Skočiť na obsah

Stredná odborná škola tecnická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec

Profil organizácie

Stredná odborná škola technická Hlohovec vznikla 1. 9. 2008 premenovaním Stredného odborného učilišťa strojárskeho v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z. z. o stredných školách.

 

História Stredného odborného učilišťa sa začala písať už v roku 1978 vznikom Strediska praktického vyučovania v bývalom národnom podniku Drôtovňa Hlohovec. Samostatné Stredné odborné učilište strojárske vzniklo 1. 9. 1984 ako komplexná škola s teoretickým a praktickým vyučovaním a výchovou mimo vyučovania. Prvé odbory, ktoré sa na SOU strojárskom vyučovali boli:

 • strojník hutníckej druhovýroby kovov

 • mechanik opravár pre stroje a zariadenia

 • elektromechanik pre stroje a zariadenia

   

  O rok neskôr pribudli odbory: obrábač kovov a maturitný odbor mechanik strojov a zariadení.
  V tom istom roku bolo tiež otvorené aj štúdium popri zamestnaní v odboroch strojárstvo a elektrotechnika.

   

  Prvé vyučovanie sa začalo v budove bývalej Mestskej školy na ulici Hlohová (pri kruhovom objazde). Vzhľadom na nepostačujúce priestory sa v roku 1985 začalo s výstavbou novej školy, telocvične a kuchyne, ktoré boli slávnostné otvorené v roku 1988. Tým sa zakotvila etapa dovybudovania školy do jedného uceleného komplexu.

   

  V súčasnosti škola disponuje výbornými priestorovými podmienkami, vynikajúcimi pedagogickými pracovníkmi a pestrým množstvom učebných pomôcok a ďalším technickým vybavením.

   

  Škola vychováva a vzdeláva žiakov v študijných a učebných odboroch strojárskeho a elektrotechnického zamerania. Súčasťou školy je Elokované pracovisko v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov pre vzdelávanie odsúdených.

   

  Škola má vlastnú zváračskú školu, v ktorej umožňuje svojim žiakov i iným osobám získať zváračské osvedčenia.

   

  Škole patrí aj priľahlý športový areál s tenisovými kurtami, kde prebiehajú tenisové tréningy a turnaje.
   

Škola je situovaná na dobre prístupnom mieste a žiaci si ju obľubujú pre dobrý kolektív a príjemné prostredie.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky