Skočiť na obsah

Škola v prírode

Profil organizácie

  • vznikla v roku 1998 ako účelové školské zariadenie,
  • v hlavnej činnosti umožňuje deťom  zo škôl, predškolských zariadení a špeciálnych výchovných zariadení pobyt v prírode bez prerušenia školskej výchovnovzdelávacej práce v zdravotne priaznivom prostredí, jej poslaním je zotavovať a upevňovať ich zdravie fyzickú kondíciu, zabezpečuje ubytovanie a stravovanie žiakov,
  • v rámci vedľajšej činnosti zabezpečuje organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, firemné akcie, školenia, kurzy, stravovacie a ubytovacie služby, stravovanie dôchodcov,
  • prevádzkuje saunu a fitnes.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky