Skočiť na obsah

Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM - Vámbéry Ármin Gimnázium, Námestie sv. Štefana 1190/04, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Zobraziť galériu

Profil organizácie

Škola ponúka vzdelávanie vo vyučovacom jazyku maďarskom v 4-ročnom aj 8-ročnom štúdiu.

Hlavným cieľom školy je príprava študentov na vysokoškolské štúdium. Absolventi dosahujú veľmi dobré výsledky na prijímacích skúškach a na vysokých školách. Materiálno-technické vybavenie školy je na dobrej úrovni.

Osobitná pozornosť je  venovaná  vyučovaniu pomocou informačných  technológií vo výchovnovzdelávacom procese

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky