sociálna pomoc

ERB TTSK
Veselica pod májovým stromom v Lehniciach

V areály  lesoparku Domova sociálnych služieb pre dospelých Lehnice sa dňa 20. mája 2015 uskutočnilo podujatie organizované pre klientov partnerských zariadení sociálnych služieb Trnavského kraja. Podujatia sa zúčastnili klienti a zamestnanci DSS p DD Šoporňa -Štrkovec, DSS p D Veľký Meder - Ižop, DSS p D Horný Bar, DSS p DD Medveďov,  DSS p DD Okoč, DSS p D Jahodná, DSS, Vitalita n. o. Lehnice a v neposlednom  rade organizátori, klienti a zamestnanci  DSS p D Lehnice.  Na úvod  domáce klientky sa predstavili  krátkym kultúrnym programom.

Prezentačná výstava výtvarných prác klientov domovov sociálnych služieb Senického a Skalického okresu

V Dome kultúry v Senici sa v dňoch 11. - 15. mája konal trinásty ročník Prezentačnej výstavy výtvarných prác klientov domovov sociálnych služieb Senického a Skalického okresu. Každoročným organizátorom výstavy je Občianske združenie Promethea a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša a garantom výstavy bol primátor mesta Senica Mgr. Branislav Grimm. Tento rok svoje práce vystavovali klienti z DSS Rohov, DSS Bojková, DS Svetluška, DSS Moravský sv. Ján, DSS Borský sv.

Prezentačná výstava výtvarných prác klientov zariadení sociálnych služieb Senického a Skalického okresu XIII. ročník

Prezentačná výstava výtvarných prác klientov zariadení sociálnych služieb Senického a Skalického okresu XIII. ročník

Miesto a čas konania: Dom kultúry v Senici, 11.-15. mája 2015, 9.00-17.00 hod.

Slávnostná vernisáž: 11. mája 2015 o 16.00 hod.

Organizátor: Trnavský samosprávny kraj, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove, Občianske združenie Promethea Rohov

Šport nás spája

Športové podujatie pod názvom „Šport nás spája“ každoročne organizuje Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove pre klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Maľovanie kraslíc

Príchodom jari, prichádza aj Veľká noc. Pri tejto príležitosti sa 26.03.2015 opäť otvorili dvere zariadenia DD a DSS pre dospelých v Seredi, pre deti z materskej školy na Murgašovej ulici. Klienti si počas celého marca v tvorivých dielňach pripravili rôzne techniky maľovania kraslíc, vyrábania veľkonočných venčekov, zajačikov, ktoré klienti v tento deň najmenším ukázali.

Vševedko zariadenia

„Vševedko zariadenia“ - toto heslo sme priradili našej vedomostnej súťaži v DSS pre dospelých v Košútoch. Pripravovaných otázok a tém bolo mnoho. Niektorí klienti nevedeli ani spať od veľkého očakávania. Nastal deň súťaže 24. 3. 2015, pripravili sme pre súťažiacich stoly, občerstvenie a tlačivá na odpovede.

Môj najkrajší literárny zážitok

V prvý jarný deň a v roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra  sme do nášho zariadenia Domova sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch pozvali priateľov z DSS Lehnice, Sereď, Šoporňa –Štrkovec a Veľký Meder. Spoločne sme na  našej literárnej súťaži „Môj najkrajší literárny zážitok“ vypočuli v podaní klientov krásne básne a úryvky z tvorby Ľudovíta Štúra.   Poučili sme sa zábavnými a stále aktuálnymi bájkami od slávneho bájkara Ezopa. Zo súčasných spisovateľov to bola Táňa Keleová Vasilková a jej kniha Modrý dom.

Dobrá prax naša inšpirácia 2015

Trnavský samosprávny kraj, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave Vás pri príležitosti svetového dňa sociálnej práce pozývajú na VII. ročník konferencie Dobrá prax naša inšpirácia s tematickým zameraním na naše úspechy a plány v starostlivosti o človeka v kontexte medzinárodného roka rozvoja vyhláseného EÚ

Konferencia sa uskutoční 18.marca 2015 o 9.00 hod. v priestoroch Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU, Univerzitné námestie 1, Trnava v aule Pazmáneum na 1. poschodí

Stránky