Skočiť na obsah
logo_IRRVA_2014-20

 

 

 

Pozor všetkým priaznivcom cezhraničných projektov! Chystá sa nová výzva!


Chystá sa nová výzva zameraná na cezhraničné projekty v oblasti: Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v česko-slovenskom prihraničí!

 

Výzva bude vyhlásená v mesiaci Jún 2021. Je to príležitosť pre rozvoj potenciálu prihraničného územia a väčšej prepojenosti prírodných a kultúrnych krás!

 

Pozor, k žiadosti bude potrebné predložiť aj všetky potrebné povolenia (vrátane dokladu povoľujúceho prevedenie stavby, napr. právoplatné stavebné povolenie) a vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov, preto odporúčame neváhať a začať s prípravou všetkých potrebných dokladov.

 

Bližšie informácie nájdete tu.

______________________________________________________________________________________________________________

Oznámenie o zverejnení Metodického pokynu č. 1/2021 k Manuálu prípravy a implementácie projektu pre program spolupráce Interreg V-A SK-CZ, časť pre prijímateľa k verzii 5

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Metodický pokyn č. 1/2021 k Manuálu prípravy a implementácie projektu, ktorým sa aktualizuje časť pre prijímateľa, verzia 5.0 (ďalej len „Metodický pokyn č. 1 k MPIP, časť pre prijímateľa, k verzii 5.0“).

Metodický pokyn č. 1/2021 k MPIP, časť pre prijímateľa, k verzii 5.0 je vydávaný za účelom:

  • zjednotenia postupu pri pozastavení realizácie aktivít projektu prijímateľom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ a
  • úpravy zmeny Riadiaceho orgánu na základe uznesenia vlády SR č. 355 zo dňa 4. júna 2020 s účinnosťou od 1.10.2020.

Metodický pokyn má číslo 1/2021 a je účinný dňom zverejnenia na webovej stránke programu, t.j. od 26.4.2021.

Metodický pokyn č. 1/2021 k MPIP, časť pre prijímateľa, k verzii 5.0 nájdete tu.

______________________________________________________________________________________________________________

Žilinský samosprávny kraj v programovom období 2014 - 2020 vykonáva správcu Fondu malých projektov na slovensko-českom pohraničí v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika - Čerská republika, ktorý je určený primárne na podporu miestnych cezhraničných aktivít.

Prostredníctvom Strešného projektu si mestá, obce a verejné subjekty, môžu realizovať malé projekty, ktorých hlavným cieľom je rozvoj a posilnenie spolupráce medzi komunitami na oboch stranách hranice najmä v oblasti kultúry, vzdelávania, cestovného ruchu ako aj v sociálnej a ekonomickej oblasti.

Brožúra Fondu malých projektov Programu Interreg V-A SK-CZ 2014 - 2020

Vytvorené dňa: 04.06.2019
Aktualizované dňa: 23.06.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky