Jump to content

Keď športovanie chutí

Publikované:

Počas dvoch dní uvítala Stredná športová škola Jozefa Herdu v Trnave vrcholových olympionikov aj paralympionikov, kvapka študentskej krvi putuje zachrániť niečí život a vyrábanie recyklačných košov zas pomôže planéte. Aj o tomto boli Dni zdravia, ktoré sa konali 20.6. a 21.6.2019.

Zobraziť galériu

Toto podujatie predstavuje jeden z inovatívnych projektov našej školy. Prioritou je vzdelať a zabaviť študentov inou formou ako spoza žiackych lavíc. Vzbudiť v nich športového ducha, načerpať inšpiráciu od profesionálov a k najväčším lákadlám patril zdravý „catering“ v podobe švédskych stolov. Po úspešnom predchádzajúcom roku sa letná akcia konala aj tentokrát.

Prvý i druhý ročník Dní zdravia boli síce v mnohom zaujímavé a pútavé, ale prečo žiakov neprilákať ešte viac? Sumo zápasy v nafukovacích oblekoch na ihrisku? Táto novinka zožala obrovský úspech. Starší, mladší, profesori, všetci sledovali, čo sa to robí uprostred ihriska. Dva veľké tučné nafukovacie obleky čakali na svojich rivalov. Slniečko svietilo aj pri zápasoch, takže potu sa nedalo vyhnúť. Každý, kto vliezol do ringu, skončil s poriadne mokrým tričkom. Žiakom to však vôbec neprekážalo a hrali ďalej.

Milovníci CrossFit-u a jogy si tiež prišli na svoje. Pod vedením skúsených trénerov „vyskákali“ snáď aj dušu a následne si na joge ponaťahovali ubolené svaly. Študenti tiež využili možnosť trampolínkového tréningu, ktorý vyzerá ako nevinné ľahké hopkanie. Ale naozaj len vyzerá... Organizátori sa jednoducho snažili priniesť inú formu športu, ktorá by bola pre žiakov zaujímavá.

Avšak čo ak niekto vôbec nie je športovo založený typ? Nezlákal ho ani tenis, basketbal, vybíjaná, streetbal, futsal či Beh olympijského dňa, ktorý bol pripomienkou založenia Medzinárodného olympijského výboru a príležitosťou na pripomenutie si myšlienok olympizmu. Čo má celý deň robiť? Pre tých bolo pripravených množstvo zaujímavých prednášok. Viete, akú hrozbu predstavujú éčka v potravinách? Dokázali by ste podať prvú pomoc v kritickej situácii? Viete ako (ne)vyzerá tanier športovca? Alebo myslíte ako víťaz? Toto všetko boli témy odborných prednášok. Stretli ste sa už niekedy s olympionikom či paralympionikom? Práve beseda s týmito športovcami bola pre žiakov mimoriadnym lákadlom. V prvý deň prijali pozvanie olympionici Libor Charfreitag a Marcel Lomnický, druhý deň zas paralympionici Radoslav Malenovský a Peter Zaťko.

Poslednou myšlienkou, ktorú Dni zdravia šírili, bolo spraviť zo sveta lepšie miesto. Preto sa zopár žiakov rozhodlo urobiť si výlet k zdravotníkom z Národnej transfúznej stanice a darovať svoju krv s cieľom pomôcť čo najviac ľuďom. Iná skupina vyrábala recyklačné koše na plasty, vždy dvaja zástupcovia z každej triedy. Plasty sú všeobecnou hrozbou, preto sa aj naša škola rozhodla ich recyklovať.

Celkovo si každý mohol nájsť nejakú zaujímavú činnosť. Ak nie, aspoň sa zdravo najedli, pretože sme mali ešte jedno eso v rukáve a to v podobe žiakmi pripravených švédskych stolov plných zdravých a chutných jedál.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Verejnosť môže pripomienkovať územnú stratégiu

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vypracoval zmenu Územnej stratégie Trnavského kraja na roky 2014 – 2020, ktorá sa týka najmä ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Verejnosť má právo túto zmenu strategického dokumentu písomne pripomienkovať do 2. augusta 2019.

Trnavská župa podporí aktivity na predchádzanie živelným pohromám

Trnavská župa, prostredníctvom Centrálneho krízového fondu (CKF), podporí aktivity, ktoré pomôžu predchádzať živelným udalostiam a katastrofám. Obce a mestá tak môžu na tento účel žiadať o dotácie do 15. augusta 2019. Maximálna výška dotácie je 5 000 €, minimálna je 1 000 €. Spoluúčasť úspešného žiadateľa je 25% z celkovej výšky dotácie. Výzvy sa môžu zúčastniť len samosprávy, ktoré sú členmi CKF. 

Trnavský kraj navštívila turecká veľvyslankyňa

Hlavnou témou stretnutia tureckej veľvyslankyne Aslıgül Üğdül a župana trnavského kraja Jozefa Viskupiča bola snaha o regionálnu spoluprácu v oblasti vzdelávania, výchovy a športu. Spomínala sa však aj téma letiska v Piešťanoch, odkiaľ sa v tomto roku spustila dovolenková linka do destinácií v Turecku.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page