sociálna pomoc

ERB TTSK
Otvorenie dobrovoľníckeho Centra Samaria

OZ Samaria pomáha ľuďom v hmotnej núdzi už 6 rokov. Svoju pomoc zameriava na ľudí-jednotlivcov, ale i rodiny, ktorým nemá kto pomôcť. Tam, kde je hmotná núdza, zanedlho sa hlási núdza  vo vzťahoch, v sociálnej, duchovnej oblasti,  občianskej  i psychickej…...a preto je služba v spomenutých oblastiach potrebná. Vzniká DCS - Dobrovoľnícke Centrum Samaria - je to centrum pre dobrovoľníkov - pre tých ľudí, ktorí chcú urobiť niečo aj pre druhých. Pomáhať v práve spomenutých problémových oblastiach. Napr.

Ako sme sa prešli na seredský jarmok....

DD a DSS pre dospelých Sereď neorganizuje výlety len pre mobilných klientov, myslí aj na klientov s fyzickým handicapom.   Každý rok v mesiaci jún sa v meste Sereď koná  seredský jarmok. Tento rok sme sa rozhodli, že na daný jarmok zoberieme klientov s fyzickým handicapom.

Dňa 26.06.2015 sme v ranných hodinách vyrazili do mesta, cestou sme obdivovali krásy miestneho parku. Samotný jarmok v očiach klientov bol príjemným spestrením všedného života. Popozerali sa stánky, ktoré prezentovali rôzne ľudové remeslá, vitamíny, mastičky z prírodných zdrojov, ktoré si klienti aj zakúpili.

Festival športu a zábavy v Rohove

Domov sociálnych služieb v Rohove spolu s občianskym združením Promethea zorganizovali v dňoch 23. - 25.6.2015 tretí ročník Letných festivalov v Rohove. Ten tohoročný mal názov Festival športu a zábavy. Projekt bol realizovaný z dotácie Trnavského samosprávneho kraja v rámci grantovej výzvy „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ a z prostriedkov OZ Promethea. Klientky DSS Rohov privítali medzi sebou klientov a terapeutov z DSS Jahodná a DD a DSS Holíč. Keďže počasie účastníkom festivalu neprialo, namiesto plánovanej stanovačky v parku nocovali vnútri.

Deň športu so žiakmi miestnej základnej školy v Hornom Bare

Deň športu so žiakmi miestnej základnej školy v Hornom Bare klienti prežili spolu so žiakmi miestnej základnej školy. Svoje sily si zmerali v rôznych športových disciplínach. Spoločné súťaženie vyvolalo dobrú náladu a opäť sa potvrdilo, že spoločnou silou sa dajú získať lepšie výsledky a úspechy.

 Huszár Peter Bc.

Galandia

V DD a DSS pre dospelých Sereď sa klientom plnia sny. Na podnet klientov a spomienky ako sa chodievali kúpať na prírodné jazerá sme zorganizovali jednodňový výlet do Galandie. Klientom sa výlet páčil, najviac si vychutnávali bazén s teplou vodou a masážami. Ukončením dňa bol aj obed v čínskej reštaurácii, kde si klienti mohli vybrať zo švédskych stolov rôzne pochúťky.

Spokojnosť,  radosť a pohoda bola vidieť na tvárach klientov.

DD a DSS Sereď

DSS Rohov má ďalšie absolventky

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove ukončili dňa 18. júna tri klientky svoje trojročné štúdium na Praktickej škole. Spojená škola v Senici má v zariadení vytvorené elokované pracovisko, kde sa už osemnásť rokov vzdelávajú klientky rohovského domova. Škola poskytuje klientkam základné špeciálne vzdelanie, ako aj vzdelanie vyššieho stupňa – praktickú školu.

Zlatá rybka

Trnavský samosprávny kraj a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec zorganizovali v dňoch 17. – 19. júna 2015 11. ročník Medzinárodných rybárskych pretekov mentálne postihnutých pod názvom „Zlatá rybka“ .

Podujatia sa zúčastnilo 9 zariadení zo Slovenska a 3 družstvá tvorili priatelia z Maďarska, Čiech,  a Rakúska.

 

Každé  družstvo tvorili 4 klienti a 2 osoby ako doprovod.

Jahodový festival

Dňa 13.06.2015 v obci Jahodná sa uskutočnil  jahodový festival. Na podujatie boli pozvaní aj obyvatelia nášho zariadenia. Ako vždy, okrem súťaže   vo varení jahodového lekváru bol pripravený bohatý sprievodný program. Nechýbala ani ochutnávka jahodových dobrôt, ani pestrý kultúrny program, do ktorého sa zapojili aj klienti nášho zariadenia. V tomto roku      sa predstavili baletom „ Labutie jazero“.

Anikó Nagyová

Stránky