Jump to content

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Zobraziť galériu palarik1palarik2
Logo DJP

Profil organizácie

Profesionálne Divadlo Jána Palárika sídli v historickej budove na Trojičnom námestí v Trnave. Budovu postavilo v roku 1831 mesto podľa projektov architekta B. Grunna. Slávnostne otvorenie divadla sa uskutočnilo 26. decembra 1831. Úvodne predstavenie i predstavenia v ďalších rokoch sa hrali po nemecky, neskôr pribudla maďarčina. Slovenčina zaznela z javiska trnavského divadla po prvý krát až 11. januára 1869, kedy tu slovenskí ochotníci zahrali Kotzebueho drámu Gróf Beňovský.
26.12.1831 otvorenie budovy divadla
1869 –        prvé uvedenie divadelnej hry v slovenskom jazyku
1907 -        prestavba v rámci ktorej jednoduchú klasicistickú  fasádu zo strany námestia
                   vyzdobili v secesnom – neobarokovom štýle, pribudli nové vysoké okná, balkóny
                   a v interiéri bola vytvorená reprezentačná zrkadlová sieň, ktorá sa zachovala do
                   dnes 1948 - 1960 ďalšia rozsiahla rekonštrukcia budovy divadla /z pôvodnej
                   budovy zostali iba obvodové múry. Železobetónová konštrukcia ko­pírovala
                   pôvodný pôdorys, lóže neobnovili, ani cennú historickú výzdobu. Javisko
                   prehĺbili, pridali veľký priestor na odkladanie kulís na pravej strane, namontovali
                   točňu a ťahy.
1.1.1960 -  zriadené Krajové divadlo v Trnave do ktorého boli delimitované dva súbory
                   Dedinského divadla,  Zriaďovateľom Západoslovenský krajský národný výbor
30.6.1965- ukončená činnosť Krajového divadla
1965 -1973 - Stála divadelná scéna – zriaďovateľom Okresný národný výbor Trnava
1.1.1974 –  zriadené profesionálne Divadlo pre deti a mládež – zriaďovateľ Ministerstvo
                   kultúry
1.4.1990 – zmena názvu na Trnavské divadlo – zriaďovateľ Ministerstvo kultúry
1.1.1997 – Trnavské divadlo – zmena zriaďovateľa -  Krajský úrad Trnava
1.1.2002 – zmena názvu na Divadlo Jána Palárika – zriaďovateľ Krajský úrad Trnava
2001-2003 - rekonštrukcia budovy divadla /výmena vykurovacie systému, renovácia veľkej
                     sály divadla, vybudovanie nového hracieho priestoru v suteréne divadla - štúdio
17.1.2003 - otvorenie štúdia
1.4.2002 - Divadlo Jána Palárika – zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj
Jump to main navigation
Jump to the top of the page