Elektronické služby
 
Odpredaj majetku
 
Prevod pohľadávky
 
Prevod pohľadávky
 
 
Ekologický čin roka 2015

 

 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk

Úradné hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 
 
Správa majetku SMS TTSK s.r.o.
 
Rodný môj kraj
 
Napísali o nás
 
Súťaže
 
Podnikateľský región roka
 
Narodná cena Slovenskej republiky za kvalitu
 
Jihomoravský kraj
 
Burgenland
 
WebMail

 

 

V rámci skvalitňovania svojej činnosti Trnavský samosprávny kraj inovoval svoju internetovú stránku, ktorá obsahuje aj nové elektronické služby pre obyvateľov kraja.

V prípade, ak by ste hľadali staršie informácie, nájdete ich na starej internetovej stránke

 

 

Jubilejná X. Župná olympiáda stredoškolákov

V Trnave a okolí sa v dňoch 21. a 22. apríla uskutočnil 10. ročník Župnej olympiády stredoškolskej mládeže...
 

16. zasadnutie Zastupiteľstva TTSK

13. 4. 2016 – Zastupiteľstvo TTSK sa s stretlo na svojom 16. riadnom rokovaní. Na programe mali poslanci 27 bodov. Zásady kontrolnej činnosti Trnavského samosprávneho kraja predniesla hlavná kontrolórka TTSK Kvetoslava...

Navrhnite osobnosti na župné ocenenie

Navrhnite osobnosti na župné ocenenie
V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č.13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení TTSK vyzývame na predkladanie návrhov na Čestné občianstvo TTSK osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju TTSK, obohatili ľudské poznanie...

Cykloaktivity v Trnavskom samosprávnom kraji

V súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike je základnou víziou „cykloaktivít" Trnavského samosprávneho kraja: 1.      ...

Predseda kraja ocenil zdravotníkov

6. 4. 2015 – Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš pri príležitosti Dňa zdravia ocenil zdravotníckych pracovníkov kraja Pamätnou medailou predsedu TTSK. Z rúk župana a podpredsedov Augustína Hambálka, Józsefa...

Druhé zasadnutie Rady Partnerstva

04.03.2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 v súlade s §15 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom...

Synagóga po roku opäť slúži umeniu

18.02.2016 - Pod záštitou Veľvyslanectva Japonska v SR sa v zrekonštruovaných výstavných priestoroch Galérie Jána Koniarka v Trnave v Synagóge - Centre súčasného umenia uskutočnila vernisáž výstavy japonského vizuálneho...

Konferencia Smart Cities v Trnave

04.02.2016 - Trnavský samosprávny kraj, Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko a vydavateľ časopisu Smart Cities (magazín o chytrých technológiách pre efektívnejšiu správu miest a obcí) usporiadali 4. februára...

Propagácia kraja pod jednou strechou

28.01.2016 Obce, mestá i regióny pod jednou vlajkou. Trnavský samosprávny kraj vo svojej expozícii na tohtoročnom medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v bratislavskej Inchebe zastrešoval od 28....

Poézia Miroslava Válka nepozná hranice času

14.03.2016 Poézia je poznanie plus ilúzia. Preto sa poézia tak podobá životu. Ale iba mladí, bez ohľadu na vek, veria ilúzii napriek poznaniu. To sú tí praví čitatelia poézie. Hlboká myšlienka básnika Miroslava Válka...
Ukazujem 1 - 10 z 227 výsledkov.
z 23