Skočiť na obsah

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Zobraziť galériu
Logo ŽOS

Profil organizácie

Žitnoostrovské osvetové stredisko je okresnou kultúrnou osvetovou inštitúciou /napojenou na rozpočet TTSK/, ktorej vznik sa datuje od roku 1960. Činnosť /dvojjazyčná/ je zameraná na rozvoj záujmových kultúrnych aktivít a vzdelávania občanov všetkých vekových kategórií prihraničného národnostne  zmiešaného regiónu Žitný ostrov  na základe občianskeho princípu.
Poslaním organizácie je vzbudzovať záujem o tradičnú regionálnu kultúru v slovenskom, maďarskom i rómskom duchu, vytvárať podmienky pre zachovanie kultúrnych tradícií, prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu neprofesionálnych telies záujmovej umeleckej činnosti, ponúkať mnohostranné možnosti vzdelávania v oblasti umenia, kultúry, prevencie vzniku sociálnych patologických javov, v oblasti zdravého životného štýlu a environmentalistiky.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky