sociálna pomoc

ERB TTSK
Dobrá prax naša inšpirácia 2015

Trnavský samosprávny kraj, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave Vás pri príležitosti svetového dňa sociálnej práce pozývajú na VII. ročník konferencie Dobrá prax naša inšpirácia s tematickým zameraním na naše úspechy a plány v starostlivosti o človeka v kontexte medzinárodného roka rozvoja vyhláseného EÚ

Konferencia sa uskutoční 18.marca 2015 o 9.00 hod. v priestoroch Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU, Univerzitné námestie 1, Trnava v aule Pazmáneum na 1. poschodí

Najstaršia obyvateľka Slovenska

Dňa 11. 9.2012 do nášho zariadenia nastúpila pani učiteľka Margita Sadloňová. Už vtedy sme sa tešili, že k nám príde najstarší občan nielen Senice ale i Slovenka, ale že bude oslavovať jej 104 . narodeniny v plnej sile, vtedy nikto neveril.

Pani učiteľka, tak ju tu všetci nazývajú, je po stráne psychosomatickej, v obdivuhodnej kondícií.

Vždy usmievavá, pozorná nielen k sebe, ale aj k okoliu. Obdivuhodná je skutočnosť, že

obslužný personál oslovuje menami a nikdy sa nepomýli.

Aké má vlastnosti ? Museli by sme vymenovať všetky kladné.

"Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2015 - 2020"

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 5 %

Európsky fond regionálneho rozvoja
"Regenerácia sídiel"

Typ a názov projektu:
"Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2015 - 2020"

Výška poskytnutého príspevku:
66 500,00 €

"Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec"

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 5 %

Európsky fond regionálneho rozvoja
"Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately"

Typ a názov projektu:
"Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec"

Výška poskytnutého príspevku:
2 274 548,79 €

Valentínske stretnutie

Každý z nás si praje, aby bol milovaný a šťastný.

Šťastie sa neraz ukrýva i v tých najmenších daroch.

Keď sa v našom srdci usadí najväčšia bolesť a máme priateľa, ktorý nás podrží.

Je to ako svetielko, ktoré ožiari aj ten najtmavší kút. Slovíčka ako „ Mám ťa rád“ sú tými najčastejšími, najnežnejšími a najsladšími.

Nech sa opýtate kohokoľvek, nenašli by ste človeka, ktorý by ich nechcel počúvať.

Maškarný ples a maškarná zábava

V pondelok 9.februára 2015 sa konal u nás tradičný maškarný ples, o ktorého je vždy veľký záujem. Obyvatelia zariadenia s pomocou personálu si dopredu pripravili masky, kostýmy, ktoré predviedli na plese. Masky boli obdivuhodné, rôzneho charakteru- rozprávkové bytosti, herci, športovci, pirát, Batman, princezné a rôzne zvieratá. Vyvrcholením podujatia bola súťaž o najkrajšiu masku. Porota vedela ťažko rozhodovať, ktorá maska je najlepšia. Nakoľko všetky boli krásne, kreatívne, nakoniec boli odmenení všetci.

Anikó Nagyová
DSS Jahodná

Koncert

Prvý februárový deň, v nedeľu doobeda, sa v zariadení DSS Šoporňa-Štrkovec uskutočnil vzácny koncert svetovej sopranistky pani Lívie Ághovej a jej hostí. Klienti mali možnosť na vlastnej koži zažiť kúzlo spojenia krásneho hlasu a krásnej hudby. V jednej z piesní zaznelo, že chcem zažiť nebo na zemi, ale my sme mali pocit, že to nebo prežívame práve teraz. Neskutočne emotívne boli všetky vystúpenia. Umelci po koncerte prijali pozvanie na vystúpenie našich klientov, ktorí ich dojali k slzám svojimi úprimnými vyjadreniami, básňami i piesňami.

„Čierne ovce“

Predstavenie „Čierne ovce“ dostalo do povedomia Trnavčanov klientov DSS pre dospelých v Trnave na Stromovej ulici. Ide o klientov – ľudí – z ktorých každý jeden sa niečím líši od svojich rovesníkov. Iní sú preto, lebo každý z nich dostal do vienka niečo, s čím musia bojovať celý život – postihnutie, alebo nejakú chorobu. No napriek tomu sa vedia boriť životom tak, ako ich zdraví rovesníci. To, čo dokážu, prezentovali na verejnosti aj spomínaným predstavením, s ktorým vystúpili na námestí v Trnave počas Vianočných trhoch.

Stránky