Skočiť na obsah

SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava

Profil organizácie

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave je nadregionálnou strednou školou, ktorá pripravuje absolventov pre oblasť techniky, prevádzky ekonomiky v doprave a telekomunikáciách v dennom, externom štúdiu i akreditovaných vzdelávacích kurzoch. Škola je Centrom odborného vzdelávania pre dopravu a telekomunikácie. Na škole pôsobí i akreditovaná Jazyková škola.

 

Škola momentálne ponúka tieto študijné odbory s maturitou :

 

2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť

3765 M technika a prevádzka dopravy – automobilová technika, diagnostika vozidiel

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika v doprave, podnikanie v doprave a službách

3767 M dopravná akadémia – ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo
 

Z histórie školy :

1957 Vznik odboru Bloky a spoje na SPŠ Trnava na Komenského ulici

1959 Vznik dopravného odboru prevádzka a ekonomika dopravy na Strednej ekonomickej škole v dnešnej "starej" budove našej školy.

1962 Vznik odboru elektrická trakcia a energetika v doprave na SPŠ Trnava na Komenského ulici

1972 Presun odboru prevádzka a ekonomika dopravy na SPŠ strojnícku a vznik odboru stavebná údržba a rekonštrukcia železničných tratí. Odbor Bloky a spoje sa premenoval na zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave a všetky dopravné odbory sa sústredili na jednu školu

1983 Vznik samostatnej SPŠ dopravnej

Nová samostatná SPŠ dopravná začínala v r. 1983 i s novými odbormi:

-Elektrická trakcia a energetika v doprave,

-Železničná doprava a preprava,

-Zabezpečovacia a oznamovacia technika,

-Prevádzka a údržba cestných vozidiel.

Odbor Údržba a rekonštrukcia tratí na SPŠ dopravnej v Trnave bol zrušený a prešiel na SPŠ stavebnú v Trnave, kde bol v r. 1994 ukončený.

1993 Boli otvorené nové odbory(transformáciou a integráciou pôvodných) s odbornými zameraniami:

-Prevádzka a ekonomika dopravy – železničná doprava a preprava

-Technické a informačné služby – prevádzka a ekonomika železníc, neskôr i zasielateľstvo

-Elektrotechnika v doprave a spojoch – elektrická trakcia a energetika v doprave a

zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave.

2004 Odbor elektrotechnika v doprave a spojoch bol inovovaný a premenovaný na elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. Na škole sa otvára školiace stredisko PSA Peugeot Citroen, kde sa v rokoch 2004-2012 vyškolilo 3976 pracovníkov závodu.

2005 Odbor prevádzka a údržba cestných vozidiel bol inovovaný a premenovaný na technika a prevádzka dopravy
2008 Škola otvára medzinárodne akreditovanú CISCO akadémiu počítačových sietí.

2011 Aktívna CISCO akadémia prináša na školu nový odbor elektrotechnika so zameraním na komunikačné a sieťové technológie

2014 Škola v rámci podnikateľskej činnosti Vzdelávanie dospelých otvára akreditované rekvalifikačné kurzy

2015 Škola otvára jednoročné externé štúdium v odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, čím reaguje na požiadavky zamestnávateľov na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

2018 Na škole sa otvára nový študijný odbor dopravná akadémia

2018 Škola sa stáva Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu a telekomunikácieVedenie školy

Riaditelia školy : Ing. Milan Fabián (1983-1988)

Ing. Anton Talač (1983-2014)

Ing. Peter Papík (2014- doteraz)

Zástupcovia riaditeľa školy sú v súčasnosti : Ing. Ivan Magdolen, a Ing. Dana Selecká.

Zástupcami riaditeľa v minulosti boli : Ing. Ladislav Bábský ,Ing. Jozef Vrábel, Ing. Miloš Prostinák, Mgr. Jana Škreková, Ing. Peter Siváček, Mgr. Ľudmila Obertová, Ing. Dušan Križan, Ing. Peter Vančo, Mgr. Marián Marko, Ing. Peter Papík a Mgr. Dagmar Klimešová.

 


Vytvorené dňa : 14.10.2013
Aktualizované dňa : 05.06.2019

Vypracoval : Ing. Peter Papík

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky