Skočiť na obsah

Stredná odborná škola, Nerudova 13, Hlohovec

Profil organizácie

Telefón: +421 (0)33 732 00 76
www.soshlohovec.sk, zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Nerudova 13, 920 01 Hlohovec
Riaditeľka: Ing. Jana Kyseľová

 

 

Z histórie školy

 

SOU farmaceutické v Hlohovci vzniklo v r. 1988 ako komplexné výchovno-vzdelávacie zariadenie z bývalého SOU pre teoretické vyučovanie a stredísk praktického vyučovania pre vtedajšie veľké podniky Slovakofarma Hlohovec, Odevné závody Hlohovec a Slovlik Leopoldov.

V r. 1998 bola založená Stredná priemyselná škola chemická ako prvá chemická priemyslovka v Trnavskom kraji.

Integráciou Strednej priemyselnej školy chemickej a Stredného odborného učilišťa farmaceutického vznikla dňa 1.7.2002 Združená stredná škola v Hlohovci, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

ZSŠ sa od 1.9.2008 premenovala na SOŠ umeleckopriemyselnú a od 1.9.2009 sa názov školy zmenil na Stredná odborná škola.

 

Súčasnosť

 

Budova SOŠ sídli v priestoroch na Nerudovej ulici č. 13. V areáli sa nachádzajú dva pavilóny s celkovým počtom učební 21, z toho sú 2 učebne informatiky a 5 odborných učební s interaktívnou tabuľou. Pre praktické vyučovanie sú k dispozícií 2 chemické laboratóriá, váhovňa, sklad chemikálií, odborná učebňa pre odborné kozmetické predmety, grafická dielňa, 2 ateliéry, fotoateliér s fotokomorou, v areáli školy je tiež školský kozmetický a kadernícky salón pre verejnosť. V samostatnom pavilóne sa nachádza telocvičňa, k dispozícií je aj ihrisko. Škola disponuje jedálňou a kuchyňou s kapacitou 300 stravníkov.

 

SOŠ v Hlohovci ponúka možnosť štúdia v nasledovných odboroch:

 

Študijné odbory (4-ročné)

2840 M biotechnológia a farmakológia

2860 K chemik operátor – duálne vzdelávanie

2880 K chémia a životné prostredie

8261 M propagačná grafika

8297 M fotografický dizajn

6362 M kozmetička a vizážistka

Nadstavbové štúdium ( 2-ročné denné, 2-ročné dištančné)

2890 L chemický a farmaceutický priemysel

6426 L vlasová kozmetika

Pomaturitné štúdium (2-ročné externé dištančné)

6362 N kozmetička a vizážistka

 

 

Vytvorené dňa : 15.10.2013
Aktualizované dňa : 05.06.2019

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky