Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku
 
Ekologický čin roka 2017
 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk
 
Stránkové hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 

 

 
Rodný môj kraj
 
WebMail
 
 

TTSK sa ako jediný zo samosprávnych krajov zo Slovenska v januári 2010 zapojil do súťaže o udelenie ocenenia„Podnikateľský región roka (EER)", ktorú vyhlásil Výbor regiónov Európskej komisie. Z krajín bývalého východného bloku sa do súťaže zapojilo 5 uchádzačov. TTSK získal ocenenie pre rok 2012

 

Udelenie ceny sa konalo v Bruseli v roku 2010. TTSK ho získal za aktivity a rozvoj v oblasti podnikania, školstva a vzdelávacích programov a ich prepojenie, ďalej za rozvoj (medzi) regionálnej politiky, najmä klastrov, ako aj za využitie štrukturálnych fondov EÚ a iných verejných prostriedkov a za podporovanie foriem partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom.

 

Trnavský kraj súperil v súťaži 36 bohatých a ekonomicky silných západoeurópskych regiónov z celej Európskej únie. Regióny predstavili svoju podnikateľskú víziu podloženú projektom, v ktorom deklarovali svoje aktivity.

 

Ocenenie Podnikateľský región roka pre rok 2012 získal Trnavský samosprávny kraj spolu s regiónmi Helsínk a Katalánska. Udeľovanie tohto ocenenia je  pilotná celoeurópska iniciatíva, ktorej ambíciou je nájsť a oceniť regióny EÚ s výnimočnou víziou a plánom na zlepšenie podnikateľského prostredia.

 

Trnavský samosprávny kraj bol zaradený medzi 10 najatraktívnejších regiónov na podnikanie spomedzi skúmaných 1034 európskych oblastí.

 

 
Rok Jozefa Miloslava Hurbana
 
Nadácia dar
 
Informačno-poradenské centrum
 
Vyzvi srdce k pohybu
 
Centrálny krízový fond
 
III. Sektor
 
Šport
 
Mladé stromy pre Slovensko
 
Dobrovoľní hasiči
 
Ekologický čin roka 2016
 
Projekty TTSK