Skočiť na obsah

Záhorské osvetové stredisko

Zobraziť galériu
Logo ZOS

Profil organizácie

Záhorské osvetové stredisko je osvetovým zariadením , ktoré organizuje tvorivé aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-osvetovej činnosti, poskytuje poradenské služby realizátorom osvetovej činnosti, sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky, prehlbuje vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a etnických skupín a k starostlivosti o životné prostredie, vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti, organizuje prehliadky ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje, uchováva a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú ľudovú kultúru, tvorivo ich rozvíja a využíva, napomáha k prevencii protispoločenských javov a drogových závislostí, umožňuje ľuďom napĺňať ich voľný čas kultúrnymi aktivitami s územnou pôsobnosťou v okresoch Senica a Skalica.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky