Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Prevod pohľadávky
 
Ekologický čin roka 2016
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku

 

 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk

Úradné hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 
 
Správa majetku SMS TTSK s.r.o.
 
Rodný môj kraj
 
Napísali o nás
 
Súťaže
 
Podnikateľský región roka
 
Narodná cena Slovenskej republiky za kvalitu
 
Jihomoravský kraj
 
Burgenland
 
WebMail

 

 
« Späť

Oznámenie o zverejnení návrhu Rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019

Oznámenie o zverejnení návrhu Rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019
Trnavský samosprávny kraj v zmysle § 9 ods. (3) zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov oznamuje zverejnenie návrhu Rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019 na úradnej tabuli a na internetovej stránke www.trnava-vuc.sk v záložke Elektronické služby / Financie a rozpočet / Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC, od 22. novembra 2016 do 6. decembra 2016. Návrh Rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017-2019 bude prerokovaný na zasadnutí Zastupiteľstva TTSK dňa 7.12.2016.
 
Vyjadrenia a pripomienky k návrhu Rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019 prosíme zasielať elektronickou formou na mailové adresy uvedené v záložke Kontakty na webovom sídle TTSK.
 
V Trnave, dňa 23.11.2016


Vytvorené dňa : 22.11.2016
Aktualizované dňa : 23.11.2016