Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku
 
Ekologický čin roka 2017
 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk
 
Stránkové hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 

 

 
Rodný môj kraj
 
WebMail
 
 
« Späť

Oznámenie o zverejnení návrhu Rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019

Oznámenie o zverejnení návrhu Rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019
Trnavský samosprávny kraj v zmysle § 9 ods. (3) zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov oznamuje zverejnenie návrhu Rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019 na úradnej tabuli a na internetovej stránke www.trnava-vuc.sk v záložke Elektronické služby / Financie a rozpočet / Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC, od 22. novembra 2016 do 6. decembra 2016. Návrh Rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017-2019 bude prerokovaný na zasadnutí Zastupiteľstva TTSK dňa 7.12.2016.
 
Vyjadrenia a pripomienky k návrhu Rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019 prosíme zasielať elektronickou formou na mailové adresy uvedené v záložke Kontakty na webovom sídle TTSK.
 
V Trnave, dňa 23.11.2016


Vytvorené dňa : 22.11.2016
Aktualizované dňa : 23.11.2016

 
Rok Jozefa Miloslava Hurbana
 
Nadácia dar
 
Informačno-poradenské centrum
 
Vyzvi srdce k pohybu
 
Centrálny krízový fond
 
III. Sektor
 
Šport
 
Mladé stromy pre Slovensko
 
Dobrovoľní hasiči
 
Ekologický čin roka 2016
 
Projekty TTSK