Skočiť na obsah

Voľné pracovné miesta TTSK

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor ľudských zdrojov (zverejnené dňa 07.04.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie projektov (zvrejenené dňa 23.03.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie NUS (zverejnené dňa 23.03.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie duálneho vzdelávania (zverejnené dňa 16.03.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Organizačné oddelenie (zverejnené dňa 17.03.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor ľudských zdrojov (zverejnené dňa 15.3.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor komunikácie (zverejnené dňa 12.3.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - seniora 1 na Oddelenie NUS Úradu TTSK (zverejnené dňa 19.02.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Manažéra pre programy Kreatívneho centra - Kreatívne centrum Úradu TTSK (zverejnené dňa 09.02.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor komunikácie (zverejnené dňa 22.1.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania, Odboru školstva (zverejnené dňa 22.01.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor sociálnych vecí (zverejnené dňa 20.1.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta Kancelárie SK 8 (zverejnené dňa 15.01.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Organizačné oddelenie (zverejnené dňa 13.01.2021)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania študenta VŠ na Referát dotácií,grantov a občianskej participácie (zverejnené dňa 15.12.2020)
 

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor sociálnych vecí (zverejnené dňa 11.12.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka-seniora 1 (analytik 7) - Odbor financií (zverejnené dňa 10.12.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka-seniora 1 (analytik 6) - Odbor financií (zverejnené dňa 10.12.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta- Oddelenia rozpočtu a financovania (zverejnené dňa 10.12.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie projektov (zverejnené dňa 7.12.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta- Oddelenia nakladania s majetkom (zverejnené dňa 01.12.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Organizačné oddelenie (zverejnené dňa 27.11.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Referát dotácií, grantov a občianskej participácie (zverejnené dňa 23.11.2020)  

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor ľudských zdrojov (zverejnené dňa 18.11.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor sociálnych vecí (zverejnené dňa 16.11.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor dopravnej politiky, Oddelenie infraštruktúry (zverejnené dňa 19.10.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta 2 - Odbor ľudských zdrojov (zverejnené dňa 16.10.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor ľudských zdrojov (zverejnené dňa 16.10.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta 2 - Odbor zdravotníctva (zverejnené dňa 16.10.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor zdravotníctva (zverejnené dňa 16.10.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odbor komunikácie (zverejnené dňa 05.10.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenia organizácie podujatí (zverejnené dňa 23.09.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Projektového manažéra - Odbor školstva, vedy a výskumu (zverejnené dňa 23.09.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie správy výkonov škôl a školských zariadení (zverejnené dňa 23.09.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odboru ľudských zdrojov (zverejnené dňa 18.09.2020)

Trnavaský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Organizačné oddelenie (zverejnené dňa 11.09.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - seniora 1 (analytik 9) na Odbor analýz a verejných politík (zverejnené dňa 11.09.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta Oddelenia správy majetku (zverejnené dňa 07.09.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Experta/špecialistu - Nízkouhlíkovej stratégie Trnavskej župy(zverejnené dňa 07.09.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - seniora 1 (analytik 8) na Odbor analýz a verejných politík (zverejnené dňa 03.09.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odoborného referenta - Referát dotácií, grantov a občianskej participácie (zverejnené dňa 05.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Manažéra kontroly verejného obstarávania - Oddelenie implementácie projektov (zverejnené dňa 05.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Oddelenie projektov (zverejnené dňa 04.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - seniora 1 (analytik 11) na Oddelenie stratégii a cezhraničnej spolupráce(zverejnené dňa 03.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - seniora 1 (analytik 10) na Oddelenie stratégii a cehraničnej spolupráce(zverejnené dňa 03.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - juniora (analytik 4) na Oddelenie stratégii a cehraničnej spolupráce(zverejnené dňa 03.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - juniora (analytik 5) na Oddelenie stratégii a cezhraničnej spolupráce(zverejnené dňa 03.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - seniora 1 (analytik 9) na Odbor analýz a verejných politík (zverejnené dňa 03.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - seniora 1 (analytik 8) na Odbor analýz a verejných politík (zverejnené dňa 03.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - seniora 1 (analytik 7) na Odbor financií (zverejnené dňa 03.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborníka - seniora 1 (analytik 6) na Odbor financií (zverejnené dňa 03.08.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Manažéra kontroly verejného obstarávania na Oddelenie implementácie projektov (zverejnené dňa 17.07.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Manažéra kontroly verejného obstarávania na Oddelenie implementácie projektov (zverejnené dňa 07.07.2020)


Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Odboru zdravotníctva (zverejnené dňa 30.06.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - Finančného manažéra na Oddelenie rozpočtu a financovania (zverejnené dňa 30.06.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta/Manžéra kvality ovzdušia na Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia(zvrejnené dňa 22.06.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta na Oddelenie analýz a plánovania (zverejnené dňa 15.06.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta na Odbor ľudských zdrojov (zverejnené dňa 08.06.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta/ Špecialistu pre Európske záležitosti na Oddelenie zahraničných vzťahov (zverejnené dňa 27.05.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta/ Manažéra kvality ovzdušia na Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia (zverejnené dňa 19.05.2020)

Trnavský samosprávny kraj oznamuje úpravu mzdových podmienok na obsadenie pracovného miesta "Projektový manažér - Oddelenie implementácie projektov" (zverejnené dňa 19.05.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta na Odbor dopravnej politiky (zverejnené dňa 15.05.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Projektového manažéra na Oddelenie implementácie projektov (zverejnené dňa 14.05.2020)

Trnavský samosprávny kraj oznamuje predĺženie lehoty na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania na obsadenie pracovného miesta Odborného referenta na Odbore ľudských zdrojov (zverejnené dňa 07.05.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta na Odbor ľudských zdrojov (zverejnené dňa 05.05.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta na Oddelenie marketingu a propagácie (zverejnené dňa 26.03.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - cyklokoordinátora na Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia (zverejnené dňa 06.03.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Kontrolného manažéra na Oddelenie kontroly Fondu malých projektov (zverejnené dňa 28.02.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta na Oddelenie investičných činností (zverejnené dňa 17.02.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta na Oddelenie účtovníctva (zverejnené dňa 20.01.2020)

Trnavský samosprávny kraj prijme do zamestnania Odborného referenta - analytika na Sekretariát SK8 (zverejnené dňa 03.01.2020)


 
Vytvorené dňa: 11.06.2019
Aktualizované dňa: 07.04.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky