Skočiť na obsah

Voľné pracovné miesta TTSK

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Organizačné oddelenie (zvejrenené dňa 26.10.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie projektov (zverejnené dňa 13.10.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie rozpočtu a financovania (zverejnené dňa 13.10.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor stratégií a projektov (zverejnené dňa 12.10.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenia projektov (zverejnené dňa 05.10.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor školstva (zverejnené dňa 29.9.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie zahraničných vzťahov (zverejnené dňa 28.9.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie prevádzky úradu (zverejnené dňa 24.9.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie organizácie podujatí (zverejnené dňa 23.9.2021)

Trnavský samosprávny kraj v súvislosti s projektom "Clean mobility" prijme do zamestnania na Referát mobility (odbor stratégií a projektov) 2 zamestnancov (zverejnené 16.9.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Kancelária SK 8 (zverejnené dňa 14.9.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odboru školstva (zverejnené dňa 08.09.2021)

Tnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie projektov (zverejnené dňa 31.8.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenia stratégií a cezhraničnej spolupráce (zverejnené dňa 31.8.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odboru sociálnych vecí (zverejnené dňa 23.08.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenia rozpočtu a financovania (zverejnené dňa 18.08.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odboru dopravnej politiky (zverejnené dňa 17.08.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Analytika Kancelárie SK8 (zverejnené dňa 12.08.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Kancelária SK8 (zverejnené dňa 11.08.2021)

Trnavský samosprávny kraj oznamuje predĺženie lehoty na podanie žiadosti do zamestnania na pozíciu Odborného referenta - Oddelenie zahraničných vzťahov (zverejnené dňa 9.8.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka seniora 1 - Oddelenie NUS - Projekt SMART REGIÓN TTSK (zverejnené dňa 22.7.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie zahraničných vzťahov (zverejnené dňa 22.7.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka – juniora (analytika/analytičku) pozícia 4 Oddelenia stratégii a cezhraničnej spolupráce (zverejnené dňa 24.06.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka – seniora 1 (analytika/analytičku) pozícia 10 Oddelenia stratégii a cezhraničnej spolupráce (zverejnené dňa 24.06.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka – seniora 1 (analytika/analytičku) pozícia 11 Oddelenia stratégii a cezhraničnej spolupráce (zverejnené dňa 24.06.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie rozpočtu a financovania (zverejnené dňa 24.06.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta – Odboru komunikácie (zverejnené dňa 22.06.2021)

Trnavský samosprávny kraj PRIJME ZAMESTNANCA na Oddelenie zahraničných vzťahov (zverejnené dňa 10.06.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Útvaru hlavného kontrolóra TTSK (zverejnené dňa 08.06.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta – Oddelenie kontroly rozpočtových prostriedkov, Útvar hlavného kontrolóra (zverejnené dňa 08.06.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta – Oddelenie prevádzky úradu (zverejnené dňa 07.06.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - analytika – Kancelária SK 8 (zverejnené dňa 31.05.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta – Oddelenie organizácie podujatí (zverejnené dňa 18.05.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta – Odbor dopravnej politiky (zverejnené dňa 14.05.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta – Oddelenie projektov (zverejnené dňa 14.05.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Finančného manažéra - Oddelenie rozpočtu a financovania (zverejnené dňa 11.05.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie rozpočtu a financovania (zverejnené dňa 11.05.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor ľudských zdrojov (zverejnené dňa 07.04.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie projektov (zvrejenené dňa 23.03.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie NUS (zverejnené dňa 23.03.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie duálneho vzdelávania (zverejnené dňa 16.03.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Organizačné oddelenie (zverejnené dňa 17.03.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor ľudských zdrojov (zverejnené dňa 15.3.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor komunikácie (zverejnené dňa 12.3.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - seniora 1 na Oddelenie NUS Úradu TTSK (zverejnené dňa 19.02.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Manažéra pre programy Kreatívneho centra - Kreatívne centrum Úradu TTSK (zverejnené dňa 09.02.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor komunikácie (zverejnené dňa 22.1.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania, Odboru školstva (zverejnené dňa 22.01.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor sociálnych vecí (zverejnené dňa 20.1.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta Kancelárie SK 8 (zverejnené dňa 15.01.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Organizačné oddelenie (zverejnené dňa 13.01.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania študenta VŠ na Referát dotácií,grantov a občianskej participácie (zverejnené dňa 15.12.2020)
 

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor sociálnych vecí (zverejnené dňa 11.12.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka-seniora 1 (analytik 7) - Odbor financií (zverejnené dňa 10.12.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka-seniora 1 (analytik 6) - Odbor financií (zverejnené dňa 10.12.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta- Oddelenia rozpočtu a financovania (zverejnené dňa 10.12.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie projektov (zverejnené dňa 7.12.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta- Oddelenia nakladania s majetkom (zverejnené dňa 01.12.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Organizačné oddelenie (zverejnené dňa 27.11.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Referát dotácií, grantov a občianskej participácie (zverejnené dňa 23.11.2020)  

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor ľudských zdrojov (zverejnené dňa 18.11.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor sociálnych vecí (zverejnené dňa 16.11.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor dopravnej politiky, Oddelenie infraštruktúry (zverejnené dňa 19.10.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta 2 - Odbor ľudských zdrojov (zverejnené dňa 16.10.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor ľudských zdrojov (zverejnené dňa 16.10.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta 2 - Odbor zdravotníctva (zverejnené dňa 16.10.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor zdravotníctva (zverejnené dňa 16.10.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor komunikácie (zverejnené dňa 05.10.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenia organizácie podujatí (zverejnené dňa 23.09.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Projektového manažéra - Odbor školstva, vedy a výskumu (zverejnené dňa 23.09.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie správy výkonov škôl a školských zariadení (zverejnené dňa 23.09.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odboru ľudských zdrojov (zverejnené dňa 18.09.2020)

Trnavaský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Organizačné oddelenie (zverejnené dňa 11.09.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - seniora 1 (analytik 9) na Odbor analýz a verejných politík (zverejnené dňa 11.09.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta Oddelenia správy majetku (zverejnené dňa 07.09.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Experta/špecialistu - Nízkouhlíkovej stratégie Trnavskej župy(zverejnené dňa 07.09.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - seniora 1 (analytik 8) na Odbor analýz a verejných politík (zverejnené dňa 03.09.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odoborného referenta - Referát dotácií, grantov a občianskej participácie (zverejnené dňa 05.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Manažéra kontroly verejného obstarávania - Oddelenie implementácie projektov (zverejnené dňa 05.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie projektov (zverejnené dňa 04.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - seniora 1 (analytik 11) na Oddelenie stratégii a cezhraničnej spolupráce(zverejnené dňa 03.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - seniora 1 (analytik 10) na Oddelenie stratégii a cehraničnej spolupráce(zverejnené dňa 03.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - juniora (analytik 4) na Oddelenie stratégii a cehraničnej spolupráce(zverejnené dňa 03.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - juniora (analytik 5) na Oddelenie stratégii a cezhraničnej spolupráce(zverejnené dňa 03.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - seniora 1 (analytik 9) na Odbor analýz a verejných politík (zverejnené dňa 03.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - seniora 1 (analytik 8) na Odbor analýz a verejných politík (zverejnené dňa 03.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - seniora 1 (analytik 7) na Odbor financií (zverejnené dňa 03.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - seniora 1 (analytik 6) na Odbor financií (zverejnené dňa 03.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Manažéra kontroly verejného obstarávania na Oddelenie implementácie projektov (zverejnené dňa 17.07.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Manažéra kontroly verejného obstarávania na Oddelenie implementácie projektov (zverejnené dňa 07.07.2020)


Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odboru zdravotníctva (zverejnené dňa 30.06.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Finančného manažéra na Oddelenie rozpočtu a financovania (zverejnené dňa 30.06.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta/Manžéra kvality ovzdušia na Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia(zvrejnené dňa 22.06.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta na Oddelenie analýz a plánovania (zverejnené dňa 15.06.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta na Odbor ľudských zdrojov (zverejnené dňa 08.06.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta/ Špecialistu pre Európske záležitosti na Oddelenie zahraničných vzťahov (zverejnené dňa 27.05.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta/ Manažéra kvality ovzdušia na Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia (zverejnené dňa 19.05.2020)

Trnavský samosprávny kraj oznamuje úpravu mzdových podmienok na obsadenie pracovného miesta "Projektový manažér - Oddelenie implementácie projektov" (zverejnené dňa 19.05.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta na Odbor dopravnej politiky (zverejnené dňa 15.05.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Projektového manažéra na Oddelenie implementácie projektov (zverejnené dňa 14.05.2020)

Trnavský samosprávny kraj oznamuje predĺženie lehoty na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania na obsadenie pracovného miesta Odborného referenta na Odbore ľudských zdrojov (zverejnené dňa 07.05.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta na Odbor ľudských zdrojov (zverejnené dňa 05.05.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta na Oddelenie marketingu a propagácie (zverejnené dňa 26.03.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - cyklokoordinátora na Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia (zverejnené dňa 06.03.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Kontrolného manažéra na Oddelenie kontroly Fondu malých projektov (zverejnené dňa 28.02.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta na Oddelenie investičných činností (zverejnené dňa 17.02.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta na Oddelenie účtovníctva (zverejnené dňa 20.01.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - analytika na Sekretariát SK8 (zverejnené dňa 03.01.2020)


 
Vytvorené dňa: 11.06.2019
Aktualizované dňa: 26.10.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky