Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku
 
Ekologický čin roka 2017
 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk
 
Stránkové hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 

 

 
Rodný môj kraj
 
WebMail
 
 
« Späť

Majstrovstvá Slovenska hasičov v Trnave

Majstrovstvá Slovenska hasičov v Trnave
13. 7. 2017 – Hlavnými úlohami hasičov v minulosti bolo najmä hasenie požiarov a rozširovanie osvety obyvateľstvu. V súčasnosti sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. Príslušníci hasičských zborov a jednotiek zasahujú, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach. 
Nezištnou vetvou tohto povolania sú dobrovoľné hasičské zbory, ktorých členovia nasadzujú svoje životy bez nároku na odplatu. 
Ich schopnosti, bojovnosť a spoluprácu, budete môcť obdivovať počas Majstrovstiev Slovenskej republiky hasičského dorastu a Majstrovstiev Slovenskej republiky dobrovoľných hasičských zborov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 15. júla pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša a v nedeľu 16. júla pod záštitou podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka na Mestskom atletickom štadióne A. Hajmássiho v Trnave.
Organizátormi podujatia sú Dobrovoľná požiarna ochrana a Územná organizácia DPO SR v Trnave.


Vytvorené dňa : 14.07.2017
Aktualizované dňa : 14.07.2017

 
Rok Jozefa Miloslava Hurbana
 
Nadácia dar
 
Informačno-poradenské centrum
 
Vyzvi srdce k pohybu
 
Centrálny krízový fond
 
III. Sektor
 
Šport
 
Mladé stromy pre Slovensko
 
Dobrovoľní hasiči
 
Ekologický čin roka 2016
 
Projekty TTSK