Skočiť na obsah

Záhorská knižnica v Senici

Zobraziť galériu
Logo ZK

Profil organizácie

Záhorská knižnica v Senici je regionálnou kultúrnou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, ktorá zabezpečuje knižnično-informačné služby pre občanov okresov Senica a Skalica. Knižnica buduje univerzálny knižničný fond, čo predstavuje takmer 90 000 knižničných jednotiek. V oddelení regionálnej bibliografie sústreďuje dokumenty regionálneho charakteru z celej knižnej produkcie regiónu, či už periodickej alebo neperiodickej. Organizuje kultúrne a vzdelávacie podujatia, sprístupňuje regionálne, bibliografické a faktografické databázy, zostavuje súbežnú regionálnu bibliografiu. Sústreďuje a vyhodnocuje štatistické výkazy o knižniciach regiónu, poskytuje metodickú a poradenskú pomoc verejným knižniciam a ich zriaďovateľom, rovnako ako aj knižniciam iných sietí knižničného systému SR, metodicky usmerňuje štyri mestské a štyridsaťpäť verejných knižníc okresov Senica a Skalica.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky