Skočiť na obsah

Gymnázium L. Novomeského

Profil organizácie

Riaditeľstvo Gymnázia Ladislava Novomeského Senica, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica, na základe Vášho vyžiadania Vám oznamuje, že k aktualizácii profilu nášho gymnázia prosíme pridať :

 

Dnes patrí gymnázium k moderne vybaveným školám a v tomto trende bude pokračovať aj v budúcnosti. Za posledných 10 rokov sa zrekonštruovali viaceré priestory školy i po technickej stránke. Dôraz sa kladie aj na jazykové vzdelávanie, bez ktorého by sme nemohli byť v súčasnosti úspešnou a modernou školou. Normálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je nespočetné množstvo exkurzií, prednášok, návštev divadiel, účasť na prezentáciách a kultúrnych akciách. Rozvíjanie partnerských vzťahov s inými školami predstavuje zbližovanie sa národov v EÚ.

 

Taktiež nastáva zmena na poste riaditeľa školy od 01.07.2019 – RNDr. Iveta Petrovičová

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky