Skočiť na obsah
logo_IRRVA_2014-20 

Obec Šalgočka v rámci vyhlásenej výzvy Fondu malých projektov č. 4/FMP/6c/I,N na podávanie projektov hľadá partnera z oprávneného územia Českej republiky.

Stručný projektový zámer je v rámci tematického zamerania 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva
pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.


 

Potenciálny partner Tematické zameranie Predpokladaná výška rozpočtu Požiadavky na partnera Poznámka
obec Šalgočka 2 Kvalitné životné prostredie 15 000 € Spolupráca v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva V obci Šalgočka sa nachádza socha sv. Žigmunda, ktorú tam nechali českí vojaci. V obci sa nachádzal malý špitálik - poľná nemocnica. V súčasnosti sa v okolí tvorí malý parčík. V rámci projektu by obec Šalgočka chcela vybudovať náučný chodník o dejinách Československého štátu až po súčasnosť a ukončiť ho dejinami obce.


Databáza subjektov hľadajúcich projektového partnera

Vytvorené dňa: 04.06.2019
Aktualizované dňa: 04.10.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Mladý prekladateľ

Dňa 8.11. 2019 sa študentky nášho gymnázia zúčastnili vyhodnotenia 7. ročníka súťaže Mladý prekladateľ, organizovanej katedrou translatológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Protidrogový vlak nás varoval pred svetom drog

Drogy už dávno nie sú len záležitosťou ľudí z okraja spoločnosti. Sú mnohokrát častou kulisou barov, diskoték a bujarých zábav mladých ľudí.

SZŠ v Trnave si pripomenula výročie NOVEMBRA

Sloboda. Slovo, ktoré už dnes azda nevyvoláva toľko diskusií ako pred tridsiatimi rokmi, keď sa Slováci a Česi rozhodli pre možnosť slobodne sa rozvíjať v demokratickom štáte, predsa len však vec, ktorá ani dnes nemá a nemôže byť samozrejmosťou.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky