Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku
 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk
 
Stránkové hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 

 

 
Rodný môj kraj
 
WebMail
 
 
« Späť

Odkaz Jozefa Miloslava Hurbana

Odkaz Jozefa Miloslava Hurbana
8.6.2017 – V Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika sa uskutočnila konferencia Aktuálnosť odkazu Jozefa Miloslava Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť, ktorá sa konala pri príležitosti dvojstého výročia narodenia J. M. Hurbana. Konferencia nadväzuje na predošlé aktivity Trnavského samosprávneho kraja. Najmä ostatné štyri roky sa viažu na tri mimoriadne udalosti z našej histórie. V roku 2013 1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, v roku 2015 dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra a teraz rovnaké výročie Jozefa Miloslava Hurbana. 
„Tieto výročia sme si pripomínali, aby ostala po nás stopa. Chceme odovzdať svedectvo našej doby o dedičstve, ktoré sme dostali," povedal predseda kraja Tibor Mikuš.    
Konferenciu okrem TTSK organizovali Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Trnavská diecéza, Trnavská univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Matica slovenská.  
Prednášajúci vo svojich odborných príspevkoch predstavili osobnosť J. M. Hurbana a priblížili jeho život, činy a pôsobenie v kontexte neľahkej doby, v ktorej žil. 
„Stretnutie Štúra, Hurbana a Hodžu u barda slovenskej literatúry Jána Hollého na Dobrej Vode je intelektuálnym základom moderného slovenského národa. Slovenskí velikáni sa dohodli na spisovnej slovenčine. Národ potrebuje jazyk, ktorý ho bude spájať, stmeľovať a bude jeho duchovným základom," povedal T. Mikuš.
Konferencia bola len jedným z mnohých príspevkov kraja a jeho organizácií k oslavám výročia jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, ktorá veľkú časť svojho aktívneho života strávila v Hlbokom. Úrad TTSK bude používať počas celého roka 2017, ktorý je vyhlásený za Rok J. M. Hurbana, tento motív na svojom frankovacom stroji a Hurbanov portrét je na každej odchádzajúcej listovej zásielke. 


Vytvorené dňa : 08.06.2017
Aktualizované dňa : 16.06.2017

 
Rok Jozefa Miloslava Hurbana
 
Nadácia dar
 
Informačno-poradenské centrum
 
Vyzvi srdce k pohybu
 
Centrálny krízový fond
 
III. Sektor
 
Šport
 
Mladé stromy pre Slovensko
 
Dobrovoľní hasiči
 
Ekologický čin roka 2016
 
Projekty TTSK