Skočiť na obsah

Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Zobraziť galériu
Logo VMH

Profil organizácie

Vlastivedné múzeum v Hlohovci bolo založené v roku 1959 z iniciatívy Vlastivedného krúžku pri Okresnom dome osvety v Hlohovci a jeho zriaďovateľom bol Okresný národný výbor v Hlohovci. V súčasnosti múzeum pôsobí v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Múzeum patrí k typickým regionálnym múzeám svojho charakteru. Spravuje zbierky spoločenských a prírodných vied. Má rozsiahlu zbierku entomológie a cenný zbierkový fond z oblasti regionálnej histórie, národopisu a archeológie. Vlastní i zaujímavú zbierku modelov húb.
            Múzeum sídli v budove františkánskeho kláštora /hlavná budova/ a na Rázusovej ulici č. 6 sú výstavné priestory múzea. Františkánsky kláštor pochádza z roku 1492 a jeho súčasťou je kláštorná jedáleň, refektár, so štukovou výzdobou.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky