Skočiť na obsah

Duálne vzdelávanie

 

 

Desatoro výhod duálneho vzdelávania

 

 

 1. Praxuj v reálnych podmienkach s modernými technológiami priamo na pracovisku u zamestnávateľa.
 2. Zarábaj už počas štúdia. Ak budeš počas štúdia pracovať, dokážeš zarobiť až stovky eur ročne.
 3. Získaj štipendium od trnavskej župy v prvom ročníku štúdia. Na rozbeh ti poskytneme 50 eur mesačne.
 4. Získaj štipendium aj od zamestnávateľa. Firma, v ktorej budeš pracovať odmení tvoju šikovnosť ďalšími desiatkami eur mesačne.
 5. Cestuj zadarmo počas školského roka prímestskou dopravou. S autobusmi trnavskej župy budeš počas školského roka cestovať zadarmo vďaka duálnej bus karte, ktorú dostaneš od školy.
 6. Ubytuj sa na internátoch stredných škôl už od budúceho školského roka. Pomôžeme ti nájsť vhodné ubytovanie na internátoch stredných škôl trnavskej župy - pripravujeme.
 7. Získaj pracovný odev aj stravu. Počas dní praxe u zamestnávateľa dostaneš obedy, postará sa aj o tvoj vhodný odev na prácu.
 8. Absolvuj školu s vysokým kreditom a so spoločenským uznaním. Spolupráca škôl a súkromných firiem je dnes veľkým benefitom, ktorý hrá v tvoj prospech.
 9. Zabezpeč si budúcu prácu u zamestnávateľa, ktorý ti vyhovuje už počas štúdia. Počas praxe popri štúdiu môžeš so zamestnávateľom podpísať zmluvu o budúcej zmluve, a tak si zabezpečiť svoju profesionálnu budúcnosť.
 10. Absolvuj kurzy počas štúdia a praxe u zamestnávateľa zdarma : napríklad vodičský preukaz, zváračský či barbiersky kurz. Niektoré zo škôl, či zamestnávateľov ti môžu poskytnúť aj takéto certifikované školenia.

 

 

 

 

Župný balíček

 

 

Ako prvý a zatiaľ i jediný zo samosprávnych krajov pripravil Trnavský samosprávny kraj pre žiakov študujúcich v duálnom vzdelávaní niekoľko benefitov v podobe župného balíčka.

Prvým benefitom je župné duálne štipendium pre žiakov prvých ročníkov našich stredných škôl v duálnom vzdelávaní s podpísanou učebnou zmluvou. Štipendium sa vypláca každý mesiac 50 € , počas prvého ročníka školského roka spolu 500 €.

Ďalším benefitom je duálna BUS karta, prostredníctvom ktorej môžu žiaci – terajší prváci cestovať na linkách dopravcov nášho samosprávneho kraja bezplatne a to po celú dĺžku štúdia. Žiaci môžu cestovať 10 mesiacov školského roka bez obmedzení.

 

Pripravujeme aj ďalšie benefity, ktoré Vám predstavíme čoskoro.

 

 

Zoznam škôl, ktoré už vstúpili do systému duálneho vzdelávania v Trnavskom samosprávnom kraji

 

 1. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240/36
 2. Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dunajská Streda, Neratovické nám. 1916/16
 3. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta, Z. Kodálya 765
 4. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Galanta, Esterházyovcov 712/10
 5. Stredná odborná škola chemická, Hlohovec, Nerudova 13
 6. Stredná odborná škola technická, Hlohovec,F. Lipku 2422/5
 7. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica, V. P. Tótha 31
 8. Stredná odborná škola elektrotechnická, Trnava, Sibírska 1
 9. Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Veľký Meder, Bratislavská 38
 10. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťany, Mojmírova 99/28
 11. Stredná odborná škola technická, Piešťany, Nová 5245/9
 12. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trnava, Lomonosovova 2797/6
 13. Súkromná SOŠ ADVENTIM, Dunajská Streda, Komenského ulica 1219/1
 14. Stredná odborná škola dopravy a služieb, Holíč, Nám. sv. Martina 5
 15. Súkromná stredná odborná škola SD Jednota, Šamorín, Vinohradská 48
 16. Stredná odborná škola strojnícka, Skalica, Pplk. Pľjušťa 29
 17. Súkromná stredná odborná škola DSA, Trnava, Koniarekova 17
 18. Súkromná stredná odborná škola GOS-Sk, Trnava, Ferka Urbánka 19
 19. Stredná odborná škola automobilová ,Trnava, Coburgova 7859/3
 20. Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Holíč, Bernolákova 383/10

 

 

 

Ako vstúpiť do duálneho vzdelávania

 

Možnosť 1 – žiak - zamestnávateľ :

 

 1. Vybrať si povolanie a k nemu zodpovedajúci odbor

 2. Nájsť zamestnávateľa na www.potrebyovp.sk alebo ponuku voľných miest zamestnávateľov na stránke www.trnava-vuc.sk.

 3. Kontaktovať zamestnávateľa a absolvovať pohovor – získať potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania u daného zamestnávateľa.

 4. Priložiť potvrdenie od zamestnávateľa k prihláške na strednú školu do 10.4.2020.

 5. Absolvovať prijímacie konanie na strednej škole, ak sa vykonáva.

 6. Uzatvoriť učebnú zmluvu medzi zamestnávateľom a zákonnými zástupcami žiaka, vhodný čas je hneď po zápise na Strednú odbornú školu.

 7. Od 1.9. nastúpiť na strednú školu a študovať v systéme duálneho vzdelávania.

 8. Praxovať a zarábať u zamestnávateľa /prípadne na náklady zamestnávateľa na SOŠ/.

   

   

Možnosť 2 – žiak - stredná škola :

 

 1. Podať si prihlášku na SOŠ.

 2. Absolvovať prijímacie pohovory, ak sa vykonávajú.

 3. Nastúpiť na strednú školu.

 4. Informovať sa o možnostiach štúdia v systéme duálneho vzdelávania na www.potrebyovp.sk a ponuke voľných miest zamestnávateľov v Trnavskom kraji na www.trnava-vuc.sk.

 5. Vybrať si zamestnávateľa, ktorí spolupracuje so strednou školou v systéme duálneho vzdelávania .

 6. Kontaktovať zamestnávateľa a absolvovať pohovor.

 7. Uzatvoriť učebnú zmluvu čo najskôr, najneskôr 31.1 príslušného školského roka, v ktorom žiak začal študovať na strednej škole, teda v 1. ročníku. Po tomto termíne už učebnú zmluvu nie je možné uzatvoriť.

   

   

  Čo by ste mali vedieť :

   

 1. Rozdiel medzi vzdelávaním v SDV a mimo SDV je len v mieste výkonu praktického vyučovania.

 2. Duálni aj neduálni žiaci bez rozdielu vykonávajú teoretické vyučovanie na škole.

 3. Duálni aj neduálni žiaci majú rovnaký rozvrh, rovnaký počet vzdelávacích hodín.

 4. Duálni žiaci dostanú od zamestnávateľa stravu v čase praxe zadarmo.

 5. Duálni žiaci dostanú od zamestnávateľa pracovné oblečenie zadarmo.

 6. Duálni žiaci dostanú od Trnavskej župy župné duálne štipendium vo výške 50 € mesačne počas celého prvého ročníka.

 7. Duálni žiaci dostanú od Trnavskej župy duálnu BUS kartu a cestujú v Trnavskom kraji prímestskými autobusmi úplne zdarma.

 8. Duálni žiaci na rozdiel od neduálnych dostávajú podnikové štipendium od zamestnávateľa od prvého ročníka.

 9. Duálni žiaci dostávajú mzdu za produktívnu prácu (práca, ktorej hodnota sa dá vyčísliť).

 10. Duálni i neduálni žiaci majú nárok na motivačné štipendium ak študujú v nedostatkovom odbore.

 11. Príjmy od zamestnávateľa nie sú predmetom dane ani odvodov do poisťovní, ak neprekročia výšku nezdaniteľného minima.

 12. Vzor učebnej zmluvy, podmienky finančného a hmotného zabezpečenia nájdete na : www.dualnysystem.sk.

 13. Pomer praktického vyučovania k teoretickému záleží od študijného alebo učebného odboru, v ktorom žiak študuje. Pomer praxe a teórie nie je vo všetkých odboroch 50 : 50 !

 

 

 

Duálni žiaci

Neduálni žiaci

1.

Rozvrh hodín

rovnaký

rovnaký

2.

Počet vyučovacích hodín

rovnaký

rovnaký

3.

Pracovný odev

zadarmo

hradí žiak alebo škola

4.

Strava v čase PV

zadarmo

hradí žiak

5.

Podnikové štipendium zamestnávateľa

od 1. ročníka

nikdy

6.

Odmena za produktívnu prácu (v závislosti od odboru štúdia)

od začiatku výkonu produktívnej práce

nikdy

7.

Duálne štipendium od TTSK

počas 1. ročníka 50 € mesačne

nikdy

8.

 

Duálna BUS karta

bezplatné cestovanie počas celého štúdia prímestskými autobusmi Trnavského kraja

 

nikdy

9.

Bývanie na internáte TTSK s duálnymi výhodami

za 1 cent počas celého štúdia

nikdy

10.

Iné výhody od zamestnávateľa (kurzy..)

podľa ponuky konkrétneho zamestnávateľa

nikdy

11.

Motivačné štipendium pri nedostatkových odboroch

rovnako

rovnako

 

 

Modelový príklad finančného príjmu duálneho žiaka:

3 ročný odbor

 • 1. Ročník, pomer teórie a praxe 50:50
 • Prax: 5 dní v týždni – 10 dní za mesiac x 6 hodín (60h) - odmena za produktívnu prácu, ak ju žiak vykonáva

 

8.500 €

za

3 roky

ročník

Počet dní praxe v mesiaci

Počet hodín

Odmena za produktívnu prácu 3€/h mesačne

Štipendium TTSK

Príklad štipendia od zamestnávateľa

Spolu mesačne

Spolu ročne

1.

10

60

180 €

50 €

30 €

260 €

2600 €

2.

10

60

180 €

0 €

80 €

260 €

2800 €

3.

10

70

210 €

0 €

100 €

310 €

3100 €

 

 

Výška motivačného štipendia

 

Poskytovanie motivačného štipendia realizuje Stredná odborná škola podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 27 ods. 3 až 5.

Výška motivačného štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania (pre žiakov prvého ročníka od priemerného prospechu podľa vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval) a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2019/2020 je:

 

 1. 62,38 € - pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima,

 

 1. 43,19 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % výšky životného minima,

 

 1. 23,99 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

 

 

 

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre

 

potreby trhu práce - Trnavský samosprávny kraj

 

2423 H

nástrojár

2426 K

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2433 H

obrábač kovov

2840 M

biotechnológia a farmakológia

3675 H

maliar

3739 M

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

3760 M

prevádzka a ekonomika dopravy

4524 H

agromechanizátor, opravár

5371 H

sanitár

 

Viac informácií o motivačnom štipendiu nájdete aj na :

 

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//motivacne_stipendium/Vyska_motivacneho_stipendia_v_sk._roku_2019-2020.doc

 

 

Radi odpovieme na Vaše otázky : info.dual@trnava-vuc.sk

 

Kontakty :

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/

https://www.trnava-vuc.sk/sk/kam-na-strednu-skolu/
 

Aktualizované : 5.2.2020

Vytvorené dňa: 15.10.2019
Aktualizované dňa: 05.02.2020
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Preventívne opatrenia Letisko Piešťany

Od piatka 13. marca do 27. marca sú zastavené všetky lety zo zahraničia na územie SR.

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

ROZHODNUTIE - Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

COVID-19: Trnavská župa poskytla materiálnu pomoc karanténnemu stredisku v Piešťanoch a najohrozenejším lekárom dodala respirátory a rúška

Trnavský samosprávny kraj dnes poskytol materiálnu pomoc pre ľudí nachádzajúcich sa v povinnej karanténe po návrate zo zahraničia v účelovom zariadení ministerstva vnútra Signál Piešťany. Župa tiež dodala vybraným lekárom z oblasti onkológie, pneumológie, ORL a zubného lekárstva ochranné respirátory a textilné rúška.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky