Skočiť na obsah

Odbor SO pre IROP

K plneniu delegovaných úloh vytvoril Trnavský samosprávny kraj vo svojej organizačnej štruktúre Odbor SO pre IROP. Tento odbor spadá priamo do pôsobnosti predsedu TTSK, čím sa zabezpečí oddelenie výkonu úloh TTSK ako poskytovateľa od úloh TTSK ako prijímateľa.

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 232/2014 zo dňa 14.05.2014 bol Trnavský samosprávny kraj určený ako jeden zo sprostredkovateľských orgánov pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „SO pre IROP").
Dňa  10.02.2016 nadobudla účinnosť Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom podľa § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 23 a § 31 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 
K plneniu delegovaných úloh vytvoril Trnavský samosprávny kraj vo svojej organizačnej štruktúre Odbor  SO pre IROP. Tento odbor spadá priamo do pôsobnosti predsedu TTSK, čím sa zabezpečí oddelenie výkonu úloh TTSK ako poskytovateľa od úloh TTSK ako prijímateľa.
 

Korešpondenčná adresa na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorý realizuje úlohy riadenia a implementácie Integrovaného operačného programu v Trnavskom samosprávnom kraji:
 
Trnavský samosprávny kraj
Odbor SO pre IROP
Starohájska 10
917 01 Trnava

 

Miesto výkonu (od 1.10.2020)  Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (za účelom konzultácie a pracovného rokovania):
 
Trnavský samosprávny kraj
Odbor SO pre IROP
Študentská 18
917 01 Trnava


Oddelenie implementácie projektov:   tel. 033/5559 710, 5559 711. 
Oddelenie riadenia a koordinácie:       tel. 033/5559 720, 5559 721.
 

Kontakt na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Štefánikovo 15
811 05 Bratislava
Korešpondenčná adresa:  Račianska 153/A, 830 03 Bratislava 33
Vytvorené dňa: 30.05.2019
Aktualizované dňa: 21.10.2020
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

DSC07211

Kraj vybuduje prvý úsek Vážskej cyklomagistrály z eurofondov

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 490 tisíc eur, z ktorých len 5 % tvorí spoluúčasť kraja.

DSC06327

Župa spustí mobilnú očkovaciu jednotku

Od budúceho týždňa začneme očkovať klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

171973568_2307809489361193_8891491843531090020_n

Župa cez víkend zaočkovala ďalších 9.328 ľudí, z nich vyše 500 bolo registrovaných cez cakarenTT.SK

Tento víkend sme zaočkovali ďalších viac ako 9.300 ľudí. V nedeľu išlo o 5.764 záujemcov, čo je doteraz najväčší počet zaočkovaných v jeden deň.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky