sociálna pomoc

ERB TTSK
Šport nás spája

Športové podujatie pod názvom „Šport nás spája“ každoročne organizuje Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove pre klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Maľovanie kraslíc

Príchodom jari, prichádza aj Veľká noc. Pri tejto príležitosti sa 26.03.2015 opäť otvorili dvere zariadenia DD a DSS pre dospelých v Seredi, pre deti z materskej školy na Murgašovej ulici. Klienti si počas celého marca v tvorivých dielňach pripravili rôzne techniky maľovania kraslíc, vyrábania veľkonočných venčekov, zajačikov, ktoré klienti v tento deň najmenším ukázali.

Vševedko zariadenia

„Vševedko zariadenia“ - toto heslo sme priradili našej vedomostnej súťaži v DSS pre dospelých v Košútoch. Pripravovaných otázok a tém bolo mnoho. Niektorí klienti nevedeli ani spať od veľkého očakávania. Nastal deň súťaže 24. 3. 2015, pripravili sme pre súťažiacich stoly, občerstvenie a tlačivá na odpovede.

Môj najkrajší literárny zážitok

V prvý jarný deň a v roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra  sme do nášho zariadenia Domova sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch pozvali priateľov z DSS Lehnice, Sereď, Šoporňa –Štrkovec a Veľký Meder. Spoločne sme na  našej literárnej súťaži „Môj najkrajší literárny zážitok“ vypočuli v podaní klientov krásne básne a úryvky z tvorby Ľudovíta Štúra.   Poučili sme sa zábavnými a stále aktuálnymi bájkami od slávneho bájkara Ezopa. Zo súčasných spisovateľov to bola Táňa Keleová Vasilková a jej kniha Modrý dom.

Dobrá prax naša inšpirácia 2015

Trnavský samosprávny kraj, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave Vás pri príležitosti svetového dňa sociálnej práce pozývajú na VII. ročník konferencie Dobrá prax naša inšpirácia s tematickým zameraním na naše úspechy a plány v starostlivosti o človeka v kontexte medzinárodného roka rozvoja vyhláseného EÚ

Konferencia sa uskutoční 18.marca 2015 o 9.00 hod. v priestoroch Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU, Univerzitné námestie 1, Trnava v aule Pazmáneum na 1. poschodí

Štrkovecká barónka 2015

 

17. marca 2015 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Galante uskutočnil už 12. ročník Medzinárodnej prehliadky umeleckej tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb Štrkovecká barónka. Prehliadku zorganizoval Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Na prehliadku boli pozvané všetky DSS a DD v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a nakoniec sa jej zúčastnili tieto:

Nové a aplikované terapie pri práci s imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb

Pracovné stretnutie terapeutov pracujúcich v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, konané 2. marca 2015 v DSS pDaD v Šintave

Najstaršia obyvateľka Slovenska

Dňa 11. 9.2012 do nášho zariadenia nastúpila pani učiteľka Margita Sadloňová. Už vtedy sme sa tešili, že k nám príde najstarší občan nielen Senice ale i Slovenka, ale že bude oslavovať jej 104 . narodeniny v plnej sile, vtedy nikto neveril.

Pani učiteľka, tak ju tu všetci nazývajú, je po stráne psychosomatickej, v obdivuhodnej kondícií.

Vždy usmievavá, pozorná nielen k sebe, ale aj k okoliu. Obdivuhodná je skutočnosť, že

obslužný personál oslovuje menami a nikdy sa nepomýli.

Aké má vlastnosti ? Museli by sme vymenovať všetky kladné.

Stránky