hlavná stránka

Pôda v záhradách Trnavského kraja

Na základe Memoranda o spolupráci medzi Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) a okresným výborom Slovenského zväzu záhradkárov v Trnave zorganizovali 26. marca obe organizácie v poradí už tretí odborný seminár s názvom Pôda v záhradách Trnavského kraja. Výber témy bol ovplyvnený aj súčasným rokom, ktorý Organizácia spojených národov vyhlásila za rok pôdy.

Mimoriadne Zastupiteľstvo TTSK, 25.3.2015
Mimoriadne Zastupiteľstvo TTSK, 25.3.2015

25. 3. 2015 - Mimoriadne Zastupiteľstvo TTSK malo na programe iba jeden bod -
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prevode akcií nemocníc...

Deň učiteľov
Deň učiteľov

25. 3. 2014 - V Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave sa zišli učitelia z celého kraja na tradičnom oceňovaní pri príležitosti Dňa učiteľov.

Komuniké z celoslovenskej pracovnej porady odborov dopráv

Trnavský samosprávny kraj zorganizoval v dňoch 18. až 19. marca 2015 celoslovenskú pracovnú poradu odborov dopravy samosprávnych krajov, ktorá sa konala v Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch.

VII. ročník konferencie Dobrá prax - naša inšpirácia
VII. ročník konferencie Dobrá prax - naša inšpirácia

Sociálna práca sa zameriava na podporu ľudských práv, na hodnotu života a rieši nielen individuálne problémy, ale aj väčšie spoločenské úlohy. Pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce a sociálnych pracovníkov zorganizoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci s Trnavskou univerzitou (TU) 18. marca 2015 už VII. ročník konferencie Dobrá prax - naša inšpirácia, ktorá bola tematicky zameraná na  „Naše úspechy a plány v starostlivosti o človeka“.

Minister predstavil nový Integrovaný operačný program
Minister predstavil nový Integrovaný operačný program

Minister predstavil nový Integrovaný operačný program

13. 3. 2015 – V Dome kultúry Tirnavia v Trnave pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v spolupráci so Združením miest a obcí SR a Združením samosprávnych krajov SK8 informačný seminár, na ktorom bol predstavený nový Integrovaný operačný program 2014 – 2020.

20. 2. 2015
55. Náhlikova Senica

27. 2. 2015 - Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Mestom Senica je realizátorom 55. ročníka regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2015.

Trnavský turistický región na „Holiday Expo“ v Prahe
Trnavský turistický región na „Holiday Expo“ v Prahe

V dňoch 19. - 22.2.2015 sa turistický región Trnavského samosprávneho kraja prezentoval na 24. stredoeurópskom veľtrhu cestovného ruchu „Holiday World“ v Prahe.

Najstaršia obyvateľka Slovenska
Narodeniny Margity Sadloňovej

Dňa 11. 9.2012 do nášho zariadenia nastúpila pani učiteľka Margita Sadloňová.

Valentínske stretnutie
Valentínske stretnutie

Každý z nás si praje, aby bol milovaný a šťastný.

Šťastie sa neraz ukrýva i v tých najmenších daroch.

9. Zastupiteľstvo TTSK
9. Zastupiteľstvo TTSK

11. 2. 2015 – Poslanci Trnavského samosprávneho kraja sa zišli na 9. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK. V jeho úvode si vypočuli správu Hlavnej kontrolórky kraja za minulý rok a schválili plán činnosti kontrolného útvaru na ďalšie obdobie.

Cyklocestovanie 2015
Cyklocestovanie 2015

Pozývame vás na úvodný "nultý" ročník festivalu CYKLOCESTOVANIE 2015.

Vinohradnícka cesta
Vinohradnicka cyklocesta na trase Bratislava - Trnava

13.1.2015 V budove Bratislavského samosprávneho kraja sa konal Workshop Vinohradnicka cyklocesta na trase Bratislava - Trnava.

Poslanci sa stretli v roku 2014 poslednýkrát
Zasadnutie Zastupiteľstva TTSK, 17. 12. 2014

Zasadnutie Zastupiteľstva TTSK

17. 12. 2014 – Poslanci Trnavského samosprávneho kraja sa dnes zišli na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí. Prerokovali dovedna štrnásť bodov rokovania a zobrali na vedomie jedenásť informačných materiálov.

Darovanie krvi na Úrade TTSK
Darovanie krvi na Úrade TTSK

17.12.2014 - Tradičné predvianočné darovanie krvi na Úrade TTSK sa opäť stretlo s pochopením zamestnancov.

Stránky