Jump to content

Dopravené obmedzenia

Výluka nákladnej dopravy nad 12t v Hlohovci

V mesiaci júl 2019 Trnavský samosprávny kraj osadí v meste Hlohovec dopravné značenie, ktoré vylúči nákladnú dopravy nad 12 t. z cestnej premávky na ceste II/513 v intraviláne mesta Hlohovec .
Dôvodom je havarijný stav cestného mosta, a to do času, kým neprebehne jeho komplexná rekonštrukcia. Ide o opatrenie na ochranu obyvateľov mesta a dopravcov.

Potrebné informácie môžete získať v čase 9.00 - 15.00 hod. telefonicky na číslach: Odbor dopravnej politiky Úradu Trnavského samosprávneho kraja : +421 33 5559 541 alebo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja: +421 33 5531 287, 288 – kl. 111 

Uzávierka úseku Holíč – Hodonín od 22.7.2019 do 31.10.2019


V dňoch 22.7.2019 až 31.10.2019 bude úplná uzávierka úseku Holíč – Hodonín z dôvodu pripravovanej opravy mosta na ceste I/51 v meste Holíč. Úplná uzávierka mosta bude od 22.7.2019 od 06,00 hod. do 31.10.2019 do 24,00 hod. 
Obchádzková trasa pre všetky vozidlá bude vedená po ceste II/426 v smere na Skalicu do Českej republiky (Hodonín). Trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením. Touto cestou žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o jeho rešpektovanie.
Autobusová doprava počas uzávierky mosta bude zabezpečovaná upravenou linkou  205 408 Senica - Radošovce - Koválovec - Holíč. Spoje tejto linky budú počas uzávierky predĺžené na autobusovú zastávku Holíč, žel. st. a budú tvoriť prípoje k vlakovej doprave na trase Holíč -  Hodonín a späť - cestovné poriadky spojenia vlakov a autobusov na stiahnutie. Lístky na vlak z Holíča je potrebné zakúpiť si vo vlaku. a lístky na vlak z Hodonína sú v predaji v pokladni na železničnej stanici Hodonín.
Created on: 26.06.2019
Updated on: 17.07.2019
Are you interested in this information? Share it further.

News

Verejnosť môže pripomienkovať územnú stratégiu

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vypracoval zmenu Územnej stratégie Trnavského kraja na roky 2014 – 2020, ktorá sa týka najmä ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Verejnosť má právo túto zmenu strategického dokumentu písomne pripomienkovať do 2. augusta 2019.

Trnavská župa podporí aktivity na predchádzanie živelným pohromám

Trnavská župa, prostredníctvom Centrálneho krízového fondu (CKF), podporí aktivity, ktoré pomôžu predchádzať živelným udalostiam a katastrofám. Obce a mestá tak môžu na tento účel žiadať o dotácie do 15. augusta 2019. Maximálna výška dotácie je 5 000 €, minimálna je 1 000 €. Spoluúčasť úspešného žiadateľa je 25% z celkovej výšky dotácie. Výzvy sa môžu zúčastniť len samosprávy, ktoré sú členmi CKF. 

V kraji pribudol život zachraňujúci prístroj (AED) dostupný verejnosti.

Pri jeho použití sa šanca na prežitie zvyšuje až o 70 percent. Automatický externý defibrilátor je život zachraňujúci prístroj, ktorý je pre širokú verejnosť dostupný už aj na budove Úradu trnavského samosprávneho kraja.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page