hlavná stránka

Mladé stromy pre Slovensko
Mladé stromy pre Slovensko

23. 4. 2014 – Pri príležitosti Dňa Zeme sa v Senici konala konferencia Mladé stromy pre Slovensko. Podujatie zorganizovali Trnavský samosprávny kraj, mesto Senica a Záhorské osvetové stredisko v Senici.

Senická divadelná jar 2014
Senická divadelná jar 2014

15. apríla patrilo javisko Mestského kultúrneho strediska v Senici detským divadelným súborom Trnavského kraja, ktoré sa predstavili na súťažnej prehliadke Senická divadelná jar.

Oceňovali zdravotných pracovníkov

9.4.2014 - Trnavský samosprávny kraj sa pri príležitosti Svetového dňa zdravia rozhodol oceniť prácu zdravotníckych pracovníkov z celého regiónu.

Zastupiteľstvo TTSK, 9.4.2014,
Zastupiteľstvo TTSK

9.4.2014 - Rokovanie 3. riadneho zastupiteľstva TTSK malo na programe 30 bodov. Na úvod však poslanci pri schvaľovaní programu rokovania navrhli niektoré body stiahnuť.

Oceňovanie najlepších pedagogických pracovníkov kraja
Oceňovanie najlepších pedagogických pracovníkov kraja

27.3.2014 – Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v Divadle Jána Palárika v Trnave uskutočnilo oceňovanie najlepších pedagogických pracovníkov kraja.

Detskí folkloristi
Gbely otvorili náruč interprétom hudobno-tanečnej tradície

26.3.2014 - V priestoroch Domu kultúry v Gbeloch sa stretli detskí folkloristi na Regionálnej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov, speváckych skupín a sólistov okresov Senica a Skalica.

Trnavský objektív 2014
Trnavský objektív 2014

20.3.2014 – V Západoslovenskom múzeu v Trnave vyhlásili víťazov 44. ročníka súťaže neprofesionálnych fotografov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec, Trnavský objektív 2014

Prijatie veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky
Prijatie veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky

9. 3. 2014 - Predseda TTSK Tibor Mikuš prijal J.E. Pana Weifanga, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku.

Štrkovecká barónka 2014
Štrkovecká barónka 2014

12. 3. 2014 - V priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Galante sa uskutočnil už 11. ročník Medzinárodnej prehliadky umeleckej tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb Štrkovecká barónka.

Otvorenie informačného centra RegioInfoPoint

6.3.2014 – Včera sa v Dome hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave uskutočnilo oficiálne otvorenie informačného centra RegioInfoPoint.

Študenti SOŠ Senica  bodovali
Študenti SOŠ Senica bodovali

Začiatkom februára 2014 sa naša škola SOŠ Senica zapojila do súťaže o najlepšiu koláž, fotku, príp. titulku facebooku na tému 10 rokov Slovenska v Európskej únii.

Rokovanie o spoločnej hranici
Rokovanie o spoločnej hranici

4. 3. 2014 - Predseda TTSK Tibor Mikuš rokoval so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktorom Stromčekom a zástupcom štátneho tajomníka pre zahraničné veci Úradu predsedu vlády Maďarska Levantem Magyarom.

Stanovisko Trnavského  samosprávneho kraja
Stanovisko Trnavského samosprávneho kraja

Prečo musíme doktorovi platiť 10 eur?

(28.02.2014; Plus jeden deň; s. 3; Kopcsayová Iris)

Platba za návštevu lekára

(27.02.2014; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19.00; por. 8/24; RUTTKAY Roman)

Okrúhly stôl Matice slovenskej
Okrúhly stôl Matice slovenskej

27. 2. 2014 – Matica slovenská usporiadala v kongresovej miestnosti Úradu Trnavského samosprávneho kraja okrúhly stôl na tému Zamestnanie a vytváranie pracovných príležitostí.

Organizácia  prímestskej  autobusovej  dopravy  počas  opravy  Krajinského  mosta  Piešťany
Organizácia prímestskej autobusovej dopravy počas opravy Krajinského mosta Piešťany

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci so Správou a údržbou ciest TTSK pripravuje rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch. Z dôvodu minimalizovania problémov, ktoré vzniknú cestujúcej verejnosti, je zámer posunúť plánovanú opravu na mesiace júl – august 2014, ktoré sú mesiacmi letných školských prázdnin a čerpania dovoleniek.

Stránky