sociálna pomoc

ERB TTSK
Verejná diskusia k návrhu Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020

Verejná diskusia k návrhu Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020

Národné priority rozvoja sociálnych služieb predstavujú nástroj štátnej politiky na smerovanie a prezentovanie východiskových systémových záujmov, úloh a podporných opatrení vlády Slovenskej republiky v oblasti sociálnych služieb. Vyššie územné celky a obce sú povinné zohľadňovať stanovené národné priority rozvoja sociálnych služieb vo svojich koncepciách rozvoja sociálnych služieb a v komunitných plánoch.

Benefičný koncert klientov zariadení sociálnych služieb v Senici

Už po dvanástykrát sa 16.10.2014 v Dome kultúry v Senici stretli klienti a zamestnanci zariadení sociálnych služieb, aby všetkým prítomným odprezentovali, čo nové sa naučili v oblasti tanca, spevu a dramatického prejavu. Organizátorom každoročného Benefičného koncertu je Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove a Občianske združenie Promethea so sídlom v Rohove. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD. a garantom bol primátor mesta Senice RNDr. Ľubomír Parízek, poslanec TTSK.

Úspech klientky Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove

Dňa 13.10.2014 sme sa zúčastnili na slávnostnej vernisáži výstavy „Výtvarný salón ZPMP 2014“ v Pezinku. Hlavnou témou devätnásteho ročníka súťaže boli ľudské práva. Do súťaže sa zapojili aj naše klientky svojimi kresbami a maľbami. Ocenená bola Zuzana Bučková za svoju prácu s názvom „Pomáham v kuchyni a mojím snom je stať sa masérkou“. Diplom a vecné dary si prevzala osobne od primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu a predsedníčky ZPMP PhDr. Stefi Novákovej na vernisáži výstavy.

Košútsky hudobný kľúč - VII. ročník

VII. ročník Košútskeho hudobného kľúča sa konal dňa 9.10.2014 pod záštitou predsedu TTSK Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuša, PhD.
Zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja Ing. Blažena Flamíková, Helena Banášová, Anna Piknová a riaditelia vystupujúcich zariadení tiež poctili svojou prítomnosťou naše podujatie.

Deň župy

Na Deň župy sme s odstupom dvoch rokov po druhý raz zorganizovali stretnutie s bývalými kolegyňami, zamestnancami Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave. Október je práve ten mesiac, kedy si treba pripomínať úctu k šedinám, úctu ku skúsenostiam a úctu k vytvoreným hodnotám. Čas života sa meria rovnako spravodlivo všetkým generáciám, raz sa každá generácia stane najmúdrejšou, ale aj najstaršou.

Deň župy

Dňa 2.10.2014 sa klienti z DSS Pastuchova v rámci dňa VÚC rozhodli potešiť svojim kultúrnym programom seniorov v zariadení pre seniorov Harmónia v Hlohovci.
Priateľom dôchodcom zaspievali, zatancovali a prispeli k dobrej nálade.
V popoludňajších hodinách sme sa stretli s priateľmi zo ZO SZZP Kľúčik, s ktorými sme si v našom zariadení spoločne opekali.
Tento deň bol veľmi veselý, prežitý v spoločnosti príjemných ľudí.

DSS Pastuchov

„Dúha v srdci“

Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 3. rok zorganizoval benefičný koncert „Dúha v srdci“ pre mládež so zdravotným postihnutím. Koncert sa konal dňa 28.09.2014 v Spoločenskej sále v Novom Meste nad Váhom na ktorom sa zúčastnili i naši obyvatelia- klienti Domova sociálnych služieb Jahodná. Na podujatí vystúpili domáce hviezdy a zahraniční hostia. Koncert začali zumbou, do ktorej sa hneď zapájali tak klienti ako aj vychovávateľky.

Vytvor strom života

23. 9. 2014 sa v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni – Štrkovci uskutočnil už 12. ročník tvorivých dielní pod názvom VYTVOR STROM ŽIVOTA.

V jedálni nášho domova bol postavený strom, strom smutný, neveselý, nevýraznej farby, ktorý vyvolával smutnú náladu.

Úlohou účastníkov podujatia bolo strom obveseliť, farebne dotvoriť, ozdobiť, aby nám prinášal radosť a úsmev. K dispozícii boli rôzne pomôcky, prírodniny a recyklovateľný materiál. Fantázii sa medze nekládli a tak vznikali výrobky veselé, farebné, inšpirujúce a jedinečné.

Stránky