Skočiť na obsah

Odbor SO pre IROP

K plneniu delegovaných úloh vytvoril Trnavský samosprávny kraj vo svojej organizačnej štruktúre Odbor SO pre IROP. Tento odbor spadá priamo do pôsobnosti predsedu TTSK, čím sa zabezpečí oddelenie výkonu úloh TTSK ako poskytovateľa od úloh TTSK ako prijímateľa.

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 232/2014 zo dňa 14.05.2014 bol Trnavský samosprávny kraj určený ako jeden zo sprostredkovateľských orgánov pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „SO pre IROP").
Dňa  10.02.2016 nadobudla účinnosť Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom podľa § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 23 a § 31 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 
K plneniu delegovaných úloh vytvoril Trnavský samosprávny kraj vo svojej organizačnej štruktúre Odbor  SO pre IROP. Tento odbor spadá priamo do pôsobnosti predsedu TTSK, čím sa zabezpečí oddelenie výkonu úloh TTSK ako poskytovateľa od úloh TTSK ako prijímateľa.
 

Korešpondenčná adresa na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorý realizuje úlohy riadenia a implementácie Integrovaného operačného programu v Trnavskom samosprávnom kraji:
 
Trnavský samosprávny kraj
Odbor SO pre IROP
Starohájska 10
917 01 Trnava

 

Miesto výkonu (od 1.10.2020)  Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (za účelom konzultácie a pracovného rokovania):
 
Trnavský samosprávny kraj
Odbor SO pre IROP
Študentská 18
917 01 Trnava


Oddelenie implementácie projektov:   tel. 033/5559 710, 5559 711. 
Oddelenie riadenia a koordinácie:       tel. 033/5559 720, 5559 721.
 

Kontakt na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Štefánikovo 15
811 05 Bratislava
Korešpondenčná adresa:  Račianska 153/A, 830 03 Bratislava 33
Vytvorené dňa: 30.05.2019
Aktualizované dňa: 14.09.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

FB_TTSK_OCKOVANIE_INFOGRAFIKA_3_5_12

Župa pokračuje v očkovaní od piatka do nedele

Trnavská župa bude ponúkať očkovanie proti ochoreniu Covid-19 od najbližšieho piatka do nedele. Možnosť nechať sa zaočkovať majú obyvatelia v Dunajskej Strede, Trnave a v Skalici. Očkujeme registrovaných aj neregistrovaných záujemcov, prvou, druhou a treťou dávkou vakcín Moderna a Pfizer.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky