Skočiť na obsah
6. kolo výzvy
Uzávierka 6. kola predkladania žiadostí o NFP je 29. 11. 2019
 

Text výzvy, ako i úplnú dokumentáciu k výzve si môžete stiahnuť z webovej stránky operačného programu INTERREG V-A SK-AT na nasledovnom linku v sekcii „Výzvy“:

https://www.sk-at.eu/sk/

Zároveň Vám oznamujeme, že Vaše projektové zámery, ako i projekty môžete konzultovať na oddelení stratégií a cezhraničnej spolupráce/referát cezhraničnej spolupráce.

Kontaktné osoby pre poskytovanie konzultácií a poradenstva:

Ing. Ida Antipovová

vedúca odd. stratégií a cezhraničnej spolupráce

E-mail: ida.antipovova@trnava-vuc.sk

Tel.: +421 33 5559 620

 

Mgr. Andrea Koláriková

odborný referent na referáte cezhraničnej spolupráce

E-mail: andrea.kolarikova@trnava-vuc.sk

Tel.: +421 33 5559 623

 

Poradenstvo a konzultácie sú poskytované bezplatne v rámci projektu inštitucionálnej spolupráce Connecting Regions SK-AT (ConnReg SK-AT).
 

interreg_icon_public_neg_RGB
 


5. kolo výzvy
Uzávierka podávania žiadostí pre 5. kolo výzvy na predkladanie projektov: 28. jún 2019
Výber projektov sa uskutoční na zasadnutí Monitorovacieho výboru v dňoch 15. október 2019 - 16. október 2019

4. kolo výzvy
Uzávierka podávania žiadostí pre 4. kolo výzvy na predkladanie projektov: 31. január 2019
Výber projektov sa uskutoční na zasadnutí Monitorovacieho výboru dňa 7. mája 2019.


3. kolo výzvy

Monitorovací výbor Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko na svojom 5. zasadnutí 20. - 21. marca 2018 v Trnave určil uzávierku podávania žiadostí pre 3. kolo výzvy na predkladanie projektov na 29. jún 2018.
Výber projektov sa uskutoční na zasadnutí Monitorovacieho výboru 24. a 25. októbra 2018.

 
2. kolo výzvy
Monitorovací výbor Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko na svojom 3. zasadnutí v dňoch 20. - 21.6.2017 určil uzávierku prebiehajúceho 2. kola výzvy na predkladanie projektov na 15. november 2017
Výber projektov predložených v 2. kole otvorenej výzvy prebehne na 4. zasadnutí Monitorovacieho výboru v dňoch 20. a 21. marca 2018.
 
 

Informácia o vyhlásení výzvy Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko

Dňa 9. 12. 2016 bola vyhlásená výzva Programu spolupráce Interreg  V-A Slovenská republika - Rakúsko na podávanie projektov slovensko – rakúskej cezhraničnej spolupráce.

Uzatvárací termín pre podávanie projektov v aktuálnom kole výzvy je 28. 2. 2017.

Vytvorené dňa: 13.06.2019
Aktualizované dňa: 19.08.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

SK 8: Slovenskí župani a českí hejtmani sa historicky po prvýkrát stretli na Slovensku

V pondelok 10. augusta 2020 sa uskutočnilo historicky prvé rokovanie Združenia samosprávnych krajov SK 8 a Asociácie krajov Českej republiky (AK ČR) na území Slovenskej republiky. Slovenských županov a českých hejtmanov pri tejto príležitosti slávnostne prijal predseda Národnej rady Slovenskej republiky, a to symbolicky v bývalej Sieni federácie Bratislavského hradu.

Už takmer 1400 ľudí využilo možnosť cestovať autobusom za 1€

Rodinný cestovný lístok využilo za prvý mesiac už 383 rodín. Na tento nový typ cestovného lístka v prímestskej autobusovej doprave bolo v júli prepravených spolu až 1351 cestujúcich.

Trnavská župa opravuje úseky ciest


Trnavská župa tento rok opraví spolu takmer 50 km ciest II. a III. triedy v celom kraji. Rekonštrukcia a modernizácia sa týka až 21 úsekov ciest. K najdlhším opravovaným patria úseky ciest III. triedy Naháč – Dubové v okrese Trnava a Prietrž – Osuské v okrese Senica.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky