Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku
 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk
 
Stránkové hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 

 

 
Rodný môj kraj
 
WebMail
 
 
« Späť

Odomknutá Trinásta komnata

Odomknutá Trinásta komnata

11. 4. 2017 – DSS pre dospelých v Zavare a Trnavský samosprávny kraj usporiadali VI. ročník konferencie Trinásta komnata s názvom Sme tvorcami svojho života, ktorá bola ponukou na podporu vlastných zdrojov a mechanizmov, ktoré má každý človek v sebe. Konferencia bola inovatívna v tom, že nebola klasickou s prednáškami, ale šlo o praktický workshop, ktorý bol zameraný na integritu každého človeka a vychádzal z názvu konferencie:

Podľa riaditeľky DSS Zavar Humánum Anny  Pavlovičovej je prevzatie zodpovednosti za svoj život jedinou cestou ako žiť život zmysluplnejšie, kvalitnejšie a najmä šťastnejšie. Odbornými garantmi konferencie boli okrem nej aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava a Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky.

Hlavnými cieľmi vedeckej konferencie bolo nachádzanie nových zdrojov „trinástej komnaty" prijímateľov sociálnych služieb  a poskytovateľov sociálnych služieb, otvorenie jednotlivých problematík a oblastí, ktorých sa „trinásta komnata"  dotýka a sú nevypovedané u prijímateľov sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb, hľadanie ciest efektívnej pomoci prijímateľom sociálnych služieb a poskytovateľom sociálnych služieb v zariadení, prezentovanie sociálnej práce – jej alternatív a podporných zdrojov. Ďalej to bol  rozbor najčastejších záťažových situácií v sociálnych zariadeniach, analýza dopadu negatívnych emócií v procese sociálnych služieb, možnosti zvládania emocionálnej záťaže v sociálnych službách a vytvorenie platformy pre spoluprácu pozvaných subjektov.

-ik-Vytvorené dňa : 12.04.2017
Aktualizované dňa : 12.04.2017

 
Rok Jozefa Miloslava Hurbana
 
Nadácia dar
 
Informačno-poradenské centrum
 
Vyzvi srdce k pohybu
 
Centrálny krízový fond
 
III. Sektor
 
Šport
 
Mladé stromy pre Slovensko
 
Dobrovoľní hasiči
 
Ekologický čin roka 2016
 
Projekty TTSK