Skočiť na obsah

Školenia a semináre

logo_IRRVA_2014-20

 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Juhomoravským krajom, si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11.


SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV

v rámci programu spolupráce

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,

ktorý sa bude konať

 

Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

 

04.03.2021
09:00 hod.

Brno

Juhomoravský kraj

ONLINE prostredníctvom platformy MS TEAMS

 

Seminár pre prijímateľov
na výzvy
Interreg V-A SK-CZ/2019/10

Interreg V-A SK-CZ/2019/11

 

POZVÁNKA NA SEMINÁR
Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený Prihlasovací formulár

____________________________________________________________________________________________________________
 
Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 7/FMP/11b
v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020

Žilinský samosprávny kraj Správca Fondu malých projektov si Vás dovoľuje pozvať na webinár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 7/FMP/11b na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci projektu „Fond malých projektov“ INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020, ktorý sa bude konať online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Termín a čas konania:

09. 02. 2021 (utorok) od 9:00 hod.

Vašu účasť potvrďte zaslaním návratky e-mailom najneskôr do 08.02.2021 do 11:00 hod. na e-mailovú adresu: gabriela.simcikova@zilinskazupa.sk

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke

____________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásenú výzvu č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12.

SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV

 Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

 

17.12.2020
08:30 hod.

Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01  Trnava

Seminár sa uskutoční online formou prostredníctvom aplikácie WEBEX

 

Seminár pre žiadateľov

na výzvu

Interreg V-A SK-CZ/2020/12

 


PROGRAM SEMINÁRA
1. Predstavenie výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2020/12
2. Správne predkladanie žiadosti o NFP
3. Najčastejšie chyby pri predkladaní žiadosti o NFP
4. Prestávka 10:00 - 10:15
5. Oprávnenosť výdavkov
6. Verejné obstarávanie

Na seminár je potrebné sa prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formuláru, kde uvediete kontaktnú emailovú adresu, na ktorú Vám bude zaslaný internetový odkaz k pripojeniu. V rámci každého jedného blogu prezentácie bude pre účastníkov seminára vytvorený priestor pre pripadné otázky.

Všetky informácie týkajúce sa danej výzvy sú dostupné na internetovej stránke programu: https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-1/2020/399-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-interreg-v-a-sk-cz-2020-12.

Zároveň by sme chceli poprosiť všetkých žiadateľov o dôkladné naštudovanie všetkých programových dokumentov a manuálov k vytvoreniu žiadosti, oprávnenosti výdavkov a verejnému obstarávaniu, ktoré sú voľne dostupné na internetovej stránke programu v sekcii „Dokumenty“: https://www.sk-cz.eu/sk/dokumenty.

POZVÁNKA NA SEMINÁR V TRNAVE
Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený Prihlasovací formulár
Svoju účasť na seminári prosíme potvrďte do 16. 12. 2020 do 10:00 hod.

Kontaktná osoba: Ing. Darina Javorová, tel.: +421 33 555 9625, 0911105519
                                                                 email: javorova.darina@trnava-vuc.sk
____________________________________________________________________________________________________________

Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 6/FMP/6c/I,N

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

 

Žilinský samosprávny kraj Správca Fondu malých projektov si Vás dovoľuje pozvať na informačný webinár pre žiadateľov k 6. výzve na predkladanie žiadosti o NFP (prioritná os č.2 Kvalitné životné prostredie, Investičná priorita 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 6c) pre malé projekty v rámci projektu „Fond malých projektov“ Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

 

Termín a čas konania:

26. november 2020 (štvrtok) o 9:00 hod.

 

Webinár sa uskutoční online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM.

 

Svoju účasť potvrďte zaslaním návratky najneskôr do 25. 11. 2020 do 11:00 hod. na e-mailovú adresu: martina.olesova@zilinskazupa.sk

 

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

 

____________________________________________________________________________________________________________

Podklady zo seminára pre prijímateľov k výzve INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Národným orgánom a s Trnavským samosprávnym krajom usporiadali spoločný informačný seminár pre prijímateľov.

Cieľom informačného seminára bolo prijímateľom poskytnúť dôležité informácie súvisiace s procesom implementácie projektov. Prijímatelia boli informovaní o procese monitorovania, finančnom riadení projektu, forme predkladania žiadostí o platbu, spôsoboch dokladovania a predkladania výdavkov, realizácii zmien projektu, procese verejného obstarávania a zásadách publicity.

Prezentácie zo seminára: Seminár pre prijímateľov FLC
                                              Monitorovanie projekt STS

____________________________________________________________________________________________________________

Zmena spôsobu konania Seminára pre prijímateľov

 

Vážené dámy, vážení páni,

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že plánovaný Seminár pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09, Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bude realizovaný iba prostredníctvom ONLINE verzie.

 

Seminár sa uskutoční dňa 10. 09. 2020 o 10:00 hod.

 

V zmysle vnútorného nariadenia k aktuálnej situácii COVID-19 sa zástupcovia Riadiaceho orgánu (prednášajúci) nemôžu zúčastniť osobne plánovaného Seminára pre prijímateľov v Trnave, v zmysle čoho sa pristúpilo k online verzii.

 

Vstup na online Seminár pre prijímateľov bude zaslaný link na prihlásenie dňa 09. 09. 2020.

____________________________________________________________________________________________________________
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09.


SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV

v rámci programu spolupráce

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,

ktorý sa bude konať

 

Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

 

10.09.2020
10:00 hod.

Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

Parlamentná miestnosť na II. poschodí

 

Seminár pre prijímateľov
na výzvy
Interreg V-A SK-CZ/2018/09

 

V nadväznosti na COVID-19 a rôzne opatrenia k jeho zamedzeniu môžu záujemcovia z českej strany seminár sledovať online zo svojich zariadení. Slovenských záujemcov prosíme, aby nás informovali, či sa zúčastnia osobne alebo budú sledovať seminár online. V prípade osobnej účasti prosíme o dodržanie zásad daných aktuálnym uznesením vlády SR.

Kontaktná osoba: Ing. Darina Javorová, tel. +421 33 555 9625,
                                                                       email javorova.darina@trnava-vuc.sk

 

POZVÁNKA NA SEMINÁR V TRNAVE
Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený Prihlasovací formulár
Svoju účasť na seminári prosíme potvrďte do 04. 09. 2020 do 11:00 hod.
Odporúčame, aby bola na seminári pre prijímateľov zabezpečená zo strany prijímateľov aj účasť zamestnanca zodpovedného za verejné obstarávanie.


____________________________________________________________________________________________________________

Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 5/FMP/11b

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

 

Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja organizuje seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov   k 5. výzve, ktoré sa bude konať

10. februára 2020 o 10:00 hod. v kongresovej sále na Úrade Žilinského samosprávneho kraja ,
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08.


SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV

v rámci programu spolupráce

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,

ktorý sa bude konať

 

Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

 

14.11.2019
10:00 hod.

Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

Parlamentná miestnosť na II. poschodí

 

Seminár pre prijímateľov na výzvy Interreg V-A SK-CZ/2019/07 Interreg V-A SK-CZ/2019/08

 

 

POZVÁNKA NA SEMINÁR V TRNAVE
Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený Prihlasovací formulár
Svoju účasť na seminári prosíme potvrďte do 11. 11. 2019 do 11:00 hod.
Odporúčame, aby bola na seminári pre prijímateľov zabezpečená zo strany prijímateľov aj účasť zamestnanca zodpovedného za verejné obstarávanie.

 

________________________________________________________________________________________________________________


Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 4

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

 

Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja organizuje seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k 4. výzve, ktoré sa bude konať

15. októbra 2019 o 10:00 hod. v kongresovej sále na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja ,

 

________________________________________________________________________________________________________________

Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 4

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

 

Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja organizuje seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k 4. výzve, ktoré sa bude konať

16. októbra 2019 o 10:00 hod. v kongresovej sále na Úrade Žilinského samosprávneho kraja ,

 


_______________________________________________________________________________________________________________

Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 4

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

 

Región Bílé Karpaty ako správca Fondu malých projektov v spolupráci s Juhomoravským krajom si Vás dovoľujú pozvať na Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 4/FMP/6c/I,N

 

24. septembra 2019 o 10:00 hod. v Brne

 

26. septembra 2019 o 10:00 hod. v Ostrave

 

 

30. septembra 2019 o 09:00 hod. v Zlíne
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________

Seminár pre žiadateľov k aktuálnym vyhláseným výzvam
č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásené výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11. 
 
Dátum konania Miesto konannia Zameranie seminára
29.5.2019
10:00
Trnava
Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
917 01  Trnava
Parlamentná miestnosť na II. Poschodí
seminár pre žiadateľov - výzva INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11


 
POZVÁNKA NA SEMINÁR V TRNAVE
Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený Prihlasovací formulár 
Svoju účasť na seminári prosíme potvrďte do 23. 05. 2019 do 12:00 hod. 
Vytvorené dňa: 04.06.2019
Aktualizované dňa: 22.02.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky