Jump to content

SZŠ v Trnave si pripomenula výročie NOVEMBRA

Publikované:

Sloboda. Slovo, ktoré už dnes azda nevyvoláva toľko diskusií ako pred tridsiatimi rokmi, keď sa Slováci a Česi rozhodli pre možnosť slobodne sa rozvíjať v demokratickom štáte, predsa len však vec, ktorá ani dnes nemá a nemôže byť samozrejmosťou.

Zobraziť galériu

Sloboda. Slovo, ktoré už dnes azda nevyvoláva toľko diskusií ako pred tridsiatimi rokmi, keď sa Slováci a Česi rozhodli pre možnosť slobodne sa rozvíjať v demokratickom štáte, predsa len však vec, ktorá ani dnes nemá a nemôže byť samozrejmosťou. Práve pred tridsiatimi rokmi, v sychravom jesennom období roka 1989, sa naštartoval proces, ktorý preniesol náš národ z totality do demokracie, od vlády jednej strany a jediného správneho svetonázoru k názorovej a politickej pluralite. Je preto dôležité, aby sme si dnes, keď zbierame ovocie jednej z najvýznamnejších udalostí novodobých slovenských dejín, nezabudli pripomínať udalosti, ktoré predznamenali závažné spoločenské a politické zmeny.

Pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie si aj z tohto dôvodu Stredná zdravotnícka škola v Trnave pripomenula tento významný dátum viacerými aktivitami. Jednou z nich bola prednáška pre študentov prvého a druhého ročníka našej školy. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa viac o období, v ktorom ich rodičia a starí rodičia rozhodovali aj o ich budúcnosti. Z úst jedného z najpovolanejších – riaditeľa Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa Dr. Petra Jašeka – si mohli vypočuť zaujímavé zhodnotenie novembrových udalostí v širšom kontexte vývoja spoločnosti pred novembrom 1989 aj po ňom. Dozvedeli sa, že možnosť žiť dnes v slobodnom svete nie je zďaleka samozrejmosťou a aj oni sami sa musia zaslúžiť o to, aby sa už nikdy v budúcnosti neopakovala forma spoločenského zriadenia, aká tu bola pred rokom 1989. Veď kto iný ako mladá generácia má byť zárukou, aby sa doba totality už nevrátila? Aj z tohto dôvodu mala prednáška pre žiakov veľký nielen informačný, ale aj hodnotový význam. Zostáva veriť, že spolupráca s Ústavom pamäti národa ňou nekončí, ale aj v budúcnosti budeme mať možnosť priniesť žiakom našej školy ďalšie zaujímavé akcie, ktoré im bližšie priblížia kľúčové udalosti či postavy novodobých slovenských dejín.

 

PhDr. Peter Sokolovič, PhD.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Projekt participatívneho rozpočtu výrazne podporil aj cyklistickú dopravu

Cyklistická doprava a jej podpora je jednou z priorít trnavskej župy v oblasti dopravy. Jej ekologické spôsoby sú pre župu výzva, s ktorou sa chceme a musíme vysporiadať. Preto, aj v rámci projektu participatívneho rozpočtu, kraj podporil kreatívne nápady pre podporu cyklodopravy.

J. Viskupič: Riešenie dopravy v Hlohovci sa musí dostať medzi priority

Až 11 zo 100 priorít vo výstavbe a rekonštrukcií cestnej infraštruktúry v správe štátu sa nachádza na území Trnavského kraja. Materiál schválila vláda Slovenskej republiky 16. septembra 2020.

Vo dvore Trnavského osvetového strediska bude Festival malých dychových hudieb

Na nedeľu 4. októbra 2020 pripravilo Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom na dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského Festival malých dychových hudieb. Na festivale budú svoje umenie prezentovať lokálne dychové orchestre, ktoré sa oduševnene venujú hudbe vo svojom voľnom čase.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page