sociálna pomoc

ERB TTSK
Kultúra bez bariér

 

     V dňoch od 13. - 30. 10. 2015 prebieha výstava v priestoroch Kultúrneho domu v Sládkovičove, ktorá je organizovaná Trnavským samosprávnym krajom, Galantským osvetovým strediskom, Spolkom pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante, mesta Sládkovičovo, Antonius Senior centrum Sládkovičovo, Domovom sociálnych služieb pre dospelých Košúty a Slovenským zväzom zdravotne postihnutých Galanta , pod názvom Kultúra bez bariér.

Benefičný koncert klientov zariadení sociálnych služieb v Senici

            Už po trinástykrát sa 15.10.2015 v Dome kultúry v Senici stretli klienti a zamestnanci všetkých zariadení sociálnych služieb z okresov Senica a Skalica, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, aby všetkým prítomným odprezentovali, čo nové sa naučili v oblasti tanca, spevu a dramatického prejavu.

„Konaj dobro, dobro sa ti vráti. Buď štedrý, štedrosť sa ti vráti“

Projekt „Konaj dobro, dobro sa ti vráti. Buď štedrý, štedrosť sa ti vráti“ je živý, opakujúci sa. Je vyjadrením lásky človeka k človeku.

"Košútsky hudobný kľúč"

     Dňa 12.10.2015 sa v Dome kultúry v Košútoch konal VIII. ročník hudobného festivalu "Košútsky hudobný kľúč", pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD. Organizovali sme ho v mesiaci "Úcty k starším".

,,Jesenné radovánky - DSS Horný Bar

V Domove sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare dňa 9.10.2015 bola usporiadaná tradičná rozlúčka s letom, ktorá tento rok dostala meno ,,Jesenné radovánky“ Celý program podujatia bol v súlade  rôznorodosťou jesene. Diváci mali možnosť sledovať vystúpenie detského folklórneho súboru ,,Krpčiarik“. Súbor pozostáva z tanečníkov z okolia Šariša, Zemplína, Trenčína a Liptovského Sliača. Malý talent z našej obce, Krisztián Lentulay nás zabával viacerými pesničkami .

„Môj domov“

Dňa 7. 10. 2015 sa v priestoroch DSS Zavar uskutočnilo stretnutie s poéziou ako súčasť II. ročníka  tvorby prijímateľov sociálnej služby, ktorí žijú v komunitnej starostlivosti.  Zameranie na rok 2015:  POÉZIA s témou  „Môj domov“. Téma domova je vždy aktuálna a nás zaujímalo ako prijímatelia vnímajú domov a ako ho cez svoje pocity, sny a predstavy, možno spomienky, vnesú do novej podoby vo forme básne.

III. Workshop

Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty v spolupráci s OZ ZENIT organizovali dňa 20.08. pre súkromné a príspevkové zariadenia III. Workshop, ktorý bol zameraný na výmenu teoretických a praktických skúseností ergoterapeutov.

Svojou účasťou nás poctili nasledovné zariadenia:

  • z Trnavského kraja :          Stredisko Evanjelickej DIAKONIE (SED) Horné Saliby

Domov dôchodcov Dolné Saliby

Patria – Domov dôchodcov v Galante

III. Workshop – ekológiou k tvorivosti klientov sociálnych zariadení

DSS pre dospelých Košúty v spolupráci s OZ ZENIT tento rok organizuje workshop na tému „Ekológiou k tvorivosti klientov sociálnych zariadení“ s hlavným zameraním na výmenu skúseností inštruktorov pracovnej terapie pre súkromné a príspevkové zariadenia.

 

Workshop sa bude orientovať na ekologický materiál a jej praktické využitie  v domovoch sociálnych služieb.  Význam ergoterapeutických dielní spočíva vo využití zmysluplného voľného času, manuálnych zručností klientov DSS.

Stránky