Skočiť na obsah

Galantská knižnica

Zobraziť galériu
Logo Galantská knižnica

Profil organizácie

Galantská knižnica je regionálnou verejnou knižnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Hlavným poslaním knižnice je získavanie, spracúvanie, sprístupňovanie a ochrana univerzálneho knižničného fondu a poskytovanie základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb širokej verejnosti, s dôrazom na rovnoprávny prístup k informáciám a informačným zdrojom pre rozličné cieľové skupiny. Knižnica zabezpečuje knižnično-informačné služby pre občanov okresu Galanta, vo fonde spravuje vyše sedemdesiattisíc knižničných jednotiek. Pre mesto Galanta plní úlohu mestskej knižnice.
Knižnica na území okresu Galanta vykonáva metodickú pomoc pre dve mestské, dve profesionálne a dvadsaťdva neprofesionálnych verejných knižníc).

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky