Skočiť na obsah

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Zobraziť galériu
Logo KJF

Profil organizácie

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je najväčšou verejnou knižnicou v Trnavskom kraji. Od roku 2002 je jej zriaďovateľom Trnavský samosprávny kraj.
Knižnica zabezpečuje základné a špecializované knižnično-informačné služby, buduje a uchováva univerzálny knižničný fond, ktorý obsahuje vyše dvestotisíc knižničných jednotiek. Zabezpečuje koordinačné, metodické a bibliografické služby v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany pre sedemdesiatdeväť obecných knižníc. Knižnica je zároveň poverená krajskou funkciou a poskytuje odborno-metodickú pomoc regionálnym knižniciam v Trnavskom kraji.
Organizuje kultúrne a vzdelávacie podujatia, sprístupňuje regionálne, bibliografické a faktografické databázy, zostavuje súbežnú regionálnu bibliografiu. Knižnica má pobočku Tulipán a Prednádražie, detašovaným pracoviskom je Hudobné oddelenie v Dome hudby M. Schneidra-Trnavského.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky