Skočiť na obsah
logo_IRRVA_2014-20


 


Výzva na predkladanie žiadostí o NFP INTERREG V-A SK-CZ/2021/13

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2021/13.

Termín uzávierky prijímania žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 15. 10. 2021.

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2021/13

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 10. 06. 2021

Dátum uzavretia: 15. 10. 2021

 

Prioritná os: 1. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 

Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prípodného a kultúrneho dedičstva (6c)


Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

 

Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotnú výzvu nájdete tu._________________________________________________________________________________________

 

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov

 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. 9/FMP/11b
 

Dňa 06.09.2021 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlasuje 9. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020


Kód výzvy: 9/FMP/11b

Kód výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 06. 09. 2021

Dátum uzavretia: 08. 11. 2021

Prioritná os: 3.Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita: 5.Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov


Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotné výzvy nájdete na tu.

 

_________________________________________________________________________________________
 

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov
 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. 8/FMP/6c/I,N
 

Dňa 06.09.2021 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlasuje 8. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020

Kód výzvy: 8/FMP/6c/I,N

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 06.09.2021
Dátum uzavretia: 08.11.2021

Prioritná os: 2 Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita: 3.Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu


Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotné výzvy nájdete na tu.

________________________________________________________________________________________


V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať počas konzultačných hodín RPC SK-CZ:
Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok     7:30 – 15:30
Streda     7:30 – 15:30
Štvrtok    7.30 – 15:30
Piatok     7:30 – 15:30

V prípade potreby osobnej konzultácie je možné ju realizovať na adrese:
SOŠ Elektrotechnická Trnava
Sibírska 1
917 01  Trnava


Ing. Darina Javorová
+421 33 5559 625; 0911 105 519
e-mail: javorova.darina@trnava-vuc.sk , antipovova.ida@trnava-vuc.sk

 

===========================================================================================

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. 7/FMP/11b
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. 6/FMP/6c/I,N
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. 5/FMP/11b
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. 4/FMP/6c/I,N
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10
Pozvánka
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov č. 3/FMP/11b
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov č. 2/FMP/6c/l, N
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/09
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/08
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05
Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06   

Vytvorené dňa: 04.06.2019
Aktualizované dňa: 08.09.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky