Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku
 
Ekologický čin roka 2017
 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk
 
Stránkové hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 

 

 
Rodný môj kraj
 
WebMail
 
 
« Späť

Tematické cesty

Tematické cesty

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a záujmovým združením Slovenský Dom Centrope, ktorého sú oba kraje členom, realizuje projekt  „Rozvoj tematických ciest v bratislavskom a trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu".

Rozvoj tematických ciest, ako jeden z produktov cestovného ruchu, vedie k rozvoju územia  zvyšovaním jeho atraktívnosti, podpore miestnej identity a kultúry, zachovaniu hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva a podpore miestnej ekonomiky so zachovaním trvalo udržateľného rozvoja. Občanov vedie k spoznávaniu kultúry a hodnôt, zdravému životnému štýlu a relaxu, čo prispeje k zvyšovaniu krátkodobej návštevnosti (víkendová) v regióne, a to zosieťovaním partnerov a stálym zlepšovaním turistických služieb a infraštruktúry.

Cieľom projektu je vytvorenie komplexných podkladových materiálov pre vytváranie produktov cestovného ruchu – tematických ciest.

Podklady sú nevyhnutnou prípravnou fázou pre tvorbu tematickej cesty „Šľachtické rody Pálffy a Esterházy„. Realizácia sa očakáva prostredníctvom projektu v rámci programu INTERREG V-A, cezhraničná spolupráca SK-AT v najbližších dvoch rokoch.

Projekt je podporený z grantovej výzvy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Začiatok realizácie projektu je január 2017 a jeho ukončenie je naplánované na október 2017. Vytvorené dňa : 12.04.2017
Aktualizované dňa : 27.04.2017

 
Rok Jozefa Miloslava Hurbana
 
Nadácia dar
 
Informačno-poradenské centrum
 
Vyzvi srdce k pohybu
 
Centrálny krízový fond
 
III. Sektor
 
Šport
 
Mladé stromy pre Slovensko
 
Dobrovoľní hasiči
 
Ekologický čin roka 2016
 
Projekty TTSK