Jump to content

Štvrtýkrát po sebe najlepší na Slovensku

Publikované:

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave bola už štvrtýkrát po sebe vyhlásená za najlepšiu na Slovensku v prestížnej súťaži VELUX, ktorá je určená pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo.

Zobraziť galériu 234567891011

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave bola už štvrtýkrát po sebe vyhlásená za najlepšiu na Slovensku v prestížnej súťaži VELUX, ktorá je určená pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo. Predmetom súťaže je štúdia rodinného domu, v ktorom denné svetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádzajú do objektu cez strechu, prostredníctvom produktov značky VELUX. Študenti našej školy štvrtý rok po sebe získali najvyššie ocenenie spomedzi 60 prác zo 14 stavebných priemysloviek na Slovensku. Okrem prvého miesta sme získali aj druhú priečku a dve mimoriadne ocenenia. Nezávislá porota - zložená z architektov a zamestnancov ŠIOV - vysoko ocenila kvalitu prác našich študentov, ako aj prácu konzultantov. Bolo veľmi príjemné počúvať, že trnavská priemyslovka je „top“ medzi priemyslovkami, o čom svedčí fakt, že každoročne valcujeme svojich konkurentov. Myslíme si, že toto je to správne PR pre šírenie dobrého mena našej školy a kraja, za čo ďakujeme zúčastneným žiakom, ale aj ich konzultantom, najmä Oliverovi Hacajovi a Ing. Zuzane Mištinovej, ktorí žiakov viedli v rámci krúžkovej činnosti, konkrétne v rámci krúžku „Architektonický ateliér“. Zároveň je to však výzva pre študentov, ktorí by mali záujem o takúto formu svojho osobného odborného rastu, aby sa aj v budúcom školskom roku zapojili do krúžkovej činnosti.

Umiestnenie našich žiakov:  1. miesto: L. D. Ondrejková

            2. miesto: B. Haladová

Odmena: N. Bukorová,  S. Moravčík , D. Štibraný

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Medzinárodná súťaž ZAV 100

Programovaná výučba ZAV je individuálna metóda, ktorá umožňuje záujemcom všetkých vekových kategórií sa naučiť písať na klávesnici.

Vrbovskí gymnazisti otvorili 1.ročník dramatického festivalu

Dňa 14.11.2019 sa uskutočnil výnimočný dramatický festival v anglickom jazyku „ Zahrajme to tvorivo“ pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a mesta Vrbové.

Pražský výběr a „plastici“ budú koncertovať v Trnave

Trnavský samosprávny kraj si v rámci programu pripomínania 30. výročia udalostí Novembra ´89 pripravil koncert legendárnych českých hudobných skupín Pražský výběr a The Plastic People of the Universe, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou revolučného diania v roku 1989.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page