Jump to content

Dopravné informácie

AKÉ INFORMÁCIE HĽADÁTE?stop

MAPA PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V TRNAVSKOM KRAJI 

V trnavskej župe vznikla nová výnimočná mapa, ktorá cestujúcim priblíži prímestské autobusové linky v rámci kraja. Obsahuje spoje všetkých troch dopravcov, zobrazená je každá zastávka na daných linkách.

Projekt mapovanie prímestských spojov však mapou nekončí. Postupne sa cestujúci môžu tešiť aj na aktuálne informácie o svojich spojoch, ich lokalite a obsadenosti.

Mapu prímestských autobusových liniek si v plnom rozlíšení môžete stiahnuť TU.

 


MAPA MODERNIZÁCIÍ A REKONŠTRUKCIÍ CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 


 
 

 

  

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

Úplná uzávierka časti cesty v obci Holice

 

Miesto uzávierky cesty: III/1390 od km 0,000 po km 1,187 v k. ú. Kostolná Gala obce Holice

Dôvod uzávierky: uskutočnenie stavby ,,D4/R7 PPP Rýchlostná cesta R7, Ketelec-Dunajská Lužná

Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: dňa 02.03.2020 od 12.00 hod. do 16:00 hod. dňa 31.03.2020

Druh uzávierky: úplná

Dĺžka uzávierky: 1,187 km

Dĺžka obchádzky: 7,2 km

Navrhovaná obchádzka: cesta I/63 – III/1433 (Vieska -Orechová Potôň)-III/1432 (Michal na Ostrove)-III/1390Úplná uzávierka časti cesty v obci Holice


Miesto uzávierky cesty: cesta III/1385 od km 0,000 po km 0,060 v k. ú. Kostolná Gala obce Holice

cesta III/1389 od km 0,000 po km 0,600 v k. ú. Kostolná Gala obce Holice

Dôvod uzávierky: na cestách III/1385 a III/1389 z dôvodu uskutočnenia stavby „Realizácia okružnej križovatky na ceste I/63 - III. etapa“

 

Termín uzávierky: od 07.01.2020 do 31.03.2020

Navrhovaná obchádzka:
cesta III/1385: miestna komunikácia – cesta I/63

cesta III/1389: miestna komunikácia medzi cestami III/1389 a III/1390 – cesta III/1390

Obchádzková trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením.

 

 


        

       

Úplná uzávierka časti cesty v k.ú. Kvetoslavov

Miesto uzávierky cesty: cesta III/1375 od km 2,237 po km 3,237 v k. ú. Bučuháza, Kvetoslavov

 

Dôvod uzávierky: cesta III/1375 z dôvodu uskutočnenia stavby „Projekt prenosného dopravného značenia na ceste II/503 počas spustenia preložky cesty II/503 – obchádzka pri úplnej uzávere cesty III/1375“.

 

Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: od 27.09.2019 do 31.12.2019

Dĺžka obchádzky: 6 km

Dĺžka uzávierky: 1km

Navrhovaná obchádzka: cesta III/1375 – cesta I/63 – cesta II/503

 

 

 

   

Úplná uzávierka časti cesty Kostolná Gala – Holice

Miesto uzávierky cesty: cesta III/1389 od km 0,184 po km 0,608 v k. ú. Kostolná Gala obce Holice 

Dôvod uzávierky:
uskutočnenie stavby „Projekt prenosného dopravného značenia počas úplnej uzávery cesty III/1389 s obchádzkou po ceste III/1390 počas preložky SO 506.1, SO 529.1 a SO 530.1“

 


Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: od 20.09.2019 do 31.12.2019
Navrhovaná obchádzka: miestna komunikácia medzi cestami III/1389 a III/1390 – cesta III/1390. Obchádzková trasa je vyznačená prenosným dopravným značením.


 

  
Čiastočná uzávierka cesty Šoporňa

 

Miesto uzávierky cesty: v km 4,850-9,400 v k.ú. Šoporňa
Dôvod uzávierky: rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa-Dlhá nad Váhom km 4,850-9,400
Druh uzávierky: čiastočná
Doba uzávierky:  
úsek 1 pravá strana                        22.08.2019-10.09.2019

úsek 1 ľavá strana                          10.09.2019-05.10.2019
úsek 2 pravá strana                        05.10.2019-30.10.2019
úsek 2 ľavá strana                          05.11.2019-30.11.2019
asfaltovanie obrusnej vrstvy          30.11.2019-04.12.2019
úsek 3 pravá strana                        01.03.2020-30.03.2020
úsek 3 ľavá strana                          30.03.2020-30.04.2020
asfaltovanie obrusnej vrstvy          01.05.2020-03.05.2020   
zriadenie TDZ                                04.05.2020-15.05.2020

Dĺžka uzávierky: 4,550 km
Obchádzková trasa: riadenie premávky bude zabezpečené cestnou svetelnou signalizáciou pri zachovaní priebežného dopravného pruhu o min. šírke 2,75 m na ceste II/573.  Obmedzenie premávky bude vyznačené prenosným dopravným značením v oboch smeroch.
 


Nákladná doprava bude v meste Hlohovec vylúčená od 12. augusta 2019

Trnavský samosprávny kraj od 12. augusta 2019 vylúči nákladnú dopravu nad 12 ton z cestnej premávky v meste Hlohovec. Dôvodom je havarijný stav cestného mosta, a to do času, kým neprebehne jeho komplexná rekonštrukcia.
Trnavská župa pripravuje komplexnú rekonštrukciu cestného mosta. Momentálne prebieha príprava projektovej dokumentácie, ktorá určí celý rozsah rekonštrukčných prác, ako aj ich časový harmonogram.
Výnimku však dostanú autobusy verejnej dopravy, vozidlá správy a údržby ciest a vozidlá s komunálnym odpadom
Obchádzkové trasy:
Južná trasa obchádzková trasa  pre nákladné vozidlá nad 12 ton
Šulekovo - Leopoldov (cesta II/513) – diaľničná križovatka Hlohovec (diaľnica D1) - diaľničná križovatka Trnava (diaľnica D1)  - diaľničná križovatka Šintava (rýchlostná cesta R1) – Sereď( cesta I/62, Šintava) – Dvorníky, Bojníčky (cesta II/507) - Hlohovec
Severná trasa obchádzková trasa pre nákladné vozidlá nad 12 ton:  
Šulekovo (cesta II/513)– Leopoldov (cesta III/1319) – Drahovce (cesta I/61) – Piešťany, Nové Mesto nad Váhom( cesta I/61) - Rakoľúby ( cesta II/515)  - Hrádok, Lúka, Banka (cesta II/507) – Ratnovce, Sokolovce, Jalšové, Koplotovce (cesta II/507) - Hlohovec

etapa).

Created on: 26.06.2019
Updated on: 02.03.2020
Are you interested in this information? Share it further.

News

Už takmer 1400 ľudí využilo možnosť cestovať autobusom za 1€

Rodinný cestovný lístok využilo za prvý mesiac už 383 rodín. Na tento nový typ cestovného lístka v prímestskej autobusovej doprave bolo v júli prepravených spolu až 1351 cestujúcich.

Trnavská župa opravuje úseky ciest


Trnavská župa tento rok opraví spolu takmer 50 km ciest II. a III. triedy v celom kraji. Rekonštrukcia a modernizácia sa týka až 21 úsekov ciest. K najdlhším opravovaným patria úseky ciest III. triedy Naháč – Dubové v okrese Trnava a Prietrž – Osuské v okrese Senica.

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

Vyznáte sa v číslach a analýzach? Hľadáme analytikov a analytičky na juniorské aj seniorské pozície projektu Smart Región TTSK. 

Jump to main navigation
Jump to the top of the page