sociálna pomoc

ERB TTSK
10. medzinárodný futbalový tábor mentálne postihnutých v Okoči
10. medzinárodný futbalový tábor mentálne postihnutých v Okoči

ŠK Habilitas Okoč aj v tomto roku organizoval v poradí už 10. medzinárodný tábor v malom futbale pre mentálne postihnutých športovcov. Spoluorganizátorom je Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec, aktívny účastník rôznych turnajov v rámci Slovenského, Českého a Maďarského hnutia špeciálnych olympiád. V tomto futbalovom tábore ponúkajú možnosť práve tím športovcom, ktorých poznajú z iných športových podujatí. Mužstvá prišli zo šiestich krajín, a to nasledovne:
Rakúsko: St. Pius Peuerbach
Česko: Ústav sociální péče Lidmaň

Ukážková firemná filantropia v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove.

Zamestnanci spoločnosti Johnson Controls, ktorá je svetovou špičkou v oblasti diverzifikovanej technológie a priemyslu a svojim zákazníkom poskytuje služby vo viac ako 150 krajinách sveta, už niekoľko rokov podporujú  klientky DSS Rohov nielen úžasnými vianočnými darčekmi, ale vytvárajú im priestor na prezentovanie ich zručností a schopností na  firemných aktivitách.

Dogfest Rohov 2014

V dňoch 24. – 26.6. sa v Rohove uskutočnil v poradí druhý letný festival, tento rok s názvom Dogfest Rohov 2014. Ako vyplýva z názvu, tematicky bol zameraný na psov – starostlivosť o nich, výcvik, kŕmenie, a to nielen prostredníctvom edukačných materiálov v teoretickej rovine, ale najmä pomocou blízkeho kontaktu so psami, psovodmi a ľuďmi, ktorí sa o psov starajú. Projekt realizovalo občianske združenie Promethea v spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove, a to vďaka dotácii z Trnavského samosprávneho kraja a tiež občianskeho združenia Promethea.

Zlatá rybka
Zlatá rybka Šoporňa – Štrkovec

Trnavský samosprávny kraj a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni – Štrkovec zorganizovali Medzinárodné rybárske preteky mentálne postihnutých pod názvom „Zlatá rybka“ .

Realizácia projektov v rámci Národného projektu KomPrax v DSS pre deti a dospelých Šoporňa Štrkovec

V rámci Národného projektu Kom-Prax – Kompetencie pre prax, spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie a IUVENTY-Slovenského inštitútu mládeže Bratislava, sme v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa-Štrkovec  ako výstup vzdelávania pracovníkov s mládežou úspešne zrealizovali dva Malé projekty.   Školenia na prípravu malých projektov pod vedením Mgr. Viery Šimkovičovej sa zúčastnili Ľubica Tvarožková a Bc. Daniela Kočíková. 

Udeľovanie ocenení TTSK v oblasti sociálnej pomoci

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia TTSK č. 13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení TTSK v znení Dodatku č. 1 plynie lehota na predkladanie návrhov na udelenie ocenení pracovníkom rezortu sociálnej pomoci.

Ocenenie je možné udeliť osobám alebo kolektívom pri významnom pracovnom či životnom jubileu, za dlhoročné pôsobenie a aktivitu v organizácii, za dosiahnuté vynikajúce pracovné výsledky, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb v oblasti sociálnej pomoci na území Trnavského samosprávneho kraja.    

Rodičovské združenie v DSS Rohov

V piatok 6. júna sa v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove konalo každoročné stretnutie rodičov a príbuzných klientiek s pracovníkmi zariadenia – rodičovské združenie. Riaditeľka DSS Rohov PhDr. Monika Knezovičová na stretnutí informovala príbuzných o všetkom, čo sa za ostatný rok v zariadení realizovalo, prípadne zmenilo.

Country hody Zavar

6. 6. 2014 – Domov sociálnych služieb Humánum v Zavare otvoril svoje brány, aby privítal návštevníkov zo širokého okolia na jubilejnom desiatom ročníku Country hodov. Plný areál baviacich sa ľudí je dôkazom, že podujatie je mimoriadne populárne.

Country hody v Zavare sú krásnym príkladom spolužitia klientov DSS Humánum so zdravými ľuďmi. Tí mali možnosť nakuknúť do ich života a spoločne si užili príjemný deň.

Stránky