Skočiť na obsah

Trnavská župa hospodárila s prebytkom viac ako 17 mil. €

Publikované:

Okres Piešťany dostane zariadenie sociálnych služieb a kultúrno-kreatívne centrum.

Zobraziť galériu

Trnavský samosprávny kraj v roku 2018 hospodáril s prebytkom 17,3 mil. €. Poslanci tiež schválili štipendiá pre žiakov prvých ročníkov na podporu duálneho vzdelávania, návrhy na udelenie ocenení či spolufinancovanie projektov na rekonštrukciu a modernizáciu  ciest II. triedy. Výrazné rozvojové investície smerujú do okresu Piešťany, v ktorom by malo vzniknúť nové zariadenie sociálnych služieb a kultúrno - kreatívne centrum. Rokovanie zastupiteľstva trnavskej župy sa uskutočnilo v meste Piešťany.

„Dnešné výjazdové rokovanie župného zastupiteľstva v meste Piešťany považujem za veľmi úspešné. Náš prvý rok v úrade TTSK sme hospodárili s prebytkom 17,3 mil. €. Prostriedky použijeme na tvorbu rezervného fondu a na fond pre zníženie investičného dlhu, ktorým chceme financovať rozvojové župné projekty,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Poslanci schválili dotácie na regionálny rozvoj, pre ktoré bolo v rozpočte TTSK na rok 2018 vyčlenených 500 tis. €. Podporených bolo 21 projektov. Trnavská župa tiež pomôže mestu Trnava a v priestoroch župnej Strednej priemyselnej školy bude zriadená dočasná školská jedáleň pre ZŠ Jána Bottu v Trnave, kým mesto nevyrieši problém so stravovaním pre žiakov základnej školy. 

Trnavská župa zavádza nové štipendiá, a to pre žiakov prvých ročníkov stredných odborných škôl, ktorí vstúpili do systému duálneho vzdelávania – 50 € mesačne počas školského roka (10 mesiacov). Župa tiež pripravuje ďalšie opatrenia na podporu duálneho systému vzdelávania, a to v oblasti cestovania a ubytovania. 
„Výjazdové rokovanie prináša aj výrazné investície do okresu Piešťany. Už v rozpočte na tento rok počítame  s financiami na projektovú dokumentáciu  pre zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb práve pre tento okres. Výbornou správou je, že poslanci schválili plán pre  vznik úplne novej kultúrnej inštitúcie, ktorá v Piešťanoch absentuje, a to kultúrno – kreatívne centrum, ktoré chceme vytvoriť vytvoriť v spolupráci s Iniciatívou ARTA,“ doplnil J. Viskupič. 

Zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie projektov na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. triedy. V prípade schválenia nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu  budú realizované modernizačné projekty na úseku cesty horského priechodu Havran, ceste Lehnice – prieťah a úseku Horné Orešany – prieťah. 

Do funkcie boli poslancami TTSK menovaní 17 riaditelia zariadení sociálnych služieb, riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave a riaditeľ Správy a údržby ciest TTSK.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Do predaja prichádza kniha, ktorá radí samosprávam a občianskym organizáciám, ako meniť opustené budovy na centrá kultúry a spoločenských inovácií

Nadácia Cvernovka v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom vydáva knihu s netradičným názvom “Nepredať! Zveľadiť!”. Publikácia analyzuje situáciu nevyužívaného samosprávneho majetku, konkrétne budov a areálov, ktoré by mohli byť regenerované komunitnými developerskými kolektívmi. Sleduje európsky, ale najmä slovenský kontext, jeho zákony a predpoklady. V niekoľkých kapitolách analyzuje existujúce a pripravované projekty po celom Slovensku a hľadá ich spoločné parametre.

Klimatická zmena, ale aj svet hoaxov a dezinformácií ako novembrové témy na gymnáziu

V rámci cyklu odborných prednášok a diskusií pod názvom Eurotémy na gymnáziu študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, prijali pozvanie kancelárie EP na Slovensku a spoločnosti Neuropea zúčastniť sa v piatok 13. novembra 2020 na panelovej diskusii venovanej téme Európa v klimatickej pohotovosti.

Trnavská župa oslovila firmy s prosbou o darovanie techniky pre stredoškolákov v núdzi

Trnavská župa požiadala firmy pôsobiace na svojom území o pomoc. Najmä pre žiakov zo sociálne slabších rodín chce zabezpečiť technické vybavenie nevyhnutné na úspešný prechod na dištančné vzdelávanie.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky