hlavná stránka

RegioInfoPoint - Turistické informačné centrum Trnava

17.7.2014 – Turistické informačné centrum v Trnave, ktoré bolo zriadené v rámci projektu Cezhraničné turistické informačné a školiace stredisko (RegioInfoPoint SKAT), je otvorené od marca 2014. Počas doby svojej existencie sa tento informačný bod dostáva do povedomia verejnosti a v priemere ho mesačne navštívi 160 domácich i zahraničných turistov. Infocentrum je miestom informácií pre všetkých, ktorí hľadajú užitočné fakty o turizme v Trnavskom kraji, ako aj o regióne Burgenland.

Hlohovskí hasiči oslavovali
Hlohovskí hasiči oslavovali

12. 7. 2014 - V Hlohovci oslavoval Dobrovoľný hasičský zbor 140. výročie svojho založenia.

Piate rokovanie Zastupiteľstva TTSK
Piate rokovanie Zastupiteľstva TTSK

2. 7. 2014 – Piate riadne Zastupiteľstvo TTSK malo na programe iba niekoľko bodov.

Ekologický čin roka 2013
Ekologický čin roka 2013

30. 6. 2014 - V júni minulého roka vyhlásil Trnavský samosprávny kraj súťaž Ekologický čin roka 2013 pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja.

Začala sa rekonštrukcia Krajinského mosta
Začala sa rekonštrukcia Krajinského mosta

Trnavský samosprávny kraj bude v letných mesiacoch prostredníctvom dodávateľa realizovať rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch. Rekonštrukcia sa uskutoční počas úplnej uzávierky mosta, ktorá je schválená od 1. 7. 2014 od 8. h. do 31. 8. 2014 do 14. h.

Jubilejná Zlatá rybka v Štrkovci

Trnavský samosprávny kraj a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni – Štrkovec zorganizovali Medzinárodné rybárske preteky mentálne postihnutých pod názvom „Zlatá rybka“ .

Projekt Family net
Projekt Family net

25.6.2014 - Jedným z cieľov Trnavského samosprávneho kraja je podporovať rozvoj cestovného ruchu aj prostredníctvom projektov. Projekt Family net je zameraný na podporu rodín s deťmi.

AMFO 2014 v Skalici

12.6.2014 - Krajská časť celoštátnej fotografickej súťaže AMFO 2014 vyvrcholila v Skalici.

Odborný workshop v rámci projektu Trnavský kraj – región pre všetkých

12.6.2014 – Reštaurácia Lagúna Bar v Šaštíne – Strážach dnes hostila záujemcov o cestovný ruch na odbornom workshope v rámci projektu Trnavský kraj – región pre všetkých. Jeho hlavným cieľom je komplexné vytvorenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu na území Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sú v Novej stratégii CR SR do roku 2013 definované ako územia s medzinárodným a národným významom a ako územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný región (okresy Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta, Dunajská Streda, subregión Šaštín-Stráže).

4. riadne zasadnutie Zastupiteľstva TTSK
4. riadne zasadnutie Zastupiteľstva TTSK

Poslanci Trnavského samosprávneho kraja sa dnes stretli na 4. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva v tomto volebnom období. Schválili záverečný účet kraja za minulý rok, ako aj dotácie v rámci Výzvy na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít, podporu mládežníckych aktivít, podporu aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov, podporu zdravia a prevenciu chorôb a podporu športových aktivít pre všetkých.

Jubilejné Country hody v Zavare
Jubilejné Country hody v Zavare

6. 6. 2014 – Domov sociálnych služieb Humánum v Zavare otvoril svoje brány, aby privítal návštevníkov zo širokého okolia na jubilejnom desiatom ročníku Country hodov. Plný areál baviacich sa ľudí je dôkazom, že podujatie je mimoriadne populárne.

Peter Glocko požehnával Podunajským písmenám
Peter Glocko požehnával Podunajským písmenám

5.6.2014 - V GALLERY NOVA , v galérii Žitnoostrovského osvetového strediska /zriaďovateľ TTSK / sa stretli žiaci a študenti okresu s významným slovenským spisovateľom PETROM GLOCKOM.

X. Metodický deň Trnavského samosprávneho kraja
X. Metodický deň Trnavského samosprávneho kraja

4. 6. 2014 - S blížiacim sa koncom školského roka pripravil Trnavský samosprávny kraj pre riaditeľov organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Metodický deň.

TTSK podporil mládež
TTSK podporil mládež

Trnavský samosprávny kraj opäť dokázal, že je lídrom v podporných programov pre oblasť mládeže a rozhodol sa pomôcť Združeniu pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji sumou 8 000 € na aktivity združenia v tomto roku.

Návšteva ukrajinskej delegácie
Návšteva ukrajinskej delegácie

28. 5. 2014 - Od 25. mája do 1. júna 2014 je na Slovensku delegácia vybratých expertov z Ukrajiny, ktorá tu absolvuje študijný pobyt.

Stránky