Skočiť na obsah
logo_IRRVA_2014-20 

Obec Šalgočka v rámci vyhlásenej výzvy Fondu malých projektov č. 4/FMP/6c/I,N na podávanie projektov hľadá partnera z oprávneného územia Českej republiky.

Stručný projektový zámer je v rámci tematického zamerania 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva
pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.


 

Potenciálny partner Tematické zameranie Predpokladaná výška rozpočtu Požiadavky na partnera Poznámka
obec Šalgočka 2 Kvalitné životné prostredie 15 000 € Spolupráca v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva V obci Šalgočka sa nachádza socha sv. Žigmunda, ktorú tam nechali českí vojaci. V obci sa nachádzal malý špitálik - poľná nemocnica. V súčasnosti sa v okolí tvorí malý parčík. V rámci projektu by obec Šalgočka chcela vybudovať náučný chodník o dejinách Československého štátu až po súčasnosť a ukončiť ho dejinami obce.


Databáza subjektov hľadajúcich projektového partnera

Vytvorené dňa: 04.06.2019
Aktualizované dňa: 04.10.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

J. Viskupič: Riešenie dopravy v Hlohovci sa musí dostať medzi priority

Až 11 zo 100 priorít vo výstavbe a rekonštrukcií cestnej infraštruktúry v správe štátu sa nachádza na území Trnavského kraja. Materiál schválila vláda Slovenskej republiky 16. septembra 2020.

Vo dvore Trnavského osvetového strediska bude Festival malých dychových hudieb

Na nedeľu 4. októbra 2020 pripravilo Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom na dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského Festival malých dychových hudieb. Na festivale budú svoje umenie prezentovať lokálne dychové orchestre, ktoré sa oduševnene venujú hudbe vo svojom voľnom čase.

Projekt participatívneho rozpočtu výrazne podporil aj cyklistickú dopravu

Cyklistická doprava a jej podpora je jednou z priorít trnavskej župy v oblasti dopravy. Jej ekologické spôsoby sú pre župu výzva, s ktorou sa chceme a musíme vysporiadať. Preto, aj v rámci projektu participatívneho rozpočtu, kraj podporil kreatívne nápady pre podporu cyklodopravy.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky