Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku
 
Ekologický čin roka 2017
 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk
 
Stránkové hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 

 

 
Rodný môj kraj
 
WebMail
 
 

Prehľad spoločných aktivít medzi Trnavským samosprávnym krajom a Juhomoravským krajom

 

2003

 

1. apríl 2003

Obchodná a kultúrna prezentácia Juhomoravského kraja v Trnave

1. apríla 2003 sa uskutočnila obchodná a kultúrna prezentácia Juhomoravského kraja v Trnave za účasti podnikateľskej sféry a samosprávy Juhomoravského kraja (Mgr. Václav Božek, CSc a RNDr. Igor Poledňák).

 

 

2004

 

máj 2004

kultúrny projekt „České sny"

V máji 2004 sa v Trnave uskutočnil kultúrny projekt Českých snov pod záštitou Juhomoravského kraja.

 

3. november 2004

Memorandum o spolupráci medzi Juhomoravským krajom a Trnavským samosprávnym krajom

3. novembra 2004 sa v Mikulove uskutočnil slávnostný akt – podpis Memoranda o spolupráci medzi Juhomoravským krajom a Trnavským samosprávnym krajom, ktorý podpísali hajtman Juhomoravského kraja Stanislav Juránek a predseda Trnavského samosprávneho kraja Peter Tomeček.

 

2005

16. september 2005

Projekt z iniciatívy INTERREG IIIA

16. septembra 2005 bola odborom medzinárodných vzťahov podaná žiadosť o pridelenie grantu na cezhraničný projekt z iniciatívy INTERREG IIIA „Avantgardná a modelová tvorba SOŠ odevnej Strážnice". Cezhraničným partnerom Juhomoravského kraja sa stal Krajský školský úrad v Trnave.

 

 

2006

12. - 15. január 2006

Účasť Trnavského samosprávneho kraja na veľtrhu REGIONTOUR 2006

Trnavský samosprávny kraj sa zúčastnil veľtrhu REGIONTOUR 2006 v Brne. Pri tejto príležitosti došlo k oficiálnemu stretnutiu trnavského župana Tibora Mikuša a nitrianskeho župana Milana Belicu s hajtmanom Stanislavom Juránkom. 

 

21. a 28. apríl 2006

Projekt Avantgardní a modelová tvorba

21. a 28. apríla sa uskutočnili jednotlivé etapy schváleného cezhraničného projektu (Strážnice, Veselí nad Moravou, Skalica). Projekt je zameraný na kultúrnu a prezentačnú činnosť modelové tvorby SOŠ odevnej a SOU Strážnice v cezhraničných regiónoch južnej Moravy a Trnavského samosprávneho kraje (Holíč a Skalica). Projekt by mal povzbudiť záujem mladej generácie práve o tuto oblasť národného hospodárstva.

 

3. jún 2006

IGNIS BRUNENSIS

Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambal sa zúčastnil slávnostného ukončenia medzinárodnej akcie IGNIS BRUNENSIS.

 

1.  august  2006

Návšteva podpredsedov Trnavského samosprávneho kraja v Juhomoravskom kraji

Návšteva podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja Zdenka Čambala a Józsefa Kvardu v Juhomoravskom kraji, ktorých prijal podpredseda Juhomoravského kraja  Igor Poledňák.

7. október 2006

Výjazdové zasadnutie Komisie pre medziregionálne vzťahy do Trnavského samosprávneho kraja.

Členovia Komisie navštívili sídlo Trnavského samosprávneho kraja, prezreli si vodné dielo Gabčíkovo, navštívili jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach a večer zakončili na zámku v Smoleniciach.

 

28. november 2006

Podpis Dohody o partnerstve a vzájomnej spolupráci

28. novembra 20006 sa uskutočnil slávnostný podpis Dohody o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi Juhomoravským krajom a Trnavským samosprávnym krajom.

Predmetom tejto Dohody je spolupráca zmluvných strán a bude zameraná najmä na tieto oblasti:

 

 • rozvoj výchovy a vzdelávania,
 • rozvoj cestovného ruchu,
 • rozvoj cezhraniční spolupráce,
 • regionálny rozvoj,
 • ochrana životného prostredia,
 • rozvoj poľnohospodárskej politiky,
 • sociálna oblasť,
 • rozvoj malého a stredného podnikania,
 • rozvoj kultúry a športu,
 • rozvoj vidieka,
 • rozvoj bytovej výstavby,
 • rozvoj informačných technológií,
 • krízové riadenie

2007

 

2.  február 2007

1. Župný ples Trnavského samosprávneho kraja

Hajtman Juhomoravského kraja Stanislav Juránek sa zúčastnil 1. Župného plesu Trnavského samosprávneho kraji.

 

Apríl  – máj 2007

Projekt „Čítajme, rozprávajme sa a kamaráťme sa spolu!"

Juhomoravský kraj v kontexte dohody s TTSK realizoval projekt s názvom „Čítajme, rozprávajme sa a kamaráťme sa spolu!". Zmyslom projektu bola nielen snaha o odtrhnutie mládeže od počítačových a televíznych obrazoviek, ale tiež úsilie o stieranie jazykových a kultúrnych bariér či stereotypov.

 

24.jún 2007

Slávnostný otvárací koncert II. ročníku európskeho projektu České sny

Českou časťou projektu České sny je festival Concentus Moraviae, ktorého významným partnerom je Juhomoravský kraj, a ktorý sa uskutočnil od 31. 5. 2007 do 30. 6. 2007. Otvárací koncert zahraničnej časti Českých snov 2007 sa uskutočnil v kostole sv. Jakuba v Trnave 24. júna 2007. Týmto otváracím koncertom predal hajtman Juhomoravského kraje Stanislav Juránek pomyselnou štafetu Českých snov do zahraničia, a to predsedovi Trnavského samosprávneho kraja Tiborovi Mikušovi. Oba menovaní predstavitelia prevzali nad týmto koncertom záštitu.

 

 

2008

 

28. apríl 2008

Premostenie brehu Mikulčice – Kopčany

Predstavitelia TTSK (p. Čambal) a JMK (p. Letocha) potvrdili záujem o projekt týkajúci sa premostenia oboch brehov rieky Moravy v kat. území Kopčany a Mikulčice. Lead partnerom projektu bude Juhomoravský kraj, hlavným partnerom na slovenskej strane Trnavský samosprávny kraj; obec Mikulčice a obec Kopčany budú partnermi projektu.

 

 

2009

 

19. október 2009

Zahraniční cesta členky Rady JMK do Trnavského samosprávneho kraje

Dne 19.10.2009 sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta predstaviteľky JMK dr. Ilony Sokolovej do Trnavského samosprávneho kraja. Paní Sokolová bola prijatá podpredsedom Zdenkom Čambalom. Cieľom pracovnej cesty bolo prerokovanie nasledujúcich bodov: 

1) voľby – Z. Čambal informoval o momentálnej politickej situácii v TTSK. 

2) diplomacia – p. Sokolová informovala p. Čambala o zriadení honorárneho konzulátu

SR v Brne

3) politika – paní radní tlmočila záujem členov KMV o výjazdové zasadnutie do TTSK

4) hraničný priestor

5) kúpeľníctvo

 

 

2010

 

6. august 2010

Českí a slovenskí hajtmani a župani budú úzko spolupracovať

V Kyjove sa stretli predseda Asociácie krajov ČR a juhomoravský hajtman Michal Hašek so šéfom slovenských predsedov samosprávnych krajov a predsedom Trnavského samosprávneho kraja Tiborom Mikušom. Išlo o prvé spoločné rokovanie čelných predstaviteľov asociácií regionálnych samospráv ČR a SR v tomto volebnom období. Počas pracovnej schôdzky bola dohodnutá úzka cezhraničná spolupráca českých hajtmanov a slovenských županov. Michal Hašek a Tibor Mikuš sa dohodli na príprave spoločnej deklarácie predsedov všetkých krajov na česko-slovenskej hranici o prehĺbení vzájomnej komunikácie a spolupráce

2011

 

13. 1. 2011

Predstavitelia moravských a slovenských krajov sa dohodli na spolupráci pri rozvoji Baťovho kanálu

Dokument potvrdzujúci záujem o cezhraničnú spoluprácu pri rozvoji Baťovho kanála podpísali dňa 13.1.2011 na brnenskom výstavisku v rámci veľtrhu Regiontour predstavitelia Juhomoravského, Zlínskeho, Olomouckého a Moravskoslezského kraje na českej strane a Trnavského, Trenčianskeho, Bratislavského a Žilinského samosprávneho kraja na slovenskej strane.

12.-13. máj

Návšteva hajtmana Juhomoravského kraja v TTSK

Delegácia Juhomoravského kraja (JK), vedená hajtmanom JK Michalom Haškom prišla v dňoch 12.- 13. mája 2011 na návštevu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Návšteva sa uskutočnila v zmysle podpísanej medziregionálnej zmluvy medzi TTSK a JK. Členmi početnej delegácie boli okrem iných aj námestník hajtmana Václav Božek, členka rady JK Marie Cacková, predseda finančného výboru Zdeněk Dufek a riaditeľka krajského úradu Věra Vojáčková. Témami rozhovorov bola najmä spolupráca v rámci sprievodných akcií na výstavisku v Brne, spoločné projekty cezhraničnej spolupráce a oblasť cestovného ruchu.

„Budeme naďalej spolupracovať, pretože naše vzťahy sú obojstranne prospešné," povedal predseda TTSK Tibor Mikuš. „Zintenzívnime spoluprácu v oblasti dunajského regiónu a budeme rokovať aj o využití Baťovho kanálu v prospech oboch susedných regiónov."

Juhomoravských hostí prvý deň návštevy v priestoroch Mestského úradu v Skalici prijal poslanec TTSK a primátor mesta Skalica Stanislav Chovanec. Prítomní boli aj primátori susedných miest Holíč a Gbely, podpredseda TTSK Zdenko Čambal a  Jozef Hazlinger. Po ukončení rozhovorov si delegácia prezrela za prítomnosti riaditeľky múzea Viery Drahošovej priestory Záhorského múzea v Skalici, kde bola nainštalovaná výstava prehliadka výstavy o vinárstve na Záhorí.

Poobede hostí na úrade kraja prijal predseda TSK Tibor Mikuš v prítomnosti podpredsedov TTSK Józsefa Kvardu, Zdenka Čambala a Augustína Hambálka, riaditeľa úradu Dušana Guťana a hlavného kontrolóra TTSK Ľudovíta Dauča. Na pracovnej večeri po ukončení rozhovorov boli prítomní aj arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Róbert Bezák, rektor VŠ Sládkovičovo Karol Polák, poverený rektor Trnavskej univerzity Andrej Filipek, rektor Univerzity Cyrila  a Metoda Jozef Matúš, dekan Materiálovo-technologickej fakulty STU Trnava Oliver Moravčík, primátor mesta Trnava Vladimír Butko, primátor mesta Piešťany Remo Cicutto, primátor mesta Senica Ľubomír Parízek, generálny riaditeľ PSA Peugeot Citroen Luciano Biondo, riaditeľ Regionálnej komory SOPK Ján Gabriel, podpredsedovia TTSK a ďalší hostia.

Druhý deň návštevy začali hostia v Piešťanoch, kde ich prijal primátor mesta Piešťany Remo Cicutto s podpredsedom TTSK Augustínom Hambálkom. Hostia prezentovali viacero aktivít JK v oblasti cestovného ruchu. Primátora mesta zaujala najmä sociálna karta JK.

„V meste ponúkame návštevníkom a obyvateľom pas Piešťanca, nápad sociálnej karty sa nám páči, budeme sa ho snažiť zaviesť aj u nás. Zaujímavým nápadom z juhomoravskej strany aj nápad zaviesť ponuku zaujímavých monotematických trás tak, aby návštevník neostal v meste iba na jeden deň, ale bol mu ponúknutý zaujímavý program."

Poobede si hostia na lodi so symbolickým názvom Morava pozreli vodné dielo Gabčíkovo s preplávaním plavebných komôr. V tejto oblasti realizuje TTSK viacero projektov so zameraním na Maďarskú republiku. Členov delegácie sprevádzali predseda TTSK Tibor Mikuš, podpredseda TTSK József Kvarda, starosta obce Gabčíkovo Iván Fenes a riaditeľ vodných elektrární Gabčíkovo Ilka Alfréd. Iván Fenes na stretnutí prezentoval po prvý krát snahu obce opäť nadobudnúť štatút mesta. Predseda TTSK prisľúbil podporu pre realizácii tohto zámeru.


Vytvorené dňa : 22.10.2013
Aktualizované dňa : 22.10.2013
 
Rok Jozefa Miloslava Hurbana
 
Nadácia dar
 
Informačno-poradenské centrum
 
Vyzvi srdce k pohybu
 
Centrálny krízový fond
 
III. Sektor
 
Šport
 
Mladé stromy pre Slovensko
 
Dobrovoľní hasiči
 
Ekologický čin roka 2016
 
Projekty TTSK