Skočiť na obsah

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede

Zobraziť galériu
Logo ŽK

Profil organizácie

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede je regionálnou kultúrou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby v regióne okresu Dunajská Streda. Pre šesťdesiatpäť knižníc v rámci okresu Dunajská Streda poskytuje metodické a konzultačné služby, pre mesto Dunajská Streda plní funkciu mestskej knižnice. Knižnica zároveň plní funkciu ústrednej knižnice pre kooperáciu spracovania záznamov maďarských periodík vydávaných na Slovensku, ako súčasť slovenskej národnej bibliografie. V knižničnom fonde sa nachádza vyše stotisíc knižničných jednotiek.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky