Skočiť na obsah

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

Profil organizácie

Škola sídli v modernej nadštandardne vybavenej budove. Vyučovanie prebieha v dvanástich klasických učebniach, dvoch odborných učebniach administratívy a korešpondencie, štyroch odborných učebniach informatiky, dvoch odborných jazykových učebniach, v odbornej učebni pre sekretárske práce a v odbornej učebni ekonomiky. Žiaci majú k dispozícii tiež posilňovňu a bufet.

 

Absolventi majú pracovné uplatnenie v obchodno-podnikateľských funkciách vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Majú tiež možnosť ďalšieho vzdelávania v pomaturitnom štúdiu a na vysokých školách rôzneho typu.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky