Skočiť na obsah

Duálne vzdelávanie

DV2020_billboard_510x240_SK

 

POZOR !

Župné duálne štipendium poskytujeme aj v čase mimoriadnej situácie COVID – 19, keď žiaci nemajú možnosť navštevovať školu a ani absolvovať prax u zamestnávateľa !!!!
 

Desatoro výhod duálneho vzdelávania
 

 1. Praxuj v reálnych podmienkach s modernými technológiami priamo na pracovisku u zamestnávateľa.
 2. Zarábaj už počas štúdia. Ak budeš počas štúdia praxovať u zamestnávateľa, dokážeš zarobiť až stovky eur ročne.
 3. Získaj štipendium od trnavskej župy v prvom ročníku štúdia. Na rozbeh ti poskytneme 50 eur mesačne.
 4. Získaj štipendium aj od zamestnávateľa. Firma, v ktorej budeš pracovať odmení tvoju šikovnosť ďalšími desiatkami eur mesačne.
 5. Cestuj zadarmo počas školského roka autobusmi prímestskej dopravy počas školského roka zadarmo vďaka duálnej BUS karte, ktorú dostaneš od trnavskej župy.
 6. Ubytuj sa na internátoch stredných škôl už od budúceho školského roka. Pomôžeme ti nájsť vhodné ubytovanie na internátoch stredných škôl trnavskej župy - pripravujeme.
 7. Získaj pracovný odev aj stravu. Počas dní praxe u zamestnávateľa dostaneš obedy zdarma a postará sa aj o tvoj vhodný odev na prácu.
 8. Absolvuj školu s vysokým kreditom a so spoločenským uznaním. Spolupráca škôl a súkromných firiem je dnes veľkým benefitom, ktorý hrá v tvoj prospech.
 9. Zabezpeč si budúcu prácu u zamestnávateľa, ktorý ti vyhovuje už počas štúdia. Počas praxe popri štúdiu môžeš so zamestnávateľom podpísať zmluvu o budúcej zmluve, a tak si zabezpečiť svoju profesionálnu budúcnosť.
 10. Absolvuj kurzy počas štúdia a praxe u zamestnávateľa zdarma: napríklad vodičský preukaz, zváračský či barbiersky kurz. Niektoré zo škôl, či zamestnávateľov ti môžu poskytnúť aj takéto certifikované školenia.

Župný balíček


Ako prvý a zatiaľ i jediný zo samosprávnych krajov pripravil Trnavský samosprávny kraj pre žiakov študujúcich v duálnom vzdelávaní niekoľko benefitov v podobe župného balíčka.

Prvým benefitom je župné duálne štipendium pre žiakov prvých ročníkov našich stredných škôl v duálnom vzdelávaní s podpísanou učebnou zmluvou. Štipendium sa vypláca každý mesiac 50 € , počas prvého ročníka školského roka spolu 500 €.

Ďalším benefitom je duálna BUS karta, prostredníctvom ktorej môžu žiaci – terajší prváci cestovať na linkách dopravcov nášho samosprávneho kraja bezplatne a to po celú dĺžku štúdia.
Žiaci môžu cestovať 10 mesiacov školského roka.

Pripravujeme aj ďalšie benefity, ktoré Vám predstavíme čoskoro.
 

 

Zoznam škôl, ktoré už vstúpili do systému duálneho vzdelávania v Trnavskom
samosprávnom kraji

 

1. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda
2. Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Neratovické nám. 1916/16, 929 01 Dunajská Streda
3. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta
4. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany
5. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta
6. Stredná odborná škola chemická, Nerudova 13, 920 01 Hlohovec
7. Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec
8. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. P. Tótha 31, 905 01 Senica
9. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava
10. Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder
11. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany
12. Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany
13. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
14. Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5, 908 51 Holíč
15. Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
16. Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
17. Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/3, 917 02 Trnava
18. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
19. Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským – Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929  01 Dunajská Streda – Dunaszerdahely
20. Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM-Magán Szakközépiskola ADVENTIM, Komenského ulica 1219/1, 929 01  Dunajská Streda
21. Súkromná stredná odborná škola SD Jednota, Vinohradská 48, 931 01 Šamorín
22. Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava
23. Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk, Ferka Urbánka 19, 918 10 Trnava
24. Súkromná stredná odborná škola podnikania Senica, Hollého 1380, 905 01 Senica
25. Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA, Mallého 2, 909 01 Skalica
 4060_listuj_brozuru_ilustrak


Ako vstúpiť do duálneho vzdelávania

 

Možnosť 1» žiak - zamestnávateľ:
 

 1. Vybrať si povolanie a k nemu zodpovedajúci odbor.
 2. Nájsť zamestnávateľa v zozname zamestnávateľov s osvedčením, ktoré oprávňuje zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
 3. Kontaktovať zamestnávateľa a absolvovať pohovor – získať potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania u daného zamestnávateľa a aj na diaľku.
 4. Priložiť potvrdenie od zamestnávateľa k prihláške na strednú školu.
 5. Po prijatí na strednú odbornú šolu uzatvoriť Učebnú zmluvu medzi zamestnávateľom a zákonnými zástupcami žiaka alebo plnoletým žiakom. 
 6. Od 1.9. nastúpiť na strednú školu a študovať v systéme duálneho vzdelávania.
 7. Praxovať a zarábať u zamestnávateľa /prípadne na náklady zamestnávateľa na svojej škole/.

Možnosť 2» žiak - stredná škola:
 
 1. Podať si prihlášku na strednú odbornú školu.
 2. Absolvovať prijímacie pohovory na strednej odbornej škole, ak sa vykonávajú.
 3. Nastúpiť na strednú odbornú školu.
 4. Informovať sa o možnostiach štúdia v systéme duálneho vzdelávania.
 5. Vybrať si so zamestnávateľov, ktorí spolupracujú so strednou školou v systéme duálneho vzdelávania.
 6. Kontaktovať zamestnávateľa a absolvovať pohovor.
 7. Uzatvoriť učebnú zmluvu čo najskôr, najneskôr však 31.1 príslušného školského roka, v ktorom žiak začal študovať na strednej škole, teda v 1. ročníku. Po tomto termíne už učebnú zmluvu nie je možné uzatvoriť.

 
Čo by ste mali vedieť:
 1. Duálne vzdelávanie je vhodné aj pre maturitné odbory ako obchodná akadémia, hotelová akadémia a pod.
 2. Duálni aj neduálni žiaci bez rozdielu vykonávajú teoretické vyučovanie na škole.
 3. Duálni aj neduálni žiaci majú rovnaký rozvrh, rovnaký počet vzdelávacích hodín.
 4. Duálni žiaci dostanú od zamestnávateľa stravu v čase praxe zadarmo.
 5. Duálni žiaci dostanú od zamestnávateľa pracovné oblečenie zadarmo.
 6. Duálni žiaci dostanú od Trnavskej župy župné duálne štipendium vo výške 50 € mesačne od mesiaca uzatvorenia Učebnej zmluvy do konca prvého ročníka, max. 500 €.
 7. Duálni žiaci dostanú od Trnavskej župy duálnu BUS kartu a cestujú v Trnavskom kraji prímestskými autobusmi úplne zdarma.
 8. Duálni žiaci na rozdiel od neduálnych dostávajú podnikové štipendium od zamestnávateľa aj od prvého ročníka.
 9. Duálni žiaci dostávajú mzdu za produktívnu prácu (práca, ktorej hodnota sa dá vyčísliť).
 10. Duálni i neduálni žiaci majú nárok na motivačné štipendium ak študujú v nedostatkovom odbore.
 11. Príjmy duálnych žiakov od zamestnávateľa nie sú predmetom dane ani odvodov do poisťovní, ak neprekročia výšku nezdaniteľného minima.
 12. Vzor učebnej zmluvy, podmienky finančného a hmotného zabezpečenia nájdete na www.dualnysystem.sk.
 13. Pomer praktického vyučovania k teoretickému záleží od študijného alebo učebného odboru, v ktorom žiak študuje. Pomer praxe a teórie nie je vo všetkých odboroch 50 : 50, ale môže byť pri študijných odboroch aj 20:80, t.j. napríklad jeden deň praxe za týždeň.
 14. Do duálneho vzdelávania nie je možné vstúpiť, ak žiak navštevuje strednú zdravotnícku školu, gymnázium, astrednú športovú školu a školu umeleckého priemyslu. 
   
    Duálni žiaci Neduálni žiaci
1. Rozvrh hodín rovnaký rovnaký
2. Počet vyučovacích hodín rovnaký rovnaký
3. Pracovný odev zadarmo hradí žiak alebo škola 
4. Strava v čase praktického vyučovania zadarmo hradí žiak
5. Podnikové štipendium zamestnávateľa aj od 1.ročníka nikdy
6. Odmena za produktívnu prácu (v závislosti od odboru štúdia) od začiatku výkonu produktívnej práce nikdy
7. Duálne štipendium od TTSK počas 1.ročníka 50 € mesačne nikdy
8. Duálna BUS karta bezplatné cestovanie počas celého štúdia prímestskými autobusmi Trnavského kraja nikdy
9. Bývanie na internáte s duálnymi výhodami - pripravujeme bezplatne počas celého štúdia nikdy
10. Iné výhody od zamestnávateľa (kurzy...) podľa ponuky konkrétneho zamestnávateľa nikdy
11. Motivačné štipendium pri nedostatkových odboroch rovnako rovnako
 


Modelový príklad finančného príjmu duálneho žiaka v trojročnom učebnom odbore:
 
3 ročný odbor
  - Pomer teórie a praxe 50:50
  - Prax: 5 dní v týždni - 10 dní za mesiac x 6 hodín (60h) - odmena za produktívnu
    prácu 2€/hod, ak ju žiak vykonáva
6 400 €
za
3 roky
ročník Počet
dní
praxe v mesiaci
Počet hodín Odmena za
produktívnu
prácu 2€/h
mesačne
Štipendium TTSK Príklad štipendia
od
zamestnávateľa
Spolu mesačne Spolu ročne
1. 10 60 120 € 50 € 30 € 200 € 2 000 €
2. 10 60 120 € 0 € 80 € 200 € 2 000 €
3. 10 70 140 € 0 € 100 € 240 € 2 400 €

 

Modelový príklad finančného príjmu duálneho žiaka vo 4 - ročnom študijnom odbore:
 
4 ročný odbor 
  - Pomer teórie a praxe 80:20
  - Prax: 1 deň v týždni - 4 dni za mesiac x 6 hodín (24h) - odmena za produktívnu
    prácu, ak ju žiak vykonáva vo výške 2€/hod.
4 780 €
 za
4 roky 
ročník Počet
dní
praxe v mesiaci
Počet hodín  Odmena za
produktívnu
prácu 2€/h
mesačne 
Štipendium TTSK Príklad štipendia
od
zamestnávateľa
Spolu mesačne Spolu ročne
1. 4 24 48 € 50 € 30 € 128 € 1 280 €
2. 4 24 48 € 0 € 40 € 88 € 880 €
3. 4 28 56 € 0 € 60 € 116 € 1 160 €
4. 4 28 56 € 0 € 90 € 146 € 1 460 €
 


Modelový príklad finančného príjmu duálneho žiaka vo 4 - ročnom študijnom odbore,
na ktorý je možné poberať motivačné štipendium:

 
4 ročný maturitný odbor 
  - Pomer teórie a praxe 80:20
  - Prax:  1 deň v týždni - 4 dni za mesiac x 6 hodín (24h) - odmena
                - za produktívnu prácu, ak ju žiak vykonáva vo výške 2€/hod.
                - motivačné štipendium pri priemere do 1,8 
4 780 €
za
4 roky
roč. Počet
dní
praxe
v mesiaci 
Počet hodín Odmena za
produktívnu
prácu 2€/h mesačne
Štipendium TTSK Príklad štipendia
od zamestnávateľa
Motivačné
štipendium
s priemerom
známok do 1,8
Spolu mesačne Spolu ročne
1. 4 24 48 € 50 € 30 € 62 € 128 € 1 900 €
2. 4 24 48 € 0 € 40 € 62 € 150 € 1 500 €
3. 4 28 56 € 0 € 60 € 62 € 178 € 1 780 €
4. 4 28 56 € 0 € 90 € 62 € 208 € 2 080 €
 


Výška motivačného štipendia
 
Poskytovanie motivačného štipendia realizuje Stredná odborná škola podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 27 ods. 3 až 5.
Výška motivačného štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania (pre žiakov prvého ročníka od priemerného prospechu podľa vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval) a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2020/2021 je:
 
a) 62,38 € - pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima,

b) 43,19 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % výšky životného minima,

c) 23,99 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima. 
Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce - Trnavský samosprávny kraj - stanovuje Ministerstvo školstva
2423 H nástrojár
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2433 H obrábač kovov
2840 M biotechnológia a farmakológia
3675 H maliar
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
4524 H agromechanizátor, opravár
5371 H sanitár


Viac informácií o motivačnom štipendiu nájdete aj na: Motivačné štipendium 


Dokumenty:
Učebná zmluva
Zákon 61/2015 O odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Radi odpovieme na Vaše otázky : info.dual@trnava-vuc.sk 

Kontakty: 
https://www.facebook.com/TrnavskyKrajDV2020_billboard_510x240_HU
Vytvorené dňa: 15.10.2019
Aktualizované dňa: 17.09.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky