Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku
 
Ekologický čin roka 2017
 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk
 
Stránkové hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 

 

 
Rodný môj kraj
 
WebMail
 
 
« Späť

XII. Snem Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

XII. Snem Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

16. 3. 2017 – Približne sto zástupcov samospráv zo Združenia miest a obcí (ZMO) regiónu Jadrových elektrární (JE) Jaslovské Bohunice sa zišlo na svojom 27. sneme. Správu o činnosti za minulý rok predniesol predseda ZMO, starosta Ružindola, Vladimír Púčik.

S príhovorom k delegátom snemu vystúpil aj predseda TTSK Tibor Mikuš, ktorý zdôraznil, že dvere k nemu sú otvorené. „Miestnu a krajskú samosprávu spájajú rovnaké starosti a problémy, preto je kraj pripravený obciam pomáhať."

Pre budúce obdobie si ZMO stanovilo ako priority posilňovanie financovania samospráv, dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, cestnej dopravy, ochrany ovzdušia, vodného hospodárstva a navyšovanie financií v regionálnom školstve. Delegáti kritizovali plánované zrušenie vyššieho normatívu pre žiakov na druhom stupni základných škôl. Združenie miest a obcí chce presadzovať prevod neevidovaných pozemkov a parciel neznámych vlastníkov v katastroch obcí a miest do ich vlastníctva, aby sa urýchlil proces rozvoja cyklotrás. Snemu sa zúčastnil aj riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja Marek Turanský, ktorý  starostov a primátorov informoval o súčasnom stave budovania cyklotrás v kraji a o zabezpečení projektovej dokumentácie na úseky v ďalšom období. Účastníci snemu dostali list, ktorý vedenie ZMO zaslalo podpredsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu a ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej, v ktorom žiada zastavenie rozhodnutia o zrušení doterajšieho procesu hodnotenia Miestnych akčných skupín.

Najstaršie a najväčšie ZMO na Slovensku má v súčasnosti v členskej základni 153 obcí a miest z okruhu tridsiatich kilometrov od  jadrovej elektrárne.  

-ik-Vytvorené dňa : 17.03.2017
Aktualizované dňa : 23.03.2017

 
Rok Jozefa Miloslava Hurbana
 
Nadácia dar
 
Informačno-poradenské centrum
 
Vyzvi srdce k pohybu
 
Centrálny krízový fond
 
III. Sektor
 
Šport
 
Mladé stromy pre Slovensko
 
Dobrovoľní hasiči
 
Ekologický čin roka 2016
 
Projekty TTSK