sociálna pomoc

ERB TTSK
„Čierne ovce“

Predstavenie „Čierne ovce“ dostalo do povedomia Trnavčanov klientov DSS pre dospelých v Trnave na Stromovej ulici. Ide o klientov – ľudí – z ktorých každý jeden sa niečím líši od svojich rovesníkov. Iní sú preto, lebo každý z nich dostal do vienka niečo, s čím musia bojovať celý život – postihnutie, alebo nejakú chorobu. No napriek tomu sa vedia boriť životom tak, ako ich zdraví rovesníci. To, čo dokážu, prezentovali na verejnosti aj spomínaným predstavením, s ktorým vystúpili na námestí v Trnave počas Vianočných trhoch.

„Stánok dobrej nádeje“

„Stánok dobrej nádeje“, predaj výrobkov klientov v obchodnom centre MAX v Dunajskej Strede.
PhDr. Ladislav Hancko
Riaditeľ DSS Veľký Meder

Benefičný koncert v Hlohovci

O strapci hrozna.

Čierne ovce

Milí priatelia,

Srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie

„ČIERNE OVCE.“

Účinkujú: klienti DSS Stromová 35, Trnava.

Hudobný doprovod: KRUPANSKÍ VALAŠKÁRI

1.ročník charitatívnej akcie:

„KONAJ DOBRO, DOBRO SA TI VRÁTI.“

Dátum konania: 18.12.2014 o 17.30 hod. Miesto: Trojičné námestie,
Trnava

Vianočná kapustnica pre ľudí bez domova

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

pozýva občanov nachádzajúcich sa v nepriaznivej životnej situácii na „Vianočnú kapustnicu pre ľudí bez domova“

Miesto podávania kapustnice: Trnava, Hviezdoslavova ulica,
Pod bránou Reštaurácie u Mešťana

Termín: 12. 12. 2014 od 11 hod. do 14 hod.

Veríme, že aj touto akciou pomôžeme zmierniť zložitú situáciu tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných alebo sa ocitli bez prístrešia.

Workshop 2015

DSS pre dospelých Košúty dňa 10.12.2014 organizovalo pracovné stretnutie pre riaditeľov a odborný personál. Hlavným zámerom pracovného stretnutia bolo vytýčenie cieľov pripravovaného III. ročníka medzinárodného workshopu, ktorej témou bude „Projektovanie v zariadeniach sociálnej služieb“.
Tohto pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia TTSK Ing. Blažena Flamíková, Mgr. Daniela Kozárová a Mgr. Daniela Nagyová. Zo zariadení sociálnych služieb sa zúčastnili zariadenia DSS Holíč, DSS Jahodná, DSS Košúty, DSS Lehnice, DD a DSS Sereď, DSS Šintava a DSS Zavar.

Humanitné vystúpenie detí „AUTOBUS DOBREJ VÔLE“

Súbor 30 detí detskej folklórnej skupiny Ragačinka z Hrušova, malej dedinky na juhu stredného Slovenska každoročne na Mikuláša organizuje humanitné podujatie „AUTOBUS DOBREJ VÔLE“. Na svojej ceste deti rozdávajú radosť a drobné darčeky návštevami v detských domovoch, domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb, charitatívnych a zdravotníckych zariadeniach.

"Kuchyňka chutí a vôní"

V Domove sociálnych služieb pre dospelých Košúty v rámci implementácie projektu na podporu rozvoja sociálnych služieb prostredníctvom dotácie z MPSVaR sa zvýšila kvalita a rozsah ergoterapeutických dielní. Dňa 13.11.2014 sme slávnostne zahájili činnosť novej ergoterapeutickej dielne „Kuchynky chutí a vôní“.

Stránky