Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Prevod pohľadávky
 
Ekologický čin roka 2016
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku

 

 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk

Úradné hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 
 
Správa majetku SMS TTSK s.r.o.
 
Rodný môj kraj
 
Napísali o nás
 
Súťaže
 
Podnikateľský región roka
 
Narodná cena Slovenskej republiky za kvalitu
 
Jihomoravský kraj
 
Burgenland
 
WebMail

 

 
« Späť

Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť

Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť

23. 11. 2016 - Trnavský samosprávny kraj, Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave, Slovenské jadrové fórum a Energetický klaster – západné Slovensko usporiadali 5. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť.

Konferencie sa zúčastnili mnohí hostia, okrem iných aj Oleg Vašečka, radca veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, Hilda Horská z veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku, Marta Žiaková, predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR, Miroslav Jarábek, riaditeľ odboru energetickej a surovinovej politiky Ministerstva hospodárstva SR, Peter Čižnár, generálny riaditeľ JAVYS Trnava, Peter Paška, primátor mesta Galanta a ďalší.

            Počas konferencie odznelo desať príspevkov odborníkov zo Slovenska, Rakúska, Maďarska a Poľskej republiky.

V rámci podujatia sa odovzdali ocenenia. Cenu TTSK Materiálovo technologickej fakulte STU so sídlom v Trnave pri príležitosti 30. výročia vzniku fakulty, Pamätné medaily predsedu TTSK Ľudovítovi Kupčovi za prínos v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a Johannovi Binderovi z Rakúska za rozvoj cezhraničnej spolupráce s Trnavským samosprávnym krajom pri európskych projektoch.

Na záver konferencie prijali účastníci spoločné vyhlásenie.Vytvorené dňa : 23.11.2016
Aktualizované dňa : 23.11.2016