Skočiť na obsah

Jazyková škola, Športová 349/34, Dunajská Streda

Profil organizácie

Jazyková škola bola zaradená MŠ SR do siete škôl od septembra 1998 a bola pričlenená ku Gymnáziu v Dunajskej Strede. Od 1.1.1999 je samostatným právnym subjektom. V prvom školskom roku 1998/99 bolo na škole zriadených 9 kurzov s anglickým, nemeckým a francúzskym jazykom s počtom poslucháčov 293. Najviac poslucháčov doteraz navštevovalo školu v školskom roku 2003/2004 – 521 poslucháčov s počtom kurzov 31. V tom istom školskom roku sa škola odčlenila od gymnázia a presťahovala sa do súčasného sídla školy: Športová ul. 349/34, 92901 Dunajská Streda.

 

Na škole sa vyučujú jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, ruský, slovenský, maďarský, podľa záujmu prihlásených poslucháčov. Najväčší záujem je o anglický a nemecký jazyk.

 

Záujemcom o štúdium jazyka ponúkame aj možnosť študovania základov obchodnej, medicínskej, bankovníckej angličtiny. Ponúkame kurzy šité na mieru - pre jedného študenta, alebo menšiu skupinku a ponúkame aj vyučovanie v mieste pracoviska.

 

Všetci pedagógovia sú kvalifikovaní, majú odborné vysokoškolské vzdelanie s dlhoročnou, alebo zahraničnou praxou a sú majstrami vo svojom odbore.

 

Na škole sme už mali aj hosťujúcich lektorov z USA, Anglicka a Austrálie, vtedy sa záujem o štúdium jazykov výrazne zvýšil. Preto sa budeme v budúcnosti snažiť získať na našu školu ďalších zahraničných lektorov.

 

Už od založenia školy sme spolupracovali s rôznymi jazykovými inštitúciami, napr. Britská rada, SAVA/SATE, Central European Teaching Program.

 

Naša škola úzko spolupracuje s JŠ –Palisády – Bratislava, jej vymenovaním štátnicovej komisie na našej škole je umožnené našim poslucháčom každoročne skladať základnú a všeobecnú jazykovú skúšku. V prípade záujmu môžu poslucháči skladať aj TOEFL, alebo FCE skúšky.

 

Spolupracujeme tiež s jazykovou školou v Tavistocku, Anglicko, kde majú naši poslucháči možnosť ísť na jazykový pobyt a zdokonaliť sa v študovanom jazyku. V budúcnosti chceme rozšíriť spoluprácu s viacerými zahraničnými školami a jazykovými inštitúciami a pozvať na školu viac zahraničných hostí, aby mali naši poslucháči viac možností zdokonaliť sa v študovanom jazyku.

 

Snažíme sa flexibilne reagovať na neustále sa zvyšujúce požiadavky v oblasti jazykovej zdatnosti a vyučovať metódami, ktorými naši poslucháči získajú kvalitné jazykové vedomosti za čo najkratší čas. Je v našom záujme , aby naši absolventi úspešne reprezentovali našu školu a boli spokojní s u nás získanými vedomosťami.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky