sociálna pomoc

ERB TTSK
III. Workshop

Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty v spolupráci s OZ ZENIT organizovali dňa 20.08. pre súkromné a príspevkové zariadenia III. Workshop, ktorý bol zameraný na výmenu teoretických a praktických skúseností ergoterapeutov.

Svojou účasťou nás poctili nasledovné zariadenia:

  • z Trnavského kraja :          Stredisko Evanjelickej DIAKONIE (SED) Horné Saliby

Domov dôchodcov Dolné Saliby

Patria – Domov dôchodcov v Galante

III. Workshop – ekológiou k tvorivosti klientov sociálnych zariadení

DSS pre dospelých Košúty v spolupráci s OZ ZENIT tento rok organizuje workshop na tému „Ekológiou k tvorivosti klientov sociálnych zariadení“ s hlavným zameraním na výmenu skúseností inštruktorov pracovnej terapie pre súkromné a príspevkové zariadenia.

 

Workshop sa bude orientovať na ekologický materiál a jej praktické využitie  v domovoch sociálnych služieb.  Význam ergoterapeutických dielní spočíva vo využití zmysluplného voľného času, manuálnych zručností klientov DSS.

„Rytierská Gulášparty“

     Domov sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch dňa 30. júla 2015 organizoval 5. ročník tradičnej gulášparty, na ktorú srdečne pozvali aj predstaviteľov a klientov z DSS Jahodná, Lehnice, Veľký Meder, Šintava, Šoporňa – Štrkovec, DD Patria Galanta, predstaviteľov z VÚC Trnava, zástupcov médií a neziskovej organizácie Templars Slovakia z Galanty.

Lepší svet

Dňa 31.07.2015 sa uskutočnilo v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná podujatie s názvom „ Lepší svet“. Hlavnou myšlienkou podujatia bola spoločné trávenie voľného času a vzájomná spolupráca medzi staršími ľuďmi a deťmi. Na podujatie sme pozvali klientov a ich rodinných príslušníkov, zamestnancov s príbuznými a dôchodcov z obce Jahodná a zo zariadenia pre dôchodcov z Trstíc a Kaskád. Našim  cieľom bolo prispievať k podpore a upevneniu medzigeneračných vzťahov, preukázať verejnosti, že obyvatelia zariadenia, deti a dospelí vedia spolupracovať a zabávať sa so staršími ľuďmi.

Otvorenie dobrovoľníckeho Centra Samaria

OZ Samaria pomáha ľuďom v hmotnej núdzi už 6 rokov. Svoju pomoc zameriava na ľudí-jednotlivcov, ale i rodiny, ktorým nemá kto pomôcť. Tam, kde je hmotná núdza, zanedlho sa hlási núdza  vo vzťahoch, v sociálnej, duchovnej oblasti,  občianskej  i psychickej…...a preto je služba v spomenutých oblastiach potrebná. Vzniká DCS - Dobrovoľnícke Centrum Samaria - je to centrum pre dobrovoľníkov - pre tých ľudí, ktorí chcú urobiť niečo aj pre druhých. Pomáhať v práve spomenutých problémových oblastiach. Napr.

Ako sme sa prešli na seredský jarmok....

DD a DSS pre dospelých Sereď neorganizuje výlety len pre mobilných klientov, myslí aj na klientov s fyzickým handicapom.   Každý rok v mesiaci jún sa v meste Sereď koná  seredský jarmok. Tento rok sme sa rozhodli, že na daný jarmok zoberieme klientov s fyzickým handicapom.

Dňa 26.06.2015 sme v ranných hodinách vyrazili do mesta, cestou sme obdivovali krásy miestneho parku. Samotný jarmok v očiach klientov bol príjemným spestrením všedného života. Popozerali sa stánky, ktoré prezentovali rôzne ľudové remeslá, vitamíny, mastičky z prírodných zdrojov, ktoré si klienti aj zakúpili.

Festival športu a zábavy v Rohove

Domov sociálnych služieb v Rohove spolu s občianskym združením Promethea zorganizovali v dňoch 23. - 25.6.2015 tretí ročník Letných festivalov v Rohove. Ten tohoročný mal názov Festival športu a zábavy. Projekt bol realizovaný z dotácie Trnavského samosprávneho kraja v rámci grantovej výzvy „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ a z prostriedkov OZ Promethea. Klientky DSS Rohov privítali medzi sebou klientov a terapeutov z DSS Jahodná a DD a DSS Holíč. Keďže počasie účastníkom festivalu neprialo, namiesto plánovanej stanovačky v parku nocovali vnútri.

Deň športu so žiakmi miestnej základnej školy v Hornom Bare

Deň športu so žiakmi miestnej základnej školy v Hornom Bare klienti prežili spolu so žiakmi miestnej základnej školy. Svoje sily si zmerali v rôznych športových disciplínach. Spoločné súťaženie vyvolalo dobrú náladu a opäť sa potvrdilo, že spoločnou silou sa dajú získať lepšie výsledky a úspechy.

 Huszár Peter Bc.

Stránky