Jump to content

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch

Zobraziť galériu imricha1imricha2
LOGO BalM múzeum

Profil organizácie

Balneologické múzeum v Piešťanoch založila Piešťanská muzeálna spoločnosť v roku 1928 ako regionálne Piešťanské múzeum. V roku 1963 sa múzeum špecializovalo na dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku a dostalo názov Balneologické múzeum. Okrem svojej špecializácie plní aj funkciu regionálneho múzea a dokumentuje dejiny regiónu. Jeho zbierky sa členia na: archeológiu, históriu, históriu kúpeľov a kúpeľníctva, národopis, numizmatiku, výtvarné umenie a prírodné vedy. Zameranie múzea odzrkadľujú aj jednotlivé muzeálne expozície. Okrem toho múzeum každoročne pripravuje niekoľko krátkodobých výstav zo svojich zbierok i v spolupráci s inými múzeami a galériami. Pracovníci múzea poskytujú i lektorský výklad v expozíciách a je možné sa dohodnúť i na prednáškach. V expozíciách múzea dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj bohatú literatúru k dejinám slovenských kúpeľov. Je to výsledok publikačnej a edičnej činnosti pracovníkov múzea. Nechýba ani bohatá ponuka suvenírov.
Jump to main navigation
Jump to the top of the page