Skočiť na obsah
logo_IRRVA_2014-20


 


Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. 7/FMP/11b

 

Dňa 07.01.2021 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlasuje 7. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020

 

Kód výzvy: 7/FMP/11b

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 07.01.2021

Dátum uzavretia: 26.03.2021

 

Prioritná os: 3. Rozvoj miestnych iniciatív

Špecifický cieľ: 5. Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

 

Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotnú výzvu nájdete tu.

Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na stručný informačný leták k Výzve č.7/FMP/11b – leták.

_________________________________________________________________________________________

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. 6/FMP/6c/I,N

Dňa 03.11.2020 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlasuje 6. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020

 

Kód výzvy: 6/FMP/6c/I,N

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 03.11.2020

Dátum uzavretia: 15.01.2021

Prioritná os: 2 Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita: 3.Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotnú výzvu nájdete tu.

 

_________________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2020/12.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 15.1.2021.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 15.10.2020

Dátum uzavretia: 15.01.2021

Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)

Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotnú výzvu nájdete tu.


V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať počas konzultačných hodín RPC SK-CZ:
Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok     7:30 – 15:30
Streda     7:30 – 15:30
Štvrtok    7.30 – 15:30
Piatok     7:30 – 15:30

Ing. Darina Javorová
+421 33 5559 625; 0911 105 519
e-mail: javorova.darina@trnava-vuc.sk , antipovova.ida@trnava-vuc.sk

 

===========================================================================================

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. 5/FMP/11b
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. 4/FMP/6c/I,N
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10
Pozvánka
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov č. 3/FMP/11b
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov č. 2/FMP/6c/l, N
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/09
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/08
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05
Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06   

Vytvorené dňa: 04.06.2019
Aktualizované dňa: 12.01.2021
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Župa distribuuje státisíce ochranných prostriedkov do zariadení sociálnych služieb

Státisíce kusov materiálu sú postupne prerozdeľované medzi 108 poskytovateľov sociálnych služieb v celom kraji.

Rada partnerstva schválila Vstupnú správu PHRSR 2022-2030

Definuje strategický rámec rozvoja našej trnavskej župy na najbližšie roky. Ide tiež o kľúčový dokument, ktorým sa pripravujeme na čerpanie eurofondov.

Obce a mestá môžu o dotácie požiadať aj cez portál DCOM

Všetky informácie vrátane externého formulára a textu výzvy sú pre obce a mestá k dispozícii v DCOM-e.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky