Skočiť na obsah

1. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

https://spostt.edupage.org/job/

2. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď

https://gymsered.edupage.org/text39/

3. Gymnázium Janka Matúšku, Galanta

http://www.gymslga.sk/gymslga/4-O-SKOLE/131-pracovne-miesta

4. SOŠ technická, Piešťany

http://www.sostpn.sk/vone-pracovne-miesta

5. Gymnázium Z. Kodálya s vjm, Galanta

https://kzg.edupage.org/job/

6. Stredná športová škola Jozefa Herdu, Trnava

https://gymbott.edupage.org/job/?

7. SPŠ dopravná, Trnava

https://spsdtt.edupage.org/job/

8. Gymnázium F.V. Sasinka, Skalica

https://gymskalica.edupage.org/job/?

9. Stredná zdravotnícka škola, Skalica

https://szsskalica.edupage.org/job/

10. SOŠ J. Čabelku, Holíč

https://sosholic.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta

11. Gymnázium Ladislava Dúbravu, Dunajská Streda

http://www.gymds.sk/

12. Škola v prírode, Moravský Sv. Ján

http://piesocna.sk/ponuka/pracovne-prilezitosti/

13. Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM – Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajská Streda

https://dunagro.sk/sk/pracovna-ponuka

14. Stredná športová škola s VJM – Középfokú Sportiskola, Dunajská Streda

http://sportsuli.sk/sk/pracovna-ponuka

15. Stredná odborná škola, Hlohovec

http://www.soshlohovec.sk/index.php?id=49

16. Obchodná akadémia, Trnava

https://oakuktt.edupage.org/job/

17. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Piešťany

https://www.hastropy.sk/informacie-o-skole/volne-pracovne-miesta/

18. SOŠ stavebná s vjm, Dunajská Streda

http://www.sosstavds.sk/vo-ne-pracovne-miesta.html

19. Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín

https://gymmrssam.edupage.org/job/

20. SOŠ obchodu a služieb, Galanta

https://sosoasga.edupage.org/job/

21. Školské hospodárstvo, Piešťany

http://shpn.zupa-tt.sk/

22. SOŠ strojnícka, Skalica

https://sosskalica.edupage.org/text46/

23. Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec

https://gymhc.edupage.org/text45/

24. Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

https://gypy.edupage.org/text58/

25. Gymnázium L. Novomeského, Senica

https://sengym.edupage.org/job/

26. Škola v prírode, Dobrá Voda

http://www.svpdobravoda.sk/zverejnovanie-informacii/

 

27. SOŠ, Holíč

http://www.sosholic.sk/skola/volne-pracovne-miesta

28. SOŠ automobilová, Trnava

http://www.sosatt.sk/sk

29. SOŠ technická Műszaki Szakközépiskola, Dunajská Streda

http://www.sostds.sk/pracovne_miesta.html

30. Obchodná akadémia, Veľký Meder

http://www.oagvm.sk/oask/pracmiesta.htm

31. SOŠ obchodu a služieb, Trnava

https://www.sosos-trnava.sk/oznamy-a-novinky/volne-pracovne-miesta/

32. SOŠ elektrotechnická, Trnava

https://sose-trnava.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta

33. Obchodná akadémia, Senica

https://oasenica.edupage.org/job/?

34. Stredná zdravotnícka škola, Trnava

https://szstt.edupage.org/job/

35. Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vŕbové

https://www.gvrbove.sk/sk/o-skole/volne-pracovne-miesta

36. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťany

https://sosoasmojmir.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta

 

37. Obchodná akadémia, Sereď

https://oasered.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta

38. Stredná odborná škola technická, Galanta

https://sostechga.edupage.org/text14/,

39. Obchodná akadémia, Hlohovec

https://oahlohovec.edupage.org/job/,

40. Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Dunajská Streda

http://www.szsds.sk/volne-pracovne-miesta/

41. Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Szakközépiskola

http://www.sosds.sk/?p=21&lg=sk,

42. Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským – Vámbéry Ármin Gimnázium

43. Stredná odborná škola technická, Hlohovec

44. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany

https://info-spsepn.edupage.org/a/pracovne-ponuky-1,

45. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany

https://szaspn.edupage.org/text20/,

46. Stredná odborná škola, Rakovice

https://sosrakovice.edupage.org/text27/,

47. Stredná odborná škola, Senica

http://sosse.edupage.org/job/,

48. Stredná odborná škola elektrotechnická, Gbely

https://sosegbely.edupage.org/text34/,

49. Stredná priemyselná škola, Trnava

https://spstt.edupage.org/job/,

50. Stredná priemyselná škola D.S. Jurkoviča, Trnava

https://spsstt.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta,

51. Stredná zdravotnícka škola, Trnava

52. Gymnázium Imre Madácha s VJM , Šamorín

https://madach.edupage.org/text24/,

53. Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vŕbové

https://www.gvrbove.sk/sk/o-skole/volne-pracovne-miesta,

54. Gymnázium Jána Hollého, Trnava

https://gymholl.edupage.org/text21/,

55. Jazyková škola, Dunajská Streda

http://jsds.sk/pracovne-miesta/,


 

Vytvorené dňa: 04.07.2019
Aktualizované dňa: 08.07.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Verejnosť môže pripomienkovať územnú stratégiu

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vypracoval zmenu Územnej stratégie Trnavského kraja na roky 2014 – 2020, ktorá sa týka najmä ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Verejnosť má právo túto zmenu strategického dokumentu písomne pripomienkovať do 2. augusta 2019.

Trnavská župa podporí aktivity na predchádzanie živelným pohromám

Trnavská župa, prostredníctvom Centrálneho krízového fondu (CKF), podporí aktivity, ktoré pomôžu predchádzať živelným udalostiam a katastrofám. Obce a mestá tak môžu na tento účel žiadať o dotácie do 15. augusta 2019. Maximálna výška dotácie je 5 000 €, minimálna je 1 000 €. Spoluúčasť úspešného žiadateľa je 25% z celkovej výšky dotácie. Výzvy sa môžu zúčastniť len samosprávy, ktoré sú členmi CKF. 

V kraji pribudol život zachraňujúci prístroj (AED) dostupný verejnosti.

Pri jeho použití sa šanca na prežitie zvyšuje až o 70 percent. Automatický externý defibrilátor je život zachraňujúci prístroj, ktorý je pre širokú verejnosť dostupný už aj na budove Úradu trnavského samosprávneho kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky