Jump to content

Tradícia zasadená do modernej doby

Publikované:

TOP turistická destinácia regiónu je názov jednej zo súťaží vyhlasovaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Zobraziť galériu DSCN0032

TOP turistická destinácia regiónu je názov jednej zo súťaží vyhlasovaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Jej 7. ročník sa uskutočnil v dňoch 5. a 6. novembra 2019 v rámci 27. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania Mladý tvorca na výstavisku Agrokomplex Nitra.
Cieľom súťaže je prostredníctvom žiackych prác propagovať a ponúknuť návštevníkovi cieľové miesto ako zaujímavú turistickú destináciu. Žiaci majú možnosť pri tvorbe súťažného projektu využiť svoje nadobudnuté vedomosti, odborné a praktické zručnosti. Výsledkom viactýždňového snaženia študentov je propagačný materiál a multimediálna prezentácia zvoleného regiónu. Následne prebieha prezentovanie vlastného projektu pred štvorčlennou odbornou porotou.
Študenti Hana Hubová, Vivien Mátisová a František Vrábeľ zdarne obhájili svoju vypracovanú tému Kukkonia – tradícia v modernej dobe, a tým úspešnej reprezentovali svoju školy, Obchodnú akadémiu vo Veľkom Mederi, okres Dunajská Streda, celý Žitný ostrov, a ako jediní súťažiaci aj celý Trnavský samosprávny kraj.
Ďakujeme občianskemu združeniu Kukkonia z Dunajskej Stredy za poskytnutú podporu využitú pri príprave a prezentovaní súťažnej práce.
Anita Balaskóová - koordinátorka
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Malá krajská scénická žatva 2020

Rok 2020 je z pohľadu divadelnej histórie výnimočný, keďže si v rámci neho pripomenieme jedinečné jubileum – 100. výročie založenia Slovenského národného divadla. V roku 2020 si súčasne pripomíname aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území (Liptovský Mikuláš, 22. augusta 1830), ako aj stále živé prepojenia medzi neprofesionálnymi a profesionálnymi umelcami na Slovensku.

O dotácie trnavskej župy možno požiadať do 14. februára

Trnavský samosprávny kraj poskytuje ďalšiu možnosť obciam, mestám a organizáciám, ako realizovať projekty v regióne. Zastupiteľstvo TTSK schválilo novinky v oblasti poskytovania dotácii z rozpočtu.

Svätý Mikuláš zavítal do DSS Horný Bar

Dňa 6 decembra k nám do DSS Horný Bar zavítal Svätý Mikuláš.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page