Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku
 
Ekologický čin roka 2017
 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk
 
Stránkové hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 

 

 
Rodný môj kraj
 
WebMail
 
 

Cieľom projektu „Predstavenie regionálnych energetických koncepcií" (akronym: CEP-REC) je podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovanie energetickej účinnosti v strednej Európe. Keďže využívanie obnoviteľných zdrojov energie sa musí realizovať predovšetkým na regionálnej úrovni, kraje sú kľúčovými aktérmi v tomto vývoji. Regionálne energetické koncepcie prinášajú viacero príležitostí pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie energetickej účinnosti. V projekte je zapojených 15 projektových partnerov z 8 stredoeurópskych krajín (Nemecko, Maďarsko, Slovenská republika, Taliansko, Česká republika, Poľsko, Slovinsko, Rakúsko).

V každom pilotnom regióne bude vypracovaná jedna regionálna energetická koncepcia podľa nasledujúcich krokov:

  •     zhodnotenie a zmapovanie dopytu po energii v pilotných regiónoch, vrátane základných údajov;
  •     zhodnotenie a zmapovanie ponuky energie v pilotných regiónoch;
  •     posúdenie existujúceho potenciálu obnoviteľných zdrojov energie v každom pilotnom regióne;
  •     porovnanie súčasnej situácie v každom pilotnom regióne;
  •     posúdenie potenciálu prenosových sietí;
  •     vypracovanie regionálnej energetickej bilancie pre pilotné regióny;
  •     spôsob rozvoja regiónu;
  •     spoločná stratégia a akčný plán pre energetiku.

 

Rozpočet projektu:

Celkový rozpočet projektu:             2 164 900,00 EUR

Celkový príspevok z ERDF:             1 747 288,80 EUR

Rozpočet pre TTSK:                           113 444,00 EUR

 

Zdroje financovania projektu a spolufinancovanie TTSK:

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF):         96 427,40 EUR (85%)

vlastné zdroje:                                                         17 016,60 EUR (15%)

Projekt CEP-REC je realizovaný v rámci Operačného programu Stredná Európa 2007-2013 a spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Vytvorené dňa : 25.10.2013
Aktualizované dňa : 06.12.2013
 
Rok Jozefa Miloslava Hurbana
 
Nadácia dar
 
Informačno-poradenské centrum
 
Vyzvi srdce k pohybu
 
Centrálny krízový fond
 
III. Sektor
 
Šport
 
Mladé stromy pre Slovensko
 
Dobrovoľní hasiči
 
Ekologický čin roka 2016
 
Projekty TTSK