Jump to content

Poznaj slovenskú reč

Publikované:

Zobraziť galériu Marek_Máťaš

Aj tento rok sa v gescii Štátneho pedagogického ústavu uskutočnilo Celoštátne kolo súťaže Poznaj slovenskú reč pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Celoštátne kolo 39. ročníka súťaže sa konalo na Strednej odbornej škole stavebnej v Nových Zámkoch v dňoch 5. až 7. júna 2019. Súťaž otvorila a prítomných srdečne privítala predsedníčka celoštátnej odbornej komisie súťaže Poznaj slovenskú reč PaedDr. Anita Halászová.

Súťaže sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa umiestnili v krajských postupových kolách na prvých troch miestach 1., 2., 3. a 4. kategórie. Našu školu reprezentoval Marek Máťaš, študent II.D triedy, ktorý súťažil v tretej kategórii medzi gymnazistami a inými stredoškolákmi pochádzajúcich z rôznych miest Slovenska. Po usilovnej a svedomitej príprave sa Marek umiestnil na druhom mieste v striebornom pásme.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Kto nás chráni

Cieľom súťaže je podnietiť deti k bezpečnému správaniu sa, predchádzaniu úrazov, dopravných nehôd, k prevencii kriminality, drogových závislostí a iných negatívnych javov.

Z trnavského kraja autobusom na Pohodu

Na obľúbený festival Pohoda 2019 návštevníkov tento rok pohodovo dovezú a z festivalu zase domov zavezú špeciálne spiatočné autobusy TTSK.

Futbalové talenty budú bojovať na turnaji Supervíkend U9 v Trnave

Počas víkendu sa vo futbalovom areáli Slávie na Rybníkovej ulici uskutoční turnaj slovenských prípraviek Supervíkend U9.

- Jump to main navigation
Jump to the top of the page