Skočiť na obsah

Školenia a semináre

logo_IRRVA_2014-20

 

 


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre žiadateľov na výzvu INTERREG V-A SK-CZ/2021/13.


SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV

v rámci programu spolupráce

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,

ktorý sa bude konať

 

Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

 

30.09.2021
08:30 hod.

Žilina

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48, Žilina

Seminár sa uskutoční online formou prostredníctvom

aplikácie ZOOM

Seminár pre žiadateľov

na výzvu

Interreg V-A SK-CZ/2021/13

 

PROGRAM SEMINÁRA

1. Predstavenie výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2021/13

2. Správne predkladanie žiadosti o NFP a jej príloh

3. Najčastejšie chyby pri predkladaní žiadosti o NFP

4. Záverečná diskusia

 

Prihlásenie sa na seminár:

Pre účasť na školení je potrebné vyplniť pripojený prihlasovací formulár.

 

Na seminár je potrebné sa prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formuláru (odporúčame vyplniť prostredníctvom webových prehliadačov Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Edge), kde uvediete kontaktnú emailovú adresu, na ktorú Vám bude zaslaný internetový odkaz k pripojeniu. V rámci každého jedného blogu prezentácie bude pre účastníkov seminára vytvorený priestor pre prípadné otázky.

 

Všetky informácie týkajúce sa danej výzvy sú dostupné na internetovej stránke: https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-2/2019-2/425-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-interreg-v-a-sk-cz-2021-14 .

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________


Žilinský samosprávny kraj  ako Správca Fondu malých projektov si si Vás dovoľuje pozvať na

WEBINÁR PRE ŽIADATEĽOV
KONZULTAČNÝ DEŇ PRE ŽIADATEĽOV

v nadväznosti na vyhlásené výzvy č. 8/FMP/6c/I,N a č. 9/FMP/11b pre malé projekty, ktoré sú financované z projektu „Fond malých projektov“ z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020, ktoré sa budú konať

 

Dátum konania

Miesto konania


Zameranie seminára

 

28. 09. 2021
09:00 hod.

Žilina

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48, Žilina

Seminár sa uskutoční online formou prostredníctvom

aplikácie ZOOM

 

 VÝZVA č. 8/FMP/6c I, N

 VÝZVA č. 9/FMP/11b

29. 09. 2021
09:30 hod

Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10, 917 01 Trnava

Konzultačný deň sa uskutoční za osobnej účasti

 VÝZVA č. 8/FMP/6c I, N

 VÝZVA č. 9/FMP/11b

5. 10. 2021
09:00 hod

Žilina

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48, Žilina

Konzultačný deň sa uskutoční za osobnej účasti

 VÝZVA č. 8/FMP/6c I, N

 VÝZVA č. 9/FMP/11b

6. 10. 2021
09:30 hod

Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

Konzultačný deň sa uskutoční za osobnej účasti

 VÝZVA č. 8/FMP/6c I, N

 VÝZVA č. 9/FMP/11bPre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený Prihlasovací formulár
 

PROGRAM WEBINÁRA :

1. OTVORENIE INFORMAČNÉHO WEBINÁRA

2. FOND MALÝCH PROJEKTOV A INFORMÁCIE K VÝZVAM č. 8/FMP/6c/I,N a č. 9/FMP/11b

3. OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

4. INVESTIČNÉ/NEINVESTIČNÉ MALÉ PROJEKTY, VO, INTERVENČNÁ LOGIKA PROGRAMU FMP

5. FORMULÁR ŽIADOSTI O NFP, ROZPOČET A POVINNÉ PRÍLOHY ŽIADOSTI O NFP

6. INFORMOVANIE A PUBLICITA

7. CHYBY PRI PREDKLADANÍ ŽIADOSTI O NFP


____________________________________________________________________________________________________________
 
Archív

Vytvorené dňa: 04.06.2019
Aktualizované dňa: 27.09.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky