a kvalitou života občana v tomto kraji. Prostriedky budú využití na opravy našich ciest, na skvalitnenie infraštruktúry v budovách školských zariadení, domovoch sociálnych služieb a v kultúrnych inštitúciách."

Po informáciách zvolili poslanci zástupcov do klastra rozvoja Západné Slovensko.Vytvorené dňa : 08.12.2016
Aktualizované dňa : 08.12.2016

 
Rok Jozefa Miloslava Hurbana
 
Nadácia dar
 
Informačno-poradenské centrum
 
Vyzvi srdce k pohybu
 
Centrálny krízový fond
 
III. Sektor
 
Šport
 
Mladé stromy pre Slovensko
 
Dobrovoľní hasiči
 
Ekologický čin roka 2016
 
Projekty TTSK