hlavná stránka

Christmas time in Trnava
"Christmas time in Trnava"

27.11.2014 – V Designer Outlet centre v Parndorfe sa uskutočnilo podujatie Trnavského samosprávneho kraja pod názvom „Christmas time in Trnava“. Propagačná akcia bola zorganizovaná v rámci projektu Cezhraničné turistické informačné a školiace stredisko (RegioInfoPoint SKAT).  

Poslanie projektu spočíva predovšetkým vo vzájomnej cezhraničnej spolupráci, výmene informácií v oblasti cestovného ruchu a poradenstve pre návštevníkov regiónu Burgenland a Trnavského kraja v spoločných informačných a poradenských strediskách v Trnave a Designer Outlet centre v Parndorfe.

Kraj ocenil najlepších študentov

Kraj ocenil najlepších študentov

19. 11. 2014 – Trnavský samosprávny kraj každoročne pri príležitosti Dňa študentstva ocenil tých najlepších zo stredných škôl, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Projekt SOŠ Senica ocenený v Mníchove
Projekt SOŠ Senica ocenený v Mníchove

V rámci projektu Predstavenie regionálnych energetických koncepcií "CEP-REC" (program Centrálna Európa) sa v Mníchove uskutočnila záverečná medzinárodná konferencia.

Konferencia venovaná Pavlovi Ušákovi - Olivovi.
Konferencia venovaná Pavlovi Ušákovi - Olivovi

Obec a farnosť Kátlovce, Haulíkov inštitút Trnava, Trnavský samosprávny kraj (TTSK), Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Knižnica Juraja Fándlyho a Divadlo Jána Palárika v Trnave usporiadali k stému výročiu narodenia básnika katolíckej moderny Pavla Ušáka-Olivu vedeckú konferenciu.

Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému
Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému

Pripomeňme si dávny príbeh z Biblie o milosrdnom Samaritánovi, ktorý sa zľutoval nad žobrákom a daroval mu polovicu svojho plášťa.

Zvíťazili Regrúti
Zvíťazili Regrúti

26.10.2014 - Už po tretí krát v trojročnej periodicite privítalo mesto Gbely a jeho kultúrny stánok folklórne skupiny okresov Senica a Skalica, aby prezentovali výsledky svojho tvorivého snaženia.

Súčasnosť a budúcnosť energetických zdrojov regiónov
Súčasnosť a budúcnosť energetických zdrojov regiónov

23. 10. 2014 - Tretí ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť bol spojený s odborným seminárom projektu RECOM SK – AT.

„Cena za inovácie“
„Cena za inovácie“

22.10.2014 - Na Smolenickom zámku sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie a oceňovanie víťazných projektov implementovaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.

Siedme riadne Zastupiteľstvo TTSK
Siedme riadne Zastupiteľstvo TTSK

22. 10. 2014 - Na úvod siedmeho riadneho rokovania Zastupiteľstva TTSK poslanci prekontrolovali plnenie predošlých uznesení.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014/ FF UCM
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014/ FF UCM

V rámci celonárodného podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku / TVT / otvára Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda brány akademickej pôdy pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.

Ocenili pracovníkov v sociálnej oblasti
Ocenili pracovníkov v sociálnej oblasti

15. 10. 2014 – Trnavský samosprávny kraj každoročne oceňuje osobnosti za ich prácu v sociálnej oblasti. Výnimkou nebol ani tento rok a z rúk predsedu TTSK Tibora Mikuša, podpredsedu TTSK Zdenka Čambala a viceprimátora Trnavy a poslanca TTSK Bystríka Stanka prevzalo Pamätnú medailu predsedu TTSK dovedna 13 osobností a päť kolektívov...

Budova knižnice bola postavená pred sto rokmi
Budova trnavskej knižnice bola postavená pred sto rokmi

7.10.2014 - Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave a Slovenskou poštou a. s., usporiadali oslavy pri príležitosti 100 rokov postavenia budovy knižnice.

6.11. 2014
Opäť sme na SOŠ Senica darovali

Hovorí sa, že „sedmička“ je šťastné číslo a o pár dní, presne 6.11. 2014, to bude už 7 rokov, čo naši študenti pravidelne chodievajú darovať krv.

Oceňovanie osobností
Oceňovanie osobností

2. 10. 2014 - Básňou Rudyarda Kiplinga Keď, v preklade Ľubomíra Feldeka, sa v trnavskom Divadle Jána Palárika začalo oceňovanie osobností Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Podujatie sa konalo v rámci tradičného Dňa TTSK, ktorý sprevádzali desiatky ďalších sprievodných akcií v zariadeniach TTSK. Ocenených bolo viac ako sto osobností a kolektívov Čestným občianstvom TTSK, Cenou TTSK a Pamätnou medailou predsedu TTSK.

Pripomienkovanie nových cestovných poriadkov
Pripomienkovanie nových cestovných poriadkov

Trnavský samosprávny kraj v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK.

Stránky