sociálna pomoc

ERB TTSK
Stretnutie s tigrami v „Oáze sibírskeho tigra“

V kostolnej pri Dunaji nás milo privítala zakladateľka „Oázy sibírskeho tigra“ pani Yveta Iršová.
Vítal nás aj hlasný rev, ktorý vzbudzoval rešpekt. Museli sme sa zdržiavať len vo vyznačených priestoroch, nakoľko tigre a levy sú nebezpečné šelmy. V Kostolnej je najviac tigrov na Slovensku, dokonca aj v Európe. Je tu 30 Ussurijských tigrov, najmladší má 6 mesiacov.
Tigre sa elegantne prechádzali. V letnej horúčave sa kúpali v bazéne, ležali a oddychovali na vyvýšených posedoch. Z ich majestátnosti vyžaruje silná energia a charizma, ktorú človek cíti ešte dlho po návšteve.

Operetné doobedie v DSS pre dospelých v Košútoch

Dňa 17.7.2014 v našom zariadení DSS pre dospelých Košúty bolo operetné vystúpenie speváčky Takaró Erika Adrien a partnera Békés János z Maďarska z mesta Hódmezővásár.
Klienti sa nechali unášať peknými melódiami, ktoré mnohé poznali. Ich rozžiarené oči omladli o dobrých pár rokov. Spoločným spevom a tancom sa zakončili nevšedné predstavenia.
Na naše pozvanie sa vystúpenia zúčastnili aj členky speváckej skupiny Gyöngykaláris. Po ukončení vystúpenia speváčky z Košút pre nás zaspievali kyticu operetných melódií.

10. medzinárodný futbalový tábor mentálne postihnutých v Okoči
10. medzinárodný futbalový tábor mentálne postihnutých v Okoči

ŠK Habilitas Okoč aj v tomto roku organizoval v poradí už 10. medzinárodný tábor v malom futbale pre mentálne postihnutých športovcov. Spoluorganizátorom je Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec, aktívny účastník rôznych turnajov v rámci Slovenského, Českého a Maďarského hnutia špeciálnych olympiád. V tomto futbalovom tábore ponúkajú možnosť práve tím športovcom, ktorých poznajú z iných športových podujatí. Mužstvá prišli zo šiestich krajín, a to nasledovne:
Rakúsko: St. Pius Peuerbach
Česko: Ústav sociální péče Lidmaň

Ukážková firemná filantropia v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove.

Zamestnanci spoločnosti Johnson Controls, ktorá je svetovou špičkou v oblasti diverzifikovanej technológie a priemyslu a svojim zákazníkom poskytuje služby vo viac ako 150 krajinách sveta, už niekoľko rokov podporujú  klientky DSS Rohov nielen úžasnými vianočnými darčekmi, ale vytvárajú im priestor na prezentovanie ich zručností a schopností na  firemných aktivitách.

Dogfest Rohov 2014

V dňoch 24. – 26.6. sa v Rohove uskutočnil v poradí druhý letný festival, tento rok s názvom Dogfest Rohov 2014. Ako vyplýva z názvu, tematicky bol zameraný na psov – starostlivosť o nich, výcvik, kŕmenie, a to nielen prostredníctvom edukačných materiálov v teoretickej rovine, ale najmä pomocou blízkeho kontaktu so psami, psovodmi a ľuďmi, ktorí sa o psov starajú. Projekt realizovalo občianske združenie Promethea v spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove, a to vďaka dotácii z Trnavského samosprávneho kraja a tiež občianskeho združenia Promethea.

Zlatá rybka
Zlatá rybka Šoporňa – Štrkovec

Trnavský samosprávny kraj a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni – Štrkovec zorganizovali Medzinárodné rybárske preteky mentálne postihnutých pod názvom „Zlatá rybka“ .

Realizácia projektov v rámci Národného projektu KomPrax v DSS pre deti a dospelých Šoporňa Štrkovec

V rámci Národného projektu Kom-Prax – Kompetencie pre prax, spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie a IUVENTY-Slovenského inštitútu mládeže Bratislava, sme v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa-Štrkovec  ako výstup vzdelávania pracovníkov s mládežou úspešne zrealizovali dva Malé projekty.   Školenia na prípravu malých projektov pod vedením Mgr. Viery Šimkovičovej sa zúčastnili Ľubica Tvarožková a Bc. Daniela Kočíková. 

Udeľovanie ocenení TTSK v oblasti sociálnej pomoci

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia TTSK č. 13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení TTSK v znení Dodatku č. 1 plynie lehota na predkladanie návrhov na udelenie ocenení pracovníkom rezortu sociálnej pomoci.

Ocenenie je možné udeliť osobám alebo kolektívom pri významnom pracovnom či životnom jubileu, za dlhoročné pôsobenie a aktivitu v organizácii, za dosiahnuté vynikajúce pracovné výsledky, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb v oblasti sociálnej pomoci na území Trnavského samosprávneho kraja.    

Stránky