sociálna pomoc

ERB TTSK
dobrá prax
"Dobrá prax naša inšpirácia"

Konferencia "Dobrá prax naša inšpirácia" sa uskutoční dňa 18.3.2014 o 9.00 hod. v priestoroch Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU, Univerzitné námestie 1 Trnava v aule Pazmáneum na 1. poschodí.

Štrkovecká barónka 2014
Štrkovecká barónka 2014

Štrkovecká barónka 2014

12. marca 2014 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Galante uskutočnil už 11. ročník Medzinárodnej prehliadky umeleckej tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb Štrkovecká barónka. Prehliadku zorganizoval Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Na prehliadku boli pozvané všetky DSS a DD v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a nakoniec sa jej zúčastnili tieto:

prednáška
Prednáška s MUDr.Igorom Bukovským

Oznam pre sympatizantov zdravého životného štýlu

 

 

Milí moji,

rok 2014 som poňala rokom psychoregenerácie, ošetrovania a múdrosti pre seba, tým mám na mysli - pre každú žijúcu bytosť, ktorá pracuje pre iných, teda aj práve pre Vás, kto čítate tento oznam. Rozhodla som sa každý mesiac pre svojich zamestnancov a tiež pre sympatizantov rovnakej myšlienky organizovať stretnutia, ktoré budú smerovať k zdravému životnému štýlu, k prevencii, k ošetrovaniu nás samých...

výberové konanie
VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľa zariadenia sociálnych služieb: Domova sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi

TRNAVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ

Starohájska 10, 917 01 Trnava  v zmysle  § 5 ods.1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

                  VYHLASUJE  VÝBEROVÉ  KONANIE

Celodenné odborné podujatie k príprave časti celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v odbornej gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje pracovná skupina Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím (pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím) celodenné odborné podujatie k príprave časti celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím.

Vianočné dni v DSS Borský Svätý Jur 2013

Vianočné dni v DSS Borský Svätý Jur 2013 sa konali dňa 4.12.2013 boli spojené s prezentáciou a predajnou akciou výrobkov klientov. Spestrením tejto akcie bolo ich zahájenie s kultúrnym programom detského folklórneho súboru „Juránek“.

30. výročie vzniku DSS Pastuchov

Dňa 2.12.2013 sa v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých konali oslavy 30. výročia vzniku domova. Medzi pozvanými hosťami boli zástupcovia zriaďovateľa Ing. Blažena Flamíková, riaditeľka Odboru sociálnych služieb, Ing. Silvia Cifrová, vedúca oddelenia sociálnych služieb, poslanci TTSK za okres Hlohovec a riaditelia priateľských zariadení v blízkom okolí. Riaditeľka domova PhDr. Mária Grznárová v príhovore zhodnotila uplynulé roky, počas ktorých zariadenie prešlo rôznymi zmenami, rekonštrukciami až do dnešnej podoby.

Medzinárodný seminár "Doplniť chýbajúcu mozaiku špecifikácie komunity nepočujúcich do celku v oblasti kultúry"

Stránky