Jump to content

SZŠ v Trnave si pripomenula výročie NOVEMBRA

Publikované:

Sloboda. Slovo, ktoré už dnes azda nevyvoláva toľko diskusií ako pred tridsiatimi rokmi, keď sa Slováci a Česi rozhodli pre možnosť slobodne sa rozvíjať v demokratickom štáte, predsa len však vec, ktorá ani dnes nemá a nemôže byť samozrejmosťou.

Zobraziť galériu

Sloboda. Slovo, ktoré už dnes azda nevyvoláva toľko diskusií ako pred tridsiatimi rokmi, keď sa Slováci a Česi rozhodli pre možnosť slobodne sa rozvíjať v demokratickom štáte, predsa len však vec, ktorá ani dnes nemá a nemôže byť samozrejmosťou. Práve pred tridsiatimi rokmi, v sychravom jesennom období roka 1989, sa naštartoval proces, ktorý preniesol náš národ z totality do demokracie, od vlády jednej strany a jediného správneho svetonázoru k názorovej a politickej pluralite. Je preto dôležité, aby sme si dnes, keď zbierame ovocie jednej z najvýznamnejších udalostí novodobých slovenských dejín, nezabudli pripomínať udalosti, ktoré predznamenali závažné spoločenské a politické zmeny.

Pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie si aj z tohto dôvodu Stredná zdravotnícka škola v Trnave pripomenula tento významný dátum viacerými aktivitami. Jednou z nich bola prednáška pre študentov prvého a druhého ročníka našej školy. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa viac o období, v ktorom ich rodičia a starí rodičia rozhodovali aj o ich budúcnosti. Z úst jedného z najpovolanejších – riaditeľa Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa Dr. Petra Jašeka – si mohli vypočuť zaujímavé zhodnotenie novembrových udalostí v širšom kontexte vývoja spoločnosti pred novembrom 1989 aj po ňom. Dozvedeli sa, že možnosť žiť dnes v slobodnom svete nie je zďaleka samozrejmosťou a aj oni sami sa musia zaslúžiť o to, aby sa už nikdy v budúcnosti neopakovala forma spoločenského zriadenia, aká tu bola pred rokom 1989. Veď kto iný ako mladá generácia má byť zárukou, aby sa doba totality už nevrátila? Aj z tohto dôvodu mala prednáška pre žiakov veľký nielen informačný, ale aj hodnotový význam. Zostáva veriť, že spolupráca s Ústavom pamäti národa ňou nekončí, ale aj v budúcnosti budeme mať možnosť priniesť žiakom našej školy ďalšie zaujímavé akcie, ktoré im bližšie priblížia kľúčové udalosti či postavy novodobých slovenských dejín.

 

PhDr. Peter Sokolovič, PhD.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Malá krajská scénická žatva 2020

Rok 2020 je z pohľadu divadelnej histórie výnimočný, keďže si v rámci neho pripomenieme jedinečné jubileum – 100. výročie založenia Slovenského národného divadla. V roku 2020 si súčasne pripomíname aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území (Liptovský Mikuláš, 22. augusta 1830), ako aj stále živé prepojenia medzi neprofesionálnymi a profesionálnymi umelcami na Slovensku.

O dotácie trnavskej župy možno požiadať do 14. februára

Trnavský samosprávny kraj poskytuje ďalšiu možnosť obciam, mestám a organizáciám, ako realizovať projekty v regióne. Zastupiteľstvo TTSK schválilo novinky v oblasti poskytovania dotácii z rozpočtu.

Svätý Mikuláš zavítal do DSS Horný Bar

Dňa 6 decembra k nám do DSS Horný Bar zavítal Svätý Mikuláš.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page