Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku
 
Ekologický čin roka 2017
 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk
 
Stránkové hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 

 

 
Rodný môj kraj
 
WebMail
 
 

Projekt

Vzájomné prepojenie turistických stredísk a ciest prostredníctvom kompy cez staré koryto Dunaja medzi obcami Gabčíkovo a Dunaremete

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013

Cieľom projektu je napomôcť udržateľnej spolupráci medzi „obyvateľmi-susedmi" na oboch stranách hranice, oživenie turizmu, ekonomiky pohraničného regiónu a zvýšenie životnej úrovne zefektívnením dopravnej obslužnosti regiónu. Maďarské obce Lipót, Dunaremete, obec Hlászi, ako i obec Gabčíkovo, ktoré sa rozprestierajú pozdĺž slovensko-maďarskej hranice a príslušné samosprávne kraje (župy), jednoznačne podporujú vzájomné zbližovanie susedných regiónov. Od obce Rajka sa najbližší prechod na slovenské územie nachádza až pri obci Vámosszabadi, vzdialenej 50 km. Obce Dunaremete a Gabčíkovo, resp. obce nachádzajúce sa v ich tesnej blízkosti, sú v súčasnosti od seba vzdialené 98 km, pritom vzdialenosť oboch obcí vzdušnou čiarou je iba 11 km. Tento cieľ bude zabezpečený prostredníctvom vybudovania kompy pre 6 motorových vozidiel a špeciálnym priestorom pre cyklistov a peších, vybudovaním potrebnej infraštruktúry a vybudovaním cestnej siete spájajúcej prístavisko s príslušnými obcami, resp. spevnenie vozovky. Realizáciou tohto projektu bude zabezpečené vzájomné prepojenie turistických stredísk prostredníctvom kompy, čím sa odbúra nepriechodnosť Dunaja a zároveň sa sprístupní doposiaľ uzavretá oblasť na slovenskej strane rozprestierajúca sa v okolí plavebného kanála a priehrady.

 

Aktivity na území SR:

 • dobudovanie prístaviska a prístupovej rampy v Gabčíkove,
 • dobudovanie obslužnej budovy,
 • zriadenie parkoviska,
 • odkladacieho priestoru pre bicykle,
 • informačného systému,
 • vybudovanie cyklistickej cesty v dĺžke 7 km od parkoviska do obce Gabčíkovo a jej napojenie na medzinárodnú cyklistickú cestu pozdĺž Vodného diela Gabčíkovo,
 • publicita projektu – vydanie informačného letáku o projekte, spracovanie PR filmu a fotodokumentácia k projektu.

Aktivity na území Maďarska:

 • dobudovanie prístaviska a prístupovej rampy pri obci Dunaremete,
 • dobudovanie obslužnej budovy,
 • rekonštrukcia prístupových komunikácií z obcí Dunaremete a Lipót,
 • zriadenie parkoviska,
 • vybudovanie informačného systému.

Projekt „Vzájomné prepojenie turistických stredísk a ciest prostredníctvom kompy cez staré koryto Dunaja medzi obcami Gabčíkovo a Dunaremete" je spolufinancovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.

www.husk-cbc.eu


Vytvorené dňa : 23.10.2013
Aktualizované dňa : 06.12.2013
 
Rok Jozefa Miloslava Hurbana
 
Nadácia dar
 
Informačno-poradenské centrum
 
Vyzvi srdce k pohybu
 
Centrálny krízový fond
 
III. Sektor
 
Šport
 
Mladé stromy pre Slovensko
 
Dobrovoľní hasiči
 
Ekologický čin roka 2016
 
Projekty TTSK