hlavná stránka

Oceňovanie kultúrnych pracovníkov
Oceňovanie kultúrnych pracovníkov

14. 5. 2015 – Básňou Život od Miroslava Válka sa začalo dopoludnia v Divadle Jána Palárika oceňovanie kultúrnych pracovníkov Trnavského samosprávneho kraja pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí.

Vláda SR zasadala v Špačinciach

Vláda SR zasadala v Špačinciach

13. 5. 2015 - Vláda Slovenskej republiky si za miesto výjazdového rokovania zvolila opäť po roku Trnavský samosprávny kraj. Po Horných Orešanoch, kde mal kabinet stretnutie vlani v marci, sa tentoraz vláda stretla v Špačinciach.

Fórum vojnových veteránov
Fórum vojnových veteránov

3. 5. 2015 – Trnavský samosprávny kraj (TTSK), Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky (ÚVV SR) a Únia vojnových veteránov SR, klub Trnava, usporiadali v Divadle Jána Palárika v Trnave vedeckú konferenciu Fórum vojnových veteránov.

Konferencia o kultúre
Konferencia o kultúre

29.4. 2015 – Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Trnavskou arcidiecézou, Trnavskou univerzitou v Trnave, Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Maticou slovenskou zorganizovali konferenciu pod názvom Kultúra ako fenomén Trnavského samosprávneho kraja.

IX. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK
IX. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK

28. 4. 2015 - V Mestskej športovej hale v Trnave predpoludním otvoril predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tibor Mikuš v poradí už IX. Župnú olympiádu stredoškolskej mládeže TTSK.

Prijatie veľvyslanca Japonska
Prijatie veľvyslanca Japonska

22. 4. 2015 - Pri príležitosti návštevy Trnavského samosprávneho kraja prijal predseda TTSK Tibor Mikuš veľvyslanca Japonska, J.E. pána Akia Egawu.

10. zastupiteľstvo TTSK
10. zastupiteľstvo TTSK

22. 4. 2015 - Poslanci Trnavského samosprávneho kraja sa zišli na 10. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Poslanci schválili osemnásť bodov zasadnutia.

Trnavčania zabodovali v Nitre
Trnavčania zabodovali v Nitre

Zvýšiť záujem mladých o štúdium klasických remeselných profesií v stavebníctve – to bolo cieľom ďalšieho ročníka podujatí Skills Slovakia a Súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO.

Otvorenie Chodníka Jána Hollého

Trnavský samosprávny kraj financoval obnovu Chodníka Jána Hollého v roku 2014. Chodník Jána Hollého je zelená značka TZT 5107 Hradište pod Vrátnom – Dobrá Voda – Pustá Ves s dĺžkou 18,8 km. Značkári obnovili pásové značenie, na 10 smerovníkoch vymenili 46 smeroviek a tabuliek miestneho názvu.

Ocenili zdravotníckych pracovníkov
Ocenili zdravotníckych pracovníkov

Ocenili zdravotníckych pracovníkov

8. 4. 2015 – Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš ocenil pri príležitosti Dňa zdravia zdravotníckych pracovníkov.

Kraj opätovne prispieva na liečbu
Kraj opätovne prispieva na liečbu

Kraj opätovne prispieva na liečbu

8. 4. 2015 - Trnavský samosprávny kraj aj tento rok prispeje na finančne náročné liečebné pobyty a rehabilitáciu pacientov v piešťanskom Adeli Medical centre a Neuro-rehabilitačnom centre Šoproň.

Osloboditeľov ocenili pamätnými medailami
Osloboditeľov ocenili pamätnými medailami

1. 4. 2015 - Pri príležitosti osláv 70. výročia oslobodenia Trnavy 1. apríla sa pri Pomníku osloboditeľov uskutočnila pietna spomienka nielen na tých, ktorí položili svoje životy v bojoch o mesto a obce okresu.

Pôda v záhradách Trnavského kraja

Na základe Memoranda o spolupráci medzi Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) a okresným výborom Slovenského zväzu záhradkárov v Trnave zorganizovali 26. marca obe organizácie v poradí už tretí odborný seminár s názvom Pôda v záhradách Trnavského kraja. Výber témy bol ovplyvnený aj súčasným rokom, ktorý Organizácia spojených národov vyhlásila za rok pôdy.

Mimoriadne Zastupiteľstvo TTSK, 25.3.2015
Mimoriadne Zastupiteľstvo TTSK, 25.3.2015

25. 3. 2015 - Mimoriadne Zastupiteľstvo TTSK malo na programe iba jeden bod -
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prevode akcií nemocníc...

Deň učiteľov
Deň učiteľov

25. 3. 2014 - V Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave sa zišli učitelia z celého kraja na tradičnom oceňovaní pri príležitosti Dňa učiteľov.

Stránky