Jump to content

Župa s hokejovým zväzom pripravia projekt pre mládež

Publikované:

Zobraziť galériu

3. 6. 2019 – Trnavská župa pripraví v rámci reštartu športu Koncepciu rozvoja práce s mládežou, ktorej úlohou je prepojenie športovej prípravy so vzdelávaním a aktívnym životným štýlom. Pilotným športom v rámci tohto projektu bude hokej, časom sa rozšíri aj na ostatné športy.

„Ambíciou programu pod názvom „Hokej región Trnava" je vrátiť mládež na ihriská, aby bola lepšie pripravená na zdravý spôsob života. A práve šport je ideálny nástroj," povedal trnavský vizežupan pre oblasť športu Marek Neštický. 

Okrem trnavskej župy budú v úvode súčasťou projektu aj všetky hokejové kluby na území kraja. V ďalších fázach programu by mali fungovať hokejové akadémie, korčuliarsky program na základných školách, kde budú fungovať aj vyškolení ambasádori, ktorí absolvujú vzdelávacie kurzy so špičkovými odborníkmi v práci s deťmi a mládežou.
Spoločným cieľom je, aby každé dieťa malo šancu stať sa raz významnou osobnosťou a byť uznávaným odborníkom alebo aj majstrom sveta. Výsledkom majú byť mladí vzdelaní a aktívni ľudia 21. storočia pripravení do života dospelého človeka.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Kto nás chráni

Cieľom súťaže je podnietiť deti k bezpečnému správaniu sa, predchádzaniu úrazov, dopravných nehôd, k prevencii kriminality, drogových závislostí a iných negatívnych javov.

Z trnavského kraja autobusom na Pohodu

Na obľúbený festival Pohoda 2019 návštevníkov tento rok pohodovo dovezú a z festivalu zase domov zavezú špeciálne spiatočné autobusy TTSK.

Futbalové talenty budú bojovať na turnaji Supervíkend U9 v Trnave

Počas víkendu sa vo futbalovom areáli Slávie na Rybníkovej ulici uskutoční turnaj slovenských prípraviek Supervíkend U9.

- Jump to main navigation
Jump to the top of the page