Skočiť na obsah
logo_IRRVA_2014-20 

Regionálne poradenské centrum SK-CZ poskytuje možnosť spájania projektových zámerov alebo projektových partnerstiev v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ. Cieľom projektov cezhraničnej spolupráce je riešenie spoločných problémov a tém, pričom cezhraničný rozmer projektu má prispieť k napĺňaniu spoločných cieľov.

   

Databáza subjektov hľadajúcich projektového partnera
 

Potenciálny partner

Tematické zameranie

Predpokladaná výška rozpočtu

Požiadavky na projektového partnera

Poznámka

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj

 

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

 

 

 

700 000 – 950 000

Národný park, chránená krajinná oblasť, národná prírodná a prírodná rezervácia, národná prírodná a prírodná pamiatka (hrad, zrúcanina, jaskyňa, baňa, prírodná lokalita, ktorá potrebuje inovovať expozíciu alebo inak zatraktívniť produkt)

 

  • Vybudovanie moderného návštevníckeho a vzdelávacieho centra pre návštevníkov jaskyne Driny ako jedinej sprístupnenej jaskyne na západnom Slovensku
  • Rekonštrukcia prevádzkovej budovy na zázemie pre sprievodcov
  • Príprava modernej expozície
  • Exkurzie prírodou, viacjazyčné prehliadky
  • Vybudovanie zážitkového a edukatívneho chodníka o histórii jaskyniarstva, práci jaskyniarov a speleológií s hravými prvkami
  • Vzdelávacie semináre pre sprievodcov
  • Vydanie spoločných propagačných materiálov prezentujúcich cezhraničné jaskyne v rôznych jazykoch
  • Spoločná cezhraničná výmena odborných skúseností o využití geologického potenciálu v cestovnom ruchu


 
Vytvorené dňa: 04.06.2019
Aktualizované dňa: 14.09.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky