Jump to content

Dopravné informácie

stop


MAPA MODERNIZÁCIÍ A REKONŠTRUKCIÍ CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

 


 

Čiastočná uzávierka časti cesty v meste Hlohovec

 

Miesto uzávierky cesty: II/507 v km od 72,18 do 73,678 na Hviezdoslavovej a Dukelskej ulici v Hlohovci

Dôvod uzávierky: rekonštrukcia cesty II/507 (frézovanie vozovky a následné ukladanie asfaltových vrstiev)

Druh uzávierky: čiastočná

Termín uzávierky: od 07:00 hod. dňa 11.11.2019

                               do 18:00 hod. dňa 30.11.2019

Navrhovaná obchádzka: cestná premávka bude vedená po ceste II/507, usmerňovaná schváleným prenosným dopravným značením.

 

 
 

Úplná uzávierka časti cesty v obci Dolné Trhovište

Miesto uzávierky cesty:
II/514 v km 6,30 v obci Dolné Trhovište

Dôvod uzávierky: rekonštrukcia priepustu č. P28758 na ceste II/514

 

Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: odo dňa 04.11.2019

                                 do dňa 24.11.2019

Navrhovaná obchádzka: Cestná premávka bude vedená po ceste II/514 z Dolného Trhovišťa – smer Topoľčany, ďalej po ceste III/1325 cez obce Dolné Otrokovce a Horné Otrokovce, ďalej po ceste III/1315 cez obce Horné Otrokovce a Tepličky na cestu II/507 smer Hlohovec, resp. Piešťany a späť usmerňovaná schváleným prenosným dopravným značením.

 

 


 

Čiastočná uzávierka cesty medzi Trnavou a Ružindolom pri Farskom mlyne

 

Miesto uzávierky cesty: II/504 km 17,545-17,575 medzi Trnavou a Ružindolom pri Farskom mlyne

Dôvod uzávierky: oprava povrchu cesty II/504

Druh uzávierky: čiastočná

Dĺžka uzávierky: 0,030 km

Termín uzávierky: od 05.11.2019 do 12.11.2019

Navrhovaná obchádzka: súbežne s opravovaným úsekom cesty.

 

 
 

 

 

Správa a údržba ciest TTSK realizuje opravu mosta medzi obcami Dolné Trhovište a Merašice

Dňa 23.10.2019 v ranných hodinách z dôvodu nerešpektovania dopravného značenia a nepozornosti prišlo k dopravnej nehode. Žiadame všetkých vodičov, aby rešpektovali dopravné značenie, ktoré je umiestnené na ceste II/514.

IMG_20191022_114218  IMG-20191023-WA0001  IMG-20191023-WA0002  IMG-20191023-WA0003

 
 

Úplná uzávierka cesty II/514 v okrese Hlohovec v kat. území Dolné Trhovište

 
Úplná uzávierka je potrebná z dôvodu rekonštrukcie mosta M981 v ckm 10,00 (medzi obcami D. Trhovište – Merašice) a rekonštrukcie priepustu P28758 v ckm 6,30 (pred obcou D. Trhovište smer od Hlohovca).
 
Úplná uzávierka bude prebiehať v dňoch:
- rekonštrukcia mosta M981 - od 15.10.2019 do max. 07.11.2019
- rekonštrukcia priepustu P28758 - najneskôr od 8.11.2019 do max. 27.12.2019
 
Čiastočná uzávierka časti cesty Trnava-Suchá nad Parnou

 

Miesto uzávierky cesty: III/1295 v km od 0,410 do km 6,208 Trnava-Suchá nad Parnou

Dôvod uzávierky: rekonštrukcia a oprava cesty III/1295

Druh uzávierky: čiastočná

Termín uzávierky: od 09.09.2019 do 02.12.2019

Dĺžka uzávierky: 5,798 km

Navrhovaná obchádzka: cestná premávka bude vedená po ceste III/1295 usmerňovaná schváleným prenosným dopravným značením

 
 

Čiastočná uzávierka cesty v meste Hlohovec

 

Miesto uzávierky cesty: II/507 v km od 72,18 do 73,678 na Hviezdoslavovej a Dukelskej ulici v Hlohovci

Dôvod uzávierky: rekonštrukcia cesty II/507 (frézovanie vozovky a následné ukladanie asfaltových vrstiev)

Druh uzávierky: čiastočná

Termín uzávierky: od 07:00 hod. dňa 07.10.2019

                                do 18:00 hod. dňa 10.11.2019

Navrhovaná obchádzka: cestná premávka bude vedená po ceste II/507 usmerňovaná schváleným prenosným dopravným značením

 

 


 

Čiastočná uzávierka cesty I/51

 

Miesto uzávierky cesty: cesta I/51 v km 103,800, k. ú. Jablonica, extravilán, horský priechod Biela Hora

Dôvod uzávierky: oprava zosunutého svahu cesty I/51 v km 103,800 za parkoviskom pri moste nad železničnou traťou v smere Trnava – Jablonica vpravo.

Druh uzávierky: čiastočná

Termín uzávierky:

  1. etapa: 03.10.2019 – 10.11.2019, denne v čase od 08:00 do 17:00 hod.: realizácia oporného múra z drôtokamenných košov, predĺženie priepustu, dosypanie svahu cesty, prísun stavebného materiálu z odpočívadla medzi zosuvom a mostom nad železnicou, podľa potreby použitie regulovčíkov,

  2. etapa: 11.11.2019 – 24.11.2019, nepretržite, s použitím cestnej svetelnej signalizácie: oprava prepadnutej cesty a krajnice v rozsahu šírka max. 3,0 m a dĺžka max. 30 m.

Navrhovaná obchádzka: nie je určená, doprava bude vedená striedavo pre oba smery jazdy po voľnom jazdnom pruhu cesty I/51 šírky min. 2,75 m pod ochranou prenosného dopravného značenia, regulovčíkov (1.etapa) a cestnej svetelnej signalizácie (2. etapa).

 
 

Úplná uzávierka časti cesty v k.ú. Kvetoslavov

 

Miesto uzávierky cesty: cesta III/1375 od km 2,237 po km 3,237 v k. ú. Bučuháza, Kvetoslavov

Dôvod uzávierky: cesta III/1375 z dôvodu uskutočnenia stavby „Projekt prenosného dopravného značenia na ceste II/503 počas spustenia preložky cesty II/503 – obchádzka pri úplnej uzávere cesty III/1375“.

 

Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: od 27.09.2019 do 31.12.2019

Dĺžka obchádzky: 6 km

Dĺžka uzávierky: 1km

Navrhovaná obchádzka: cesta III/1375 – cesta I/63 – cesta II/503

 
 

Úplná uzávierka časti cesty medzi obcami Kráľovianky a Čukárska Paka

 

Miesto uzávierky cesty: cesta III/1377 od km 2,616 po km 2,716 medzi obcami Kráľovianky a Čukárska Paka

Dôvod uzávierky: uskutočnenie stavby „D4/R7 PPP Diaľnica D4/Rýchlostná cesta R7 - Projekt prenosného dopravného značenia na ceste III/1377 počas realizácie napojenia obchádzky na pôvodnú cestu – I. a II. etapa“

Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: od 27.09.2019 do 31.12.2019

 

Navrhovaná obchádzka: Dočasná obchádzková cesta v súbehu s cestou III/1377. Obchádzková trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením.

 

 

 

 

Úplná uzávierka časti cesty Kostolná Gala – Holice

Miesto uzávierky cesty: cesta III/1389 od km 0,184 po km 0,608 v k. ú. Kostolná Gala obce Holice 

Dôvod uzávierky:
uskutočnenie stavby „Projekt prenosného dopravného značenia počas úplnej uzávery cesty III/1389 s obchádzkou po ceste III/1390 počas preložky SO 506.1, SO 529.1 a SO 530.1“


Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: od 20.09.2019 do 31.12.2019
Navrhovaná obchádzka: miestna komunikácia medzi cestami III/1389 a III/1390 – cesta III/1390. Obchádzková trasa je vyznačená prenosným dopravným značením. 

Čiastočná uzávierka cesty Krakovany-Ostrov

Miesto uzávierky cesty: cesta II/504 v km 51,180 – 54,580 v k. ú. Krakovany a v k. ú. Ostrov

Dôvod uzávierky: oprava vozovky cesty II/504

Druh uzávierky: čiastočná

Termín uzávierky: 09. 09. 2019 – 22. 11. 2019 nepretržite

Dĺžka uzávierky: 3400 m

Popis trasy: obchádzková trasa nie je určená. Doprava bude počas prác vedená v jednom jazdnom pruhu cesty II/504 súbežne s opravovaným úsekom cesty, pričom bude usmerňovaná a riadená prenosným dopravným značením, prenosnou cestnou svetelnou signalizáciou a v prípade potreby aj regulovčíkmi dopravy.


 

 

 
Čiastočná uzávierka cesty v obci Banka

Miesto uzávierky cesty: č. II/499 v km 70,597 – 71,306 v obci Banka

Dôvod uzávierky: oprava a modernizácia cesty II/499

Druh uzávierky: čiastočná

Dĺžka uzávierky: 709 m

Termín uzávierky: 02. 09. 2019 8:00 hod. – 15. 11. 2019 20:00 hod. nepretržite
Popis trasy: Doprava bude počas prác vedená v jednom jazdnom pruhu cesty II/499 súbežne s opravovaným úsekom cesty, pričom bude usmerňovaná a riadená prenosným dopravným značením, prenosnou cestnou svetelnou signalizáciou a v prípade potreby aj regulovčíkmi dopravy.

 Čiastočná uzávierka cesty Šoporňa

Miesto uzávierky cesty: v km 4,850-9,400 v k.ú. Šoporňa
Dôvod uzávierky: rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa-Dlhá nad Váhom km 4,850-9,400
Druh uzávierky: čiastočná
Doba uzávierky:  
úsek 1 pravá strana                        22.08.2019-10.09.2019

úsek 1 ľavá strana                          10.09.2019-05.10.2019
úsek 2 pravá strana                        05.10.2019-30.10.2019
úsek 2 ľavá strana                          05.11.2019-30.11.2019
asfaltovanie obrusnej vrstvy          30.11.2019-04.12.2019
úsek 3 pravá strana                        01.03.2020-30.03.2020
úsek 3 ľavá strana                          30.03.2020-30.04.2020
asfaltovanie obrusnej vrstvy          01.05.2020-03.05.2020   
zriadenie TDZ                                04.05.2020-15.05.2020
Dĺžka uzávierky: 4,550 km
Obchádzková trasa: riadenie premávky bude zabezpečené cestnou svetelnou signalizáciou pri zachovaní priebežného dopravného pruhu o min. šírke 2,75 m na ceste II/573.  Obmedzenie premávky bude vyznačené prenosným dopravným značením v oboch smeroch.
 


Čiastočná uzávierka cesty Podbranč - Myjava

Miesto uzávierky: II/581 Podbranč – Myjava, hranica kraja, km 6,823 – 10,321
Dôvod uzávierky: rekonštrukcia a modernizácia cesty
Druh uzávierky: čiastočná (striedavo uzavretý jeden jazdný pruh cesty)
Termín uzávierky: od 12. 08. 2019 od 08.00 hod. do 01. 12. 2019 do 16.00 hod.
Popis obchádzky: Cestná premávka bude usmernená prenosným dopravným značením a riadená cestnou svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu  cesty pre oba smery   jazdy.
V prípade potreby bude premávka  v úseku pracoviska  regulovaná aj osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu.


Uzávierka na ceste II/572 z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie cesty

Miesto uzávierky: cesta II/572 od km 21,000 (križovatka ciest II/503 a II/572) po km 25,956 (začiatok obce Lehnice)
Termín, trvanie uzávierky: od 05.08.2019 do 05.12.2019
Navrhovaná obchádzka: cesta III/1430 Lehnice – Oľdza, cesta III/1410 Oľdza – Hubice, II/503 Hubice – smer Kvetoslavov
Obchádzková trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením.
 


Nákladná doprava bude v meste Hlohovec vylúčená od 12. augusta 2019

Trnavský samosprávny kraj od 12. augusta 2019 vylúči nákladnú dopravu nad 12 ton z cestnej premávky v meste Hlohovec. Dôvodom je havarijný stav cestného mosta, a to do času, kým neprebehne jeho komplexná rekonštrukcia.
Trnavská župa pripravuje komplexnú rekonštrukciu cestného mosta. Momentálne prebieha príprava projektovej dokumentácie, ktorá určí celý rozsah rekonštrukčných prác, ako aj ich časový harmonogram.
Výnimku však dostanú autobusy verejnej dopravy, vozidlá správy a údržby ciest a vozidlá s komunálnym odpadom
Obchádzkové trasy:
Južná trasa obchádzková trasa  pre nákladné vozidlá nad 12 ton
Šulekovo - Leopoldov (cesta II/513) – diaľničná križovatka Hlohovec (diaľnica D1) - diaľničná križovatka Trnava (diaľnica D1)  - diaľničná križovatka Šintava (rýchlostná cesta R1) – Sereď( cesta I/62, Šintava) – Dvorníky, Bojníčky (cesta II/507) - Hlohovec
Severná trasa obchádzková trasa pre nákladné vozidlá nad 12 ton:  
Šulekovo (cesta II/513)– Leopoldov (cesta III/1319) – Drahovce (cesta I/61) – Piešťany, Nové Mesto nad Váhom( cesta I/61) - Rakoľúby ( cesta II/515)  - Hrádok, Lúka, Banka (cesta II/507) – Ratnovce, Sokolovce, Jalšové, Koplotovce (cesta II/507) - Hlohovec
Created on: 26.06.2019
Updated on: 14.11.2019
Are you interested in this information? Share it further.

News

Nežná revolúcia v meste Galanta – NOVEMBER ´89

November ´89 sa nezmazateľne zapísal do našich novodobých dejín. Pripomenutie si kľúčových udalostí Nežnej revolúcie i tých, ktoré jej predchádzali, bolo témou vzdelávacích podujatí pre mládež i dospelých, ktoré pripravilo a zrealizovalo pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie Galantské osvetové stredisko v spolupráci so študentmi Gymnázia Janka Matúšku v Galante.

Logisti na stáži v rámci projektu Erasmus+

V druhej polovici októbra sa deväť študentov odboru logistika zúčastnilo zahraničnej stáže v rámci projektu Erasmus+ vo firme ČD Cargo – prevádzková jednotka Česká Třebová.

November 89 a MY

15. novembra, v predvečer 30. výročia nežnej revolúcie traja študenti našej školy mohli prežiť vtedajšiu atmosféru z prvej ruky.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page