Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku
 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk
 
Stránkové hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 

 

 
Rodný môj kraj
 
WebMail
 
 
« Späť

Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť

Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť

23. 11. 2016 - Trnavský samosprávny kraj, Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave, Slovenské jadrové fórum a Energetický klaster – západné Slovensko usporiadali 5. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť.

Konferencie sa zúčastnili mnohí hostia, okrem iných aj Oleg Vašečka, radca veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, Hilda Horská z veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku, Marta Žiaková, predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR, Miroslav Jarábek, riaditeľ odboru energetickej a surovinovej politiky Ministerstva hospodárstva SR, Peter Čižnár, generálny riaditeľ JAVYS Trnava, Peter Paška, primátor mesta Galanta a ďalší.

            Počas konferencie odznelo desať príspevkov odborníkov zo Slovenska, Rakúska, Maďarska a Poľskej republiky.

V rámci podujatia sa odovzdali ocenenia. Cenu TTSK Materiálovo technologickej fakulte STU so sídlom v Trnave pri príležitosti 30. výročia vzniku fakulty, Pamätné medaily predsedu TTSK Ľudovítovi Kupčovi za prínos v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a Johannovi Binderovi z Rakúska za rozvoj cezhraničnej spolupráce s Trnavským samosprávnym krajom pri európskych projektoch.

Na záver konferencie prijali účastníci spoločné vyhlásenie.Vytvorené dňa : 23.11.2016
Aktualizované dňa : 23.11.2016

 
Rok Jozefa Miloslava Hurbana
 
Nadácia dar
 
Informačno-poradenské centrum
 
Vyzvi srdce k pohybu
 
Centrálny krízový fond
 
III. Sektor
 
Šport
 
Mladé stromy pre Slovensko
 
Dobrovoľní hasiči
 
Ekologický čin roka 2016
 
Projekty TTSK