hlavná stránka

Otvorenie Chodníka Jána Hollého

Trnavský samosprávny kraj financoval obnovu Chodníka Jána Hollého v roku 2014. Chodník Jána Hollého je zelená značka TZT 5107 Hradište pod Vrátnom – Dobrá Voda – Pustá Ves s dĺžkou 18,8 km. Značkári obnovili pásové značenie, na 10 smerovníkoch vymenili 46 smeroviek a tabuliek miestneho názvu.

Ocenili zdravotníckych pracovníkov
Ocenili zdravotníckych pracovníkov

Ocenili zdravotníckych pracovníkov

8. 4. 2015 – Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš ocenil pri príležitosti Dňa zdravia zdravotníckych pracovníkov.

Kraj opätovne prispieva na liečbu
Kraj opätovne prispieva na liečbu

Kraj opätovne prispieva na liečbu

8. 4. 2015 - Trnavský samosprávny kraj aj tento rok prispeje na finančne náročné liečebné pobyty a rehabilitáciu pacientov v piešťanskom Adeli Medical centre a Neuro-rehabilitačnom centre Šoproň.

Osloboditeľov ocenili pamätnými medailami
Osloboditeľov ocenili pamätnými medailami

1. 4. 2015 - Pri príležitosti osláv 70. výročia oslobodenia Trnavy 1. apríla sa pri Pomníku osloboditeľov uskutočnila pietna spomienka nielen na tých, ktorí položili svoje životy v bojoch o mesto a obce okresu.

Pôda v záhradách Trnavského kraja

Na základe Memoranda o spolupráci medzi Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) a okresným výborom Slovenského zväzu záhradkárov v Trnave zorganizovali 26. marca obe organizácie v poradí už tretí odborný seminár s názvom Pôda v záhradách Trnavského kraja. Výber témy bol ovplyvnený aj súčasným rokom, ktorý Organizácia spojených národov vyhlásila za rok pôdy.

Mimoriadne Zastupiteľstvo TTSK, 25.3.2015
Mimoriadne Zastupiteľstvo TTSK, 25.3.2015

25. 3. 2015 - Mimoriadne Zastupiteľstvo TTSK malo na programe iba jeden bod -
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prevode akcií nemocníc...

Deň učiteľov
Deň učiteľov

25. 3. 2014 - V Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave sa zišli učitelia z celého kraja na tradičnom oceňovaní pri príležitosti Dňa učiteľov.

Komuniké z celoslovenskej pracovnej porady odborov dopráv

Trnavský samosprávny kraj zorganizoval v dňoch 18. až 19. marca 2015 celoslovenskú pracovnú poradu odborov dopravy samosprávnych krajov, ktorá sa konala v Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch.

VII. ročník konferencie Dobrá prax - naša inšpirácia
VII. ročník konferencie Dobrá prax - naša inšpirácia

Sociálna práca sa zameriava na podporu ľudských práv, na hodnotu života a rieši nielen individuálne problémy, ale aj väčšie spoločenské úlohy. Pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce a sociálnych pracovníkov zorganizoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci s Trnavskou univerzitou (TU) 18. marca 2015 už VII. ročník konferencie Dobrá prax - naša inšpirácia, ktorá bola tematicky zameraná na  „Naše úspechy a plány v starostlivosti o človeka“.

Minister predstavil nový Integrovaný operačný program
Minister predstavil nový Integrovaný operačný program

Minister predstavil nový Integrovaný operačný program

13. 3. 2015 – V Dome kultúry Tirnavia v Trnave pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v spolupráci so Združením miest a obcí SR a Združením samosprávnych krajov SK8 informačný seminár, na ktorom bol predstavený nový Integrovaný operačný program 2014 – 2020.

20. 2. 2015
55. Náhlikova Senica

27. 2. 2015 - Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Mestom Senica je realizátorom 55. ročníka regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2015.

Trnavský turistický región na „Holiday Expo“ v Prahe
Trnavský turistický región na „Holiday Expo“ v Prahe

V dňoch 19. - 22.2.2015 sa turistický región Trnavského samosprávneho kraja prezentoval na 24. stredoeurópskom veľtrhu cestovného ruchu „Holiday World“ v Prahe.

Valentínske stretnutie
Valentínske stretnutie

Každý z nás si praje, aby bol milovaný a šťastný.

Šťastie sa neraz ukrýva i v tých najmenších daroch.

Najstaršia obyvateľka Slovenska
Narodeniny Margity Sadloňovej

Dňa 11. 9.2012 do nášho zariadenia nastúpila pani učiteľka Margita Sadloňová.

9. Zastupiteľstvo TTSK
9. Zastupiteľstvo TTSK

11. 2. 2015 – Poslanci Trnavského samosprávneho kraja sa zišli na 9. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK. V jeho úvode si vypočuli správu Hlavnej kontrolórky kraja za minulý rok a schválili plán činnosti kontrolného útvaru na ďalšie obdobie.

Stránky